Socialdemokraterna vill erbjuda jobb, men erbjuder floskler!

Socialdemokraterna toppar med rubriken ”Jobb och nya möjligheter”. Det börjar med att Mona Sahlin vill bygga möjligheternas land. Vad möjligheternas land är får vi inte veta. I dag kan vi inte, enligt Sahlin, växa eftersom klyftorna ökar. Det betyder att vi kan växa som människor genom att bestraffa hårt arbete, flit, ambition, utbildning och företagande. Det betyder också att vi kan växa som människor genom att överösas av en massa bidrag. Partiet påstår sig gå till val på att få fler jobb. Men några konkreta förslag på hur framkommer inte. Jo, förresten vi ska få 100 000 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser. Det enda riktigt konkreta är att företag som anställer en ung arbetslös ska få sänkta kostnader. Fast hur kostnaderna ska sänkas framgår inte. Om Socialdemokraterna syftar på sänkt arbetsgivaravgift är förslaget bättre än Alliansens politik där ungdomar, oavsett om de byter jobb eller kommer från arbetslöshet, renderar en lägre arbetsgivaravgift.

I landstinget Dalarna ska vi få vara trygga när vi blir sjuka och vi ska kunna se fram emot en värdig ålderdom. Vården ska ges efter behov och ingen ska behöva avstå av ekonomiska skäl. Kvaliteten i vården är viktigare än skattesänkningar. Tydligen är kultur viktigare än kvaliteten i vården, men det nämner inte partiet.

Socialdemokraterna lovar att använda resurserna effektivt och rättvist om de får invånarnas förtroende. Ja, det har de ju lyckats med jättebra hittills.

Precis som Centerpartiet vill Socialdemokraterna betona det förebyggande hälsoarbetet. De vill satsa på kvalificerad specialistvård, skärpa kvalitetskraven inom psykiatrin och ungdomspsykiatrin, prioritera vården och omsorgen om de svårast sjuka äldre (betyder det att kulturanslagen ska minska?). Vidare ska Dalarnas fem sjukhus fortsätta vara naven i sjukvården, att de behov som invånarna behöver ofta ska finnas nära, att alla ska bemötas utifrån sina unika villkor, att den förebyggande tandvården ska utvecklas och att vårdgarantin ska hållas.

Inte ett ord om hur detta ska realiseras.

För Avestapolitiken möts vi av en visent och rubriken: Möjligheternas Avesta. Avesta ska erbjuda många möjligheter för arbete, studier, fritid och rekreation. Okey, men hur?

De vill även motverka klyftor och orättvisor? Hur? Genom att göra folk arbetslösa genom heltidsprojekt? Avskaffa alla vikarier så att verksamheten är totalslimmad?

De försöker konkretisera sina floskler med en ungdomssatsning med fortsatt hög kvalitet i våra skolor, möjligheter till högre utbildning, rika fritidsmöjligheter (lekparker och djurparker förmodar jag), förebyggande vålds- och drogarbete. Kommunen ska bli säkrare genom satsningar på utemiljön. Kultur och konst är tydligen också viktigt. Hållbar utveckling likaså. Ny teknik, bättre sopsortering och ökad andel miljöbilar. Ska Socialdemokraterna införa kommunala miljöbilspremier, starta teknikbolag och utfärda sopsorteringstävlingar? Även i fortsättningen ska Avesta kommun vara en fair-trade-city, som på ren svenska betyder att kommunens skattebetalare ska betala höga priser för att hålla u-länder kvar på dagens fattigdomsnivå.

Avslutningsvis vill jag be Miljöpartiet och Centerpartiet om ursäkt, jämfört med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har ni levererat utmärkta valfoldrar.

/Fredrik Runebert


Vänsterpartiet anstränger sig inte ens!

Vänsterpartiet saknar någon egentlig rubrik, men det framgår tydligt av texten att Håll ihop är temat. Partiet börjar sin folder med fyra frågor till Lars Ohly. Den första frågan som besvaras är varför man ska gå och rösta. Här svarar Lars Ohly politiskt korrekt att det viktigaste är att man röstar, inte vilket parti man röstar på. För Ohly spelar kunskap och intresse ingen roll. Även om man ingenting vet om partiernas politik så ska man gå och rösta. Var det verkligen så våra demokratikämpar föreställde sig demokratin?

Nästa fråga som Ohly besvarar är vad Vänsterpartiet ska göra om de rödgröna vinner valet. Då blir svaret välfärden. Det betyder att staten ska sätta stopp för att privata företag tar över skolor, vårdcentraler, förskolor och äldreboenden. Vänsterpartiets viktigaste fråga verkar vara att förbjuda all vinst som privata aktörer kan göra på sjukvård och andra offentliga åtaganden.

I nästa fråga avslöjar Ohly att klimatet och jämställdhet är prioriterade frågor. Han betonar även att övervakningen av människor ska stoppas. Med det avses på ren svenska att FRA-lagen ska avskaffas för att sedan införas igen. Och vem tror att Vänsterpartiet sätter några muskler bakom de orden i förhandlingarna med Socialdemokraterna som aldrig har gjort sig kända för att bry sig om människors integritet?

Under den fjärde frågan får vi veta vad en rödgrön regering kommer att betyda. Svaret är ett rättvisare Sverige. Någon definition av begreppet rättvisa erbjuds givetvis inte. Tydligen kommer vi att bli modigare med en rödgrön valseger. Varför framgår inte förutom att det måste finnas jobb, utbildning och bostäder för att vi ska våga flytta hemifrån, skaffa barn, byta jobb, starta eget och börja plugga. Med andra ord jobb och pengar ramlar ned som manna från himlen. Och det är på det viset trygghet ger oss frihet.

Inom landstingspolitiken betonas jobb, välfärd, miljö och kultur. Det tydligaste kravet är att allt vinstintresse inom landstingspolitiken ska bort. Tydligen ska småföretagen få sänkt arbetsgivaravgift. Om jag inte har missförstått svensk politik är väl detta inte en landstingsfråga. Vidare ska ungdomar få jobb genom generationsväxling. Här får väljaren ingen förklaring alls.

Dalarna ska sedan bli ett ekologiskt hållbart föregångslän med klimatsmarta lösningar och lokalproduktion. Med andra ord ska Dalfolket späka sig själva i hopp om att alla andra län ska följa efter. Partiet vill också satsa på turism, men givetvis framgår ingenting konkret.

När det gäller att hålla ihop Dalarnas kommunikationer är partiet tydligt. De vill satsa på Dalabanan och bygga ut Västerdalsbanan samt trafiksäkra vägar och satsa på bredband. Rovdjursstammar ska vara i balans på en nivå som länet orkar bära. Vad menas med det? Service och kulturliv är tydligen också viktigt.

Under landstingslöften får vi veta att Vänsterpartiet vill hålla ihop vården för de äldre och multisjuka. Det låter ju bra, men vad menas? De vill ha en rättvis vård. Vad bra, det vill jag också. Detta ska ske genom en vårdciceron, nära kontakt och samordning för patienten. Vårdciceron? Va?

Sedan följer en massa ord om samverkande avdelningar och specialistvård. En återbesöksgaranti utlovas där prioriteringen är att behålla hälsan. Oh vad synd, jag som så gärna vill behålla ohälsan.

Sedan ska vi ha en balanserad sjukvård genom en ökad satsning på närvård där vårdcentralerna är i centrum. Öppenpsykiatrin ska ges mer resurser och samarbete ska föras med kommunerna.

I Avesta kommun ska Vänsterpartiet göra följande för ungdomar:

1.      Lokalt krafttag mot ungdomsarbetslöshet.
2.      Ungdomsboende
3.      Fler mötesplatser
4.      Tillsättande av fältassistenter.

Med andra ord, partiet vill att arbeten och bostäder till ungdomar ska uppstå ur tomma intet och att ungdomar ska få fler lekplatser såsom skateparken.

För äldre ska Vänsterpartiet verka för:

1.      Fler heldygnsboenden
2.      Utbyggd service
3.      Utveckla fler former för förebyggande insatser

Och för miljön erbjuds väljaren följande sensationer:

1.      Minskat elberoende
2.      Alternativa lösningar
3.      Gratis kollektivtrafik

Vi har alltså tre partier som vill ha snylt… förlåt, gratis kollektivtrafik.

Vänsterpartiets valfolder är helt klart den sämsta av alla foldrar som jag tagit del av.

/Fredrik Runebert


Kulturskillnaderna i partierna syns i valfoldrarna!

Nu följer en analys av Socialdemokraternas och Vänsterpartiets valfoldrar i Avesta. Båda partierna har mycket mindre matnyttiga foldrar än Centerpartiet och Miljöpartiet. När det gäller bilder är de snäppet bättre än Miljöpartiet men klart sämre än Centerpartiet. Socialdemokraterna kör med en bild på Mona Sahlin, två landstingskandidater och till slut en visent. Vänsterpartiet satsar på en Lars Ohly bild och två landstingskandidater. På kommunnivå finns det ingen bild alls.

Gemensamt för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är att båda partier börjar med riksdagspolitiken för att sedan via landstingspolitiken avsluta med kommunalpolitiken. Det är rena motsatsen till Centerpartiet som börjar nedifrån, dvs. börjar med kommunalpolitiken för att via landstingspolitiken avsluta med riksdagspolitiken. Miljöpartiet har i princip bara satsat på kommunfrågor. Detta uppvisar stora skillnader i synen på hur politiken ska föras. Miljöpartiet och Centerpartiet är mer inne på decentralisering medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är mer inne på centralisering. Vänsterpartiet är nog värst när det gäller kommunpolitiken där de enbart punktar upp förenklade krav inom tre områden; Ungdomar, Äldre och Miljö. Socialdemokraterna har åtminstone en längre text om kommunpolitiken.

/Fredrik Runebert


Peter Hultqvist (s) pläderar för kreditgarantiföreningar!

Peter Hultqvist är förstanamnet på Socialdemokraternas riksdagslista i Dalarna. Eftersom många inte orkar svara på våra frågor så har vi börjat söka efter svaren på nätet.

1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Sverige ska vara ett land där alla människor har en chans oavsett föräldrarnas bakgrund, inkomst och social status. Vårt land ska inte vara ett klassamhälle som delar upp människor och skiljer dem åt. I Sverige ska vi hålla ihop.

http://data.s-info.se/data_page/26/documents/Detta_tycker_jag_om_Sverige.pdf

Nu blir det socialdemokratins uppgift att se till att valrörelsen kommer att handla om hur arbetslösheten ska bekämpas och den sociala tryggheten värnas och utvecklas.

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26&blogg=44346


2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Ett växande problem för många små och mindre företag är tillgång till kapital för utveckling. Förändringar i förmånsrättslagen har försämrat lånemöjligheten för många småföretag. Detta har särskilt uppmärksammats i inlandet då bankernas värdering av säkerheter försämrat företagens lånemöjligheter. Detta är ett allvarligt problem, särskilt nu när stora grupper av företagare födda på 40-talet är på väg att bli pensionärer. Svårigheten med banklån försämrar möjligheterna för någon att ta över företagen vid generationsväxlingen.

Tillgången till riskkapital lyfts ofta fram som en förutsättning för entreprenörskap. Om vi definierar riskkapital som delägarkapital eller aktiekapital innebär det dock att den som går in med kapital i ett litet företag fort blir huvudägare. En företagare som har ett aktiekapital på 100 000 kronor blir i praktiken av med ”sitt företag” om en utomstående aktör går in med nytt kapital i företaget. Det vill inte de flesta företagare. Det är ju deras livs idé de skapat med företaget.

Det är därför det är så viktigt att det finns bra lånemöjligheter även för små företag. Med det regelverk som i dag styr bankernas bedömningar är det ibland svårt att klara möjligheten att via banklån finansiera företagen fullt ut. En väg att förbättra lånemöjligheten för företagen är att stödja utvecklingen och uppbyggnaden av kreditgarantiföreningar. Det är en global idé för lokal nytta.

Runtom i landet har kreditgarantiföreningar etablerats. Kreditgarantiföreningarnas syfte är att genom kreditgarantier, rådgivning och mentorskap stärka framför allt de små och medelstora företagen. Målet för föreningarna är att fungera som ett stödsystem, och det grundar sig på ett helhetsperspektiv där man bygger upp ett kompetensnätverk runt företagaren med bland annat mentorskap och rådgivning där kreditgarantin är en viktig del.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=N269

Samhället som helhet måste ta ett ansvar för att stimulera kvinnor att bli företagare. Vi måste skapa bättre förutsättningar för kvinnor att starta företag genom bättre ekonomiska villkor och genom att stimulera nätverksbyggande. Vi måste också stötta befintliga kvinnliga företagare på olika sätt. I det sammanhanget måste man ha speciellt fokus på kvinnor med utomnordisk bakgrund.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=N275


3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Irland har nu sagt nej till det s k Lissabonfördraget. Hade det ställts under folkomröstning i Sverige hade det säkert också blivit ett nej. En ny folkomröstning om EMU i vårt land skulle också sluta med ett nej. Var finns den fråga inom EU som klarar att möta en folkomröstning och det hela slutar med ett ja ?

Jag vet inte. Kanske någon annan vet. Men man ska ha klart för sig att Europa är en kontinent med olika språk, olika kulturer, olika religioner och traditioner. Därför finns det en tröghet och ett motstånd som riktas mot nya försök till överstatlighet. Misstron mot de argument och förslag politikerna presenterar finns tydligt.

Jag tror definitivt inte att vi ska lämna EU. Men vi måste betrakta samarbetet som just ett samarbete mellan nationalstater och inte ett bygge av Europas Förenta Stater. En hel del politiska företrädare drömmer om och agerar efter detta. Avståndet mellan dem och de som de representerar, d v s sin egen befolkning, är mycket stort.

Nu efter att Irland sagt nej så borde även högerregeringen i Sverige inse att oklarheterna kring svenska avtals suveränitet måste redas ut innan riksdagen behandlar Lissabonfördraget. Varför ska det vara så omöjligt att värdera hållfastheten i den svenska arbetsmarknadsmodellen högt ? Men det är väl som vanligt. Högern säger en sak, men gör en annan !

http://www.s-bloggar.se/l/dmm66/var-finns-den-eufraaga-som-klarar-en-folkomroestning-


4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Välfärden är viktigare än högerns skattesänkningar.

Straffskatten på pensionärer ska bort.

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26&blogg=43607


5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Vi gör samma prioritering som facken i avtalsrörelsen: först kommer rätten till heltid och att stoppa möjligheten att kringgå arbetsrätten med bemanningsföretag. Vi vill också ta bort undantaget av två personer i LAS. Detta är det undantag som används vid förhandlingar om uppsägningar. Bestämmelsen innebär att personer helt blir utan skydd. Så tänker vi fortsatt stå upp för arbetsrätten. Istället för ökade klyftor går vi socialdemokrater till val på att stå upp för trygghet som den enskilde arbetstagaren har i och med arbetsrätten.

http://www.dalademokraten.se/sida/id/113095/


6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Med billiga arbetskraftsinvandrare från andra kontinenter ska nu lönerna i Sverige pressas nedåt. Det och inget annat är kärnan i det förslag till ökad arbetskraftsinvandring som högerregeringen nu presenterar.

Varken AMS eller de fackliga organisationerna ska kunna lägga synpunkter på om det finns arbetskraftsbrist. Det blir arbetsgivarnas privilegium. Med enkelhet kan vi konstatera att regeringen angriper svenska löntagare på ännu ett område.

Detta förslag passar dessutom som hand i handske till de statssubventionerade hushållsnära tjänsterna. Det öppnar för att de rika till en billig penning, med arbetskraft från andra kontinenter, kan klara sin hemservice. Det hela är dessutom avdragsgillt från skatten. Strategin för hur låglönemarknaden ska fungera blir allt tydligare. På punkt efter punkt skräddarsyr högerregeringen lösningar för överklassen.

Det som sker är djupt utmanande. I kombination med den sänkta a-kassan så blir detta en press nedåt på lönerna. Vi kommer att få ett brett låglöneproletariat som behöver flera jobb för att försörja sig om detta fortsätter. Klassklyftorna ökar i högerns Sverige !

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26&blogg=15615

Sverigedemokraterna har sina rötter i rasistiska rörelser. Partiet står för en åtskillnadspolitik där gamla och nya svenskar på olika sätt ska skiljas åt. Det går inte att ha ett system där vissa på grund av bakgrund, språk, religion eller hudfärg med automatik blir att betraktas som andra klassens medborgare. Historien är fylld av sådana exempel. Jag är övertygad om att detta inte håller. Ett fungerande samhälle måste ha allas lika värde som grund.

Däremot tycker jag att ansvaret för flyktingmottagandet i Sverige måste spridas. Om många flyktingar som fått uppehållstillstånd väljer att bosätta sig på en ort kan i dag inte någon myndighet sätta en gräns för vad som är rimligt. Det är inte rätt att vissa kommuner får ta ett mycket stort ansvar och andra inget.

Frågan blir i det närmaste patetisk när borgerliga krafter i Sveriges riksdag driver igenom amnestilagen. Med gråten i halsen vädjande man om amnestin.

Sedan sitter borgerliga kommunpolitiker runt om i landet och inte är beredda att ta emot flyktingar. Sådant är dubbelmoral! Det är en dubbelmoral som högeralliansen nu tar med sig in i regeringsställning.

http://data.s-info.se/data_page/26/documents/Det_finns_anledning_att_fundera_over_sverigedemokraterna.doc


7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Det gäller att hitta en mänsklig hantering. Det går inte att tidsbestämma ett sjukdomsförlopp, säger Hultqvist.
Man ska inte som sjuk behöva oroa sig för den typ av prövning som görs nu.- Det nuvarande systemet som regeringen Reinfeldt riggat är en enda stark markering mot människor som är sjuka. Sjukdom ska inte leda till att man hamnar i arbetslöshet och utanförskap och rätt in det sociala.

http://www.dalademokraten.se/sida/id/132890/


Högerregeringen tvingade fram höjda  avgifter till a-kassan som en av sina första åtgärder. Det resulterade i att 500.000 personer lämnade a-kassan och blev utan ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Sedan ökade arbetslösheten. För många arbetslösa blev den enda utvägen att söka socialbidrag.

Nu lovar den rödgröna oppositionen att höja taket i a-kassan till 950 kronor. Dessutom ska avgifterna till a-kassan sänkas. Dessa båda besked välkomnas av många. Högerns försämringar har skapat rena mänskliga tragedier. Arbetslösa har upplevt sig som rejält tilltryckta och rent av mobbade av statsmakten.

Som sagt, en av högerns första uppgifter var att försämra a-kassan. En av en ny rödgrön regerings första uppgifter måste vara att restaurera a-kassan. Det visar en viktig skiljelinje mellan höger och vänster. Arbetslösa ska inte behandlas som andra klassens medborgare !

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26&blogg=41681                                                                                                       


8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

I verkligheten handlar det istället om att inse att klimatproblemen är ett hot mot mänskligheten. Nyliberalism och marknadstänkande fungerar inte i förhållande till miljöproblemen.

Högerpartierna har ingen trovärdighet i miljöfrågan. Statsministern själv gömmer sig bakom uttalanden om att USA och Kina måste gå i spetsen. Det är defensivt. Sverige har utmärkta förutsättningar att även i fortsättningen vara ett miljöpolitiskt föredöme. Spela inte bort de korten !

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26&blogg=11463

Vi anser att torven är en mycket viktig energikälla och bör klassas som ett biobränsle. Därför bör torven ingå i systemet med utsläppsrätter.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2009/10&bet=MJ292


9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Det sker en successiv ökad satsning på såväl armé, flyg som marin i dagens Ryssland. Denna långsiktiga upprustning berör också Östersjöområdet. Det planerade bygget av en gasledning ökar Rysslands politiska, ekonomiska och militära intressen i Östersjön.

Gotland har ett strategiskt läge i Östersjön. Från svensk sida är det rimligt att markera en högre grad av militär närvaro på Gotland än vad som i dag är fallet för att visa på insikt om att den strategiska situationen återigen förändras och kräver nya prioriteringar. Det kan t.ex. handla om att inom försvarets totala ram pröva hur verksamheten på Gotland kan utvecklas, vilket bl.a. innefattar var övningar förläggs och hemvärnsorganisationens roll.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=Fö246


10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Vad ska hända med FRA-lagen ? Inom högerblocket finns en malande oro. Stora väljargrupper, inte minst bland ungdomen, vänder sig emot dem. Fredrik Reinfeldt försöker låtsas som om han öppnar en dörr för kritikerna. Men i verkligheten så är det ett spel för galleriet.

Inom centern mullrar det. Lösningen där tycks vara att inga "svenskar" får avlyssnas. Däremot går det bra med "utlänningar". Ja, vad säger man om dessa konstruerade nödlösningar för att framstå som litet bättre i opinionen.

Bland folkpartisterna finns en organiserad motståndsrörelse mot FRA-lagen och inom moderaterna skrivs det debattinlägg mot den.

Det enklaste för Reinfeldt vore att börja om från ruta ett, dvs tillsätta en parlamentarisk kommission och låta alla partier vara representerade. Men det kommer inte att ske. Prestigen sitter för djupt. Reinfeldts självförvållade plåga kommer därför att fortsätta.

Det kan hänvisas till riksdagsbeslut och utredningar men legitimiteten kommer inte att finnas. Regeringen får koka i sin egen soppa, medan debatten pågår ända in i nästa valrörelse. Den lever sitt eget liv. Reinfeldt har för länge sedan förlorat greppet.

http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=26&blogg=25599

När det gäller kameraövervakning på allmän plats har det dock varit svårt att få tillstånd med hänvisning till den personliga integriteten. Av den orsaken kan det finnas anledning att se över både gällande lagstiftning och gällande tillämpning av densamma i syfte att modernisera regelverket. En modernisering bör syfta till att underlätta möjligheten att använda övervakningskameror i brottsförebyggande syfte.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=Ju244

(Vid en sökning på Ipred och integritet hittades inga uppfattningar).


11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

(Kunde inte hitta några uppfattningar om detta).


12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Men konsumentpolitik är en välfärdsfråga och bör få komma högre upp på den politiska dagordningen, och kommunerna bör ge sina invånare bra kunskaper om konsumentråd.

Det förebyggande arbetet är något vi aldrig får glömma och att Konsumentverket är ett viktigt instrument i det.

Den nya skuldsaneringslagen som den socialdemokratiska regeringen lade fram gav steg åt rätt riktning, men fortfarande behöver man se över frågan om t.ex. evighetsgäldenärer. Det bör vara särskilt viktigt att se över regler för hur man kommer till rätta med äldre gäldenärers situation.

Vi har träffat äldre som har en svår situation och som har svårt att få sin situation att gå ihop.

Regeringen bör se över om KFM vid beslut om skuldsanering kan ta hänsyn till humanistiska faktorer, t.ex. ålder eller sjukdom. Det är rimligt att en människa som är gammal eller svårt sjuk och får en skuldsanering beviljad kan få en lägre återbetalningsgrad än i normalfallen eller annars en mer förmånlig behandling av sitt ärende med hänsyn till individuella faktorer.

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2007/08&bet=C337


Söndagskrönika nr. 9

Söndagskrönika - v. 34. Under veckan har moderaten Marie Lenholm besvarat riksdagsenkäten och kommunenkäten. Hon karakteriserar enligt mig en ärlig politiker som inte har några problem att erkänna att hon inte är insatt i vissa frågor. Förvisso menar jag att den politiker som vill ha folkets förtroende ska vara väl insatt i viktiga frågor såsom Lissabonfördraget och FRA-lagen och IPRED-lagen. Men hellre en politiker som ärligt står för att denne inte är insatt i vissa frågor än en politiker som börjar slänga sig med en massa nonsensord för att dölja sin okunskap.

Framförallt är det bättre med politiker som besvarar de frågor som de kan besvara än politiker som av arrogans och lathet vägrar att besvara väljarnas frågor. I stället för att gå på en massa fåniga jippon, tjafsa om vem som var först med att kräva gratis kollektivtrafik, debattera på gågatan för en handfull människor, skulle de kunna ägna sin dyrbara tid åt att besvara viktiga frågor. (En av de debatterade får godkänt eftersom han faktiskt har svarat på enkäterna).

Ingen från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna har besvarat våra frågor. Det uppvisar en arrogans som borde få väljare att rata dessa partier. Men eftersom dessa partier kan erbjuda väljare bra åsikter så har jag företagit mig att gå igenom de fyra översta namnen på varje vallista och helt enkelt göra jobbet åt dem. Allt för mina kära medväljares skull. Vill man rösta på Socialdemokraterna måste man kunna få reda på vad åtminstone några av kandidaterna faktiskt tycker. Metoden för att få fram svaren på våra frågor är att helt enkelt googla på kandidatens namn och kombinera det med följande sökord för riksdagsvalet: 1. Företagsklimat, 2. Lissabonfördraget, 3. Skatter/skattetryck, 4. Arbetsrätt, 5. Arbetskraftsinvandring och flyktingmottagning, 6. Sjukförsäkring och a-kassa, 7. Miljö, 8. Försvar, 9. FRA, Datalagring, Ipred och Integritet, 10. Ungdomsbrott och 11. Kronofogden.  För att få reda på vad som är den viktigaste frågan läser jag kandidatens presentation av sig själv. Förste kandidat till rakning är socialdemokraten Peter Hultqvist. Om någon av dessa kandidater senare kommer att besvara våra frågor kommer vi givetvis att publicera dessa svar som då kommer att utgöra de riktiga svaren.

För att erbjuda väljare i Avesta ett bra beslutsunderlag, som ett komplement till lokaltidningen Avesta tidning, (några andra alternativ finns knappt förutom olika tester på nätet såsom Valpejl) har jag börjat granska och analysera partiernas foldrar som har börjat skickas ut till hushållen. Analyser finns nu om Centerpartiets och Miljöpartiets valfoldrar.

I fredags publicerades ett utspel av Centerpartiet i Avesta där de marknadsför idén om att göra Krylbo till ekostad. I min analys av partiets valfolder kritiserade jag att man inte förklarade vad idén innebar. Den kritiken tar jag nu till stor del tillbaka eftersom de har förklarat idén för folket via lokaltidningen. Men även i tidningen råder det oklarheter om vad som verkligen åsyftas. Det framgår exempelvis inte hur kommunen ska hantera de tomma lägenheter som i dag förvaltas av Dalstjärnan. Det framgår inte hur kommunen ska omvandla Krylbo till en ekostad, ska det göras genom att kommunen köper upp lägenheter och mark och att kommunen själva styr genomförandet av idén, eller är det tänkt att privata aktörer ska genomföra idén i verkligheten.

Hittills är det bara Centerpartiet som har signalerat att de har en framtidstro på Krylbo, och den signalen är inte att förakta. Så även om förslaget inte är helt genomarbetat så är det mycket bättre än de övriga partier som inte har något att säga om Krylbos framtid, ja förutom att Axel Ingmars Lista vill slåss för Krylbo stations bevarande, men det är ju inte så mycket optimism inför framtiden. Det känns som att detta lokalparti lever i det förflutna och inte kan lyfta blicken ovanför det som är just nu. (Även om jag i sak håller med dem i stationsfrågan).

Det som ändå går att utläsa av centerförslaget är att partiet vill att Krylbo ska ha en tydlig grön profil och att det ska finnas möjligheter till större trädgårdar. En annan aspekt är att villor ska vara miljöanpassade och energismarta. Vidare är de ärliga och erkänner att det inte går att fixa Krylbo över en natt utan det kommer ta en lång tid av attitydförändringar. De vill även se över detaljplanen.

Vad sägs om att göra Krylbo till en experimentstad där man tar bort alla restriktioner ur detaljplanen och låter staden utvecklas spontant? Alltid finns det väl någon centerpartist eller miljöpartist som kan tänkas gå före och visa vägen, utan några politiska diktat.

I en faktaruta kan man utläsa att ekostad i Krylbo innebär att:

”Hela kommundelen ska genomsyras av bland annat: Ekologisk kretsloppsplanering, Alternativ/småskalig energiproduktion, Kompostering, Avloppshantering.”

En viktig del av projektet är området kring Krylbo med Dalälven, hagar, skogar och motionsspår. Den gröna profilen ska förhoppningsvis utvecklas till att locka människor som är miljöintresserade att bosätta sig i området.

Faktiskt tilltalas jag av idén, kanske mycket på grund av Centerpartiets starka optimistiska framtidstro och vilja att testa nya idéer. Om nu politiker måste styra och ställa, så känns det här som en bra prioritering.

Enligt Nationalencyklopedin har ett problemområde i Malmö, Augustenborg, lyfts genom att den blev en ekostad.

Den väljare som tilltalas av idén och vill rösta på Centerpartiet av den anledningen bör känna till att initiativtagaren till förslaget är Karl-Johan Petersson som är tredjenamnet på Centerpartiets Bylista.

Jag vill också ge en eloge till Gunilla Berglund eftersom hon tar upp den viktiga frågan om service till barn på landsbygden som tvingas gå 2-4 kilometer för att ta sig till bussen som ska ta dem till skolan. I ett land där skolplikt råder är det ett minimikrav att kommunen ser till att barnen får en trygg och säker färd till skolan. Har ni dåligt med pengar inom kommunen kan ni alltid lägga ned djurparken och sluta köpa broar på Blocket. När jag skriver att neddragning av busstrafik i glesbygd är bra eftersom jag inte uppskattar att man slösar mina skattepengar på tomma bussar, då menar jag inte att man ska låta barn gå 2-4 kilometer för att ta sig till en busshållsplats.

Samma dag har socialdemokraten Kurt Kvarnström en annons med rubriken ”Valets viktigaste fråga är jobben”. I annonsen står det: ”För mig är det obegripligt att arbetslösheten fått skena iväg som den gjort de senaste åren.”

Skenat i väg? Sveriges arbetslöshetsökning har varit likvärdig med genomsnittet i EU – 2,5 procentenheter. Detta har skett när Sverige har genomgått en finanskris och en lågkonjunktur. Men trots detta är Sveriges finanser i ordning och landet är en av få EU-länder som lever upp till stabilitetspakten inom EMU. Sysselsättningen har ökat med minst 72 000 jobb tack vara jobbskatteavdraget och övriga arbetslinjereformer. Sysselsättningen har dessutom stigit med cirka 100 000 sedan 2006 samtidigt som sysselsättningsgraden har sjunkit med 100 000 på grund av en ökad befolkning. Med andra ord är det inte för mycket skattesänkningar och arbetslinjereformer som är problemet, utan för lite reformer. Dessutom är det så att regeringen inte har använt arbetsmarknadsåtgärder, sjukförsäkringar och förtidspensioneringar för att gömma undan arbetslösheten såsom Socialdemokraterna gjorde under mandatperioden innan.

Det ironiska är att Kurt Kvarnström (i AT 25/6 2005) under Socialdemokraternas mandatperiod talade om en jobblös tillväxt under 2005 när han skulle förklara för mig varför den totala arbetslösheten är så hög under en högkonjunktur. Då var arbetslösheten, alltså den totala, 8,2 % i juni 2005 enligt eurostat. I september 2006 låg den på 6,7 %. I dag ligger arbetslöshetsnivån på 9,1 %. 8,2 % i en högkonjunktur och 9,1 % i en lågkonjunktur. Som bäst var arbetslöshetsnivån under Alliansregeringen 5,6 % i maj 2008. Sedan kom finanskrisen och lågkonjunkturen. Kurt Kvarnström försöker inbilla oss att den ökande arbetslösheten beror på regeringen och inte på den globala nedgången i ekonomin. Skulle detta föreställa ett statsbärande parti? Skulle inte tro det.

Avslutningsvis vill jag ge en eloge till Socialdemokraten Lars Isacsson som på ett handlingskraftigt sätt såg till att den infekterade Hedegårdsfrågan löstes på ett konstruktivt sätt och som dessutom uppvisade en hög grad av humanism eftersom Hedegården nu är bostad för ensamkommande flyktingbarn. Alla var överens utom Sverigedemokraten Anita Matsson som tyckte att det var hemskt att hjälpa barn under 17 år att få komma in i samhället. Faktum är att alla dessa ungdomar får en individuell utvecklingsplan. Förmodligen hade inte frågan lösts så bra om det inte hade varit för Socialdemokraterna. Inom borgerligheten fanns det alldeles för mycket prestige för att kunna komma på något så konstruktivt. (Avesta Tidning 25/8).

/Fredrik Runebert


Miljöpartiet - Varför vika av åt vänster eller höger? Det är framåt vi ska gå!

Folderns framsida utgörs av vackert gräs, det rimmar väl med Miljöpartiets själ. Men de har tydligen, till skillnad från Centerpartiet, helt glömt bort representanternas betydelse för politiken. Centerpartiet visar stolt upp sina kandidater medan Miljöpartiet gömmer undan dem till anonyma namn på en lista på nästsista sidan. På baksidan får man se en konstig bild på ett rum som antagligen ska föreställa partiets Gröna rummet. Rubriken är intetsägande och abstrakt - Äkta floskelvarning. Miljöpartiet har övertagit den gamla Centerns intetsägande mittenposition, trots att Miljöpartiet så tydligt har allierat sig med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, både i Avesta och på riksnivå. En bättre rubrik hade varit att på något sätt ge väljaren en anvisning eller en liten teaser på vad som menas med att gå framåt.

Miljöpartiets folder är uppdelad i fem rubriker; 1. Livskvalitet och hälsa, 2. Kommunal utveckling och ekonomi, 3. Lärande och omsorg, 4. Klimat, miljö och lika rättigheter och 5. Dina tankar och förslag.

Om läsaren ursäktar ska jag börja med lite sarkasm. Det verkar som att Miljöpartiet och Centerpartiet är överens om det här med lika rättigheter. Undrar om de andra partierna också tycker så.

Om jag ska vara lite mer seriös så kan jag fastslå att Miljöpartiet, precis som Centerpartiet, betonar i inledningen att vi tillsammans i kommunen ska skapa en livskraftig småstad och landsbygd där alla människor får livskvalitet, nya livschanser och möjlighet till försörjning och lärande genom hela livet.

Under rubriken livskvalitet och hälsa får vi väljare veta följande:

1.      Kvaliteten på den mat som levereras till barn och äldre är viktig. Maten ska vara klimatsmart och råvarorna närproducerade. (Skulle här vara intressant att veta hur partiet tänker förbättra upphandlingarna så att kriterierna för närproducerat blir en av de viktigaste, det har ju varit lite si och så med det i många kommuner.) Partiet vill även ha flera alternativ på lunchmenyerna i kommunens verksamheter. (Men finns det inte redan att beslut på detta?)

2.      Kultur ska kunna upplevas i hela kommunen och partiet vill ha mer kulturaktiviteter för äldre. Här får man också veta att det är bättre att konsumera kultur än att köpa tv-apparater och bilar.

3.      Vården ska vara tillgänglig och därför ska Avesta Lasarett utvecklas som ett strategiskt närsjukhus. (Som jag nämnt tidigare utgör nog Miljöpartiet garanten för att vänstermajoriteten inte centraliserar landstinget mer än vad de redan har gjort. Men å andra sidan får man intrycket av bypolitik när man bara skriver om förutsättningarna för Avesta lasarett).

4.      Äldre ska kunna påverka sina egna liv mer genom fler valmöjligheter inom hemtjänst och boenden. Något som de kallar boenderåd ska inrättas, men av någon anledning finns det ingen beskrivning av vad det innebär. Rättssäkerheten och tryggheten ska öka genom en kommunal samordningstjänst för äldre och för människor med funktionsnedsättningar. (Här har ni ett tydligt exempel på hur Miljöpartiet är mer konkreta än Centerpartiet när det gäller ambitionen att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättningar).

Under rubriken Kommunal utveckling och ekonomi får vi veta att Miljöpartiet vill:

1.      Vässa metoder och resurser för att hjälpa företag att etablera sig i kommunen.

2.      Skapa sammanhängande cykelvägar över hela kommunen. (Det här borde Centerpartiet ha tagit upp i stället för den särintressepolitik partiet vill införa, tillsammans med Miljöpartiet, angående gratisbussar för vissa grupper. Cykelvägar handlar om infrastruktur – således en kärnfunktion för det offentliga.).

3.      Utveckla Karlbo och Krylbo genom planering för attraktiva boenden och tomter för industri. Här påpekar partiet också att kollektivtrafiken ska vara gratis för unga och pensionärer.

4.      Förstärka stödet för de som vill starta företag i Avesta. (Här är partiet mycket vaga och diffusa.)

5.      Att kommunen ska leva efter principen att varje generation tar ansvar för sina egna kostnader. Frågan är då hur denna princip rimmar med tillväxtskepticismen.

6.      Att centrum ska bli en naturlig mötesplats med förbättrad tillgänglighet.

7.      Ha bättre kommunikationer genom exempelvis skytteltrafik mellan Avesta/Krylbo och Avesta station samt anropsstyrd trafik i hela kommunen. (Bra!)

Rubriken Lärande och omsorg erbjuder oss:

1.      Satsningar på pedagoger, tydligare måluppföljningar och kloka skolalternativ för att alla ska kunna nå utbildningsmålen.

2.      Utbildning inom myndigheter, skola och omsorg för att lära ut nolltolerans mot intolerans. Det handlar om sexuell läggning, etnicitet och genderfrågor.

3.      Ett handikappidrottsgymnasium på Karlfeldtsgymnasiet. (Slår skateboardgymnasiet med hästlängder.)

Med rubriken Klimat, miljö och lika rättigheter vill Miljöpartiet att:

1.      Avesta kommun ska bli självförsörjande på energi och bli en så kallad plusenergikommun. Detta ska ske genom smartare energianvändning, klimatvänlig produktion såsom vind- och solkraft, bergvärme och biogas. (Min fråga till partiet blir då: hur? Ska ni tvinga kommunens företag att effektivisera energianvändningen och att tvinga Outokumpu att installera vindkraftverk? Här får vi också en liten insyn i partiets tidigare historia av lokalprotektionistiskt tänkande.)

2.      Jämlikhet ska råda inom kommunens verksamheter när det gäller löner, attityder och värderingar. Givetvis vill de ha lite genustramsutbildningar i skola och kommunala förvaltningar. Varför inte lite postmodernism och marxistisk teori när man ändå är igång?

3.      Internet ska vara fri i hela kommunen via wlan. (Betyder fri gratis?)

4.      Kommunen ska ta ansvar för sin del av klotet genom en samordnad energi- miljö- och klimatstyrning som omfattar hela kommunens verksamheter.

Och under sista rubriken efterfrågar Miljöpartiet medborgarnas tankar och förslag. En trevlig avslutning som skapar en känsla av att partiet är öppet för nya idéer.  

/Fredrik Runebert


Centerpartiet - Byt bränsle byt kurs - Välj centerstyre i Avesta kommun

Rubriken på första sidan är intetsägande. Väljaren ska direkt få svar på frågan varför de ska välja centern i avesta, eller ännu bättre ge en liten teaser om varför man ska välja centern. Åstadkommation står det på framsidan och baksidan. Det finns en bra idé bakom det begreppet, men ingenstans i foldern får man som väljare något riktigt grepp om det. På baksidan kan man bara utläsa att partiet har många starka företrädare som kan driva frågor lokalt, regionalt och på riksnivå. Inga konkreta exempel, bara en massa påståenden.

När man vill ha förtroende att leda demokratiska församlingar, då borde man väl anstränga sig för att verkligen tydliggöra fördelarna med de kandidater som ställer upp inför valet. Ett val kan ju likställas med en anställningsprocess, och jag kan säga direkt att om jag vore arbetsgivare skulle jag inte ha anställt någon på så diffusa uppgifter.

Åstadkommation handlar om att uppvisa ett handlingskraftigt, trovärdigt och tryggt ledarskap. Men inget av detta framgår av foldern. Ett stort misslyckande av en mycket god idé. Ni kan läsa mer om partiets misstag, men också partiets lyckosamma folderbyggande här.

Bilderna är folderns största styrka. Där möts läsaren av glada och energiska kandidater som skapar en känsla av att kunna åstadkomma saker och ting. Kandidaterna blir mer levande och synliggörs på ett för demokratin vitalt sett. Här kan identifikation uppstå med väljarna. Synd bara att texten inte harmonierar med bilderna.

Vad erbjuder då foldern innehållsmässigt?

Partiet punktar upp fem viktiga områden som kommunen behöver bli bättre på.

1.      En kommun som tar lika stor hänsyn till landsbygden som till staden.

2.      Bättre kollektivtrafik, inklusive skolskjutsar.

3.      Tydliga resultat vid behandling av psykisk ohälsa och missbruk.

4.      Jobbfrågan – Utanförskapet måste minskas.

5.      Kommunledningen ska bli mer entusiastisk och utåtriktad.

I inledningen får vi veta att Centerpartiets politik handlar om varje människa, oavsett bostadsort, oavsett ålder osv. Alla är vi lika värdefulla slår Centerpartiet fast. Några däremot?

Det som står ut jämfört med vänsterpartierna är att Centerpartiet betonar att kommunen nödvändigtvis inte måste göra allt själv. De är öppna för andra aktörer såsom kooperativ, föreningar och företag. Den passagen är bra eftersom det skiljer ut partiet från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Vidare slår partiet fast att en välskött ekonomi är en prioritet och att en ansvarsfull ekonomistyrning är behövlig. Tolkar man detta generöst kan man se det som att de gärna vill ha mer transparens och effektivitet i kommunens verksamheter. Här får väljaren veta att partiet anser att kommunens ekonomi måste hålla sina budgetar och att ett fokus är att hålla i skattebetalarnas pengar.

Något om företagande finns inte med bland dessa punkter. Inte heller något om miljön. Budskapet från riksnivån håller inte ihop med budskapet i Centerns Avestapolitik. Vill man veta vad de ska göra för företagandet får man leta länge.

I inledningen står det om företagsamheten: ”Aktiva och framgångsrika företag är grunden för tillväxt och trygghet”.

Sant, men på vilket sätt konkretiseras det i partiets valprogram? Inte alls.

När minskat utanförskap ska förklaras fokuseras rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Det enda konkreta som väljaren får fram här är att färdtjänstavtalet, som Centerpartiet faktiskt var för under förrförra mandatperioden, ska sägas upp. Barnen ska också få tillgång till sommarkollo. Ja, det är väl trevligt med sommarkollo, men varför ska kommunen betala det. I Stockholm erbjuder Stockholms Stadsmission sommarkollon via privata donationer. Jag är med och finansierar dessa verksamheter, jag kan göra detsamma här.

I texten finns en extremt vänstervriden text som avslöjar centerpartiets lokala brist på ideologisk ryggrad: ”Alla har rätt till arbete…”. Okey, vem har då skyldigheten att leverera dessa rättigheter? Företagen? Är de skyldiga att anställa alla som vill ha jobb? Eller är det kommunen som ska ansvara för den rättigheten? Eller är det bara tomma floskler som inte har någon egentlig betydelse? Oavsett svar uppvisar denna text en sjuk syn på företagandet. De borde åtminstone kunna ange vilken myndighet som ska ansvara för att kontrollera att denna rättighet upprätthålls.

När man ska försöka konkretisera partiets Dalaslogan Åstadkommation tar man upp skateparken som ett exempel där kommunen har finansierat en lekplats där ungdomar kan leka med sina skateboards. Det är alltså allt! Partiet slår även fast att de tar kommunens ungdomsråd på allvar som om att ungdomars initiativ alltid måste kanaliseras via kommunens filter för att räknas. Körkortsteori ska vara en valbar kurs i gymnasieskolan och därmed ska alltså kommunens skolor konkurrera med privata aktörer, dvs. trafikskolorna. Ett plus är att Centerpartiet något diffust tar upp Centerpartiets mål att företagande ska bli mer naturligt i skolans värld. Det ska inte längre vara så att eleverna blir itutade att det enbart är anställningar som gäller. Konkreta förslag för att uppnå detta är att kommunen ska skapa kontakter för ungdomar så att de kan få praktik efter avslutad skolgång samt att mentorskap ska uppmuntra till ungdomars företagande. Kanske inte alltför vågade satsningar för att uppnå målet att öka ungdomars företagande, men visst mentorskap är inte fel.

Vänder man på bladet får man veta att Centerpartiet vill ha ett grönt Avesta. Här kommer alltså miljöfrågan in. Vad vill då partiet göra? Grunden är att naturen ska brukas utan att förbrukas. För att uppnå det ska Avesta kommun påbörja planläggningen av en ekostad i Krylbo. Vad en ekostad innebär och vilken nytta man kan få av det avslöjas inte. Vidare vill partiet främja landsbygdens gröna näringar för att hålla landskapen öppna och det är ju trevligt, men hur? Avslutningsvis vill partiet utveckla biogas till ett användbart tankställe i Avesta. Hur då? Ska kommunen starta en mack?

I nästa rubrik får man en utveckling av det partiet tidigare har slagit fast, dvs. att landsbygden är lika viktig som staden. Här slår partiet fast att kommunen ska ha lika höga ambitioner att ge service till invånarna i byar och bruksorter. En tydlig prioriteringsanvisning, men vad innebär det och var går gränsen? Jo, att barn- och äldreomsorg och skolor ska finnas på plats i alla kommundelar och att kultur- och fritidslivet på landsbygden uppskattas av partiet. Vad trevligt, men vad skiljer målet från dagens verklighet angående barn- och äldreomsorg och skolor? Man menar alltså att man vill att det ska vara som det är i dag? Och vad innebär det att partiet uppskattar kultur- och fritidslivet? Till slut påpekar partiet att det är viktigt med bra och flexibla resemöjligheter via kollektivtrafik i hela kommunen. På svenska betyder det att vi ska få se fler tomma bussar åka runt på landsbygden.

Under rubriken vital demokrati talar partiet om vad de gjorde under mandatperioden 2002-2006 med medborgarförslag, rådslag i kommunens alla delar, mobila fullmäktigesammanträden, satsningar på ungdomars delaktighet, landsbygdsforum och program för landsbygdsutveckling. Några egentliga visioner, mer än att återgå till tidigare arbete, nämns inte. Men här vill jag ändå ge partiet ett plus eftersom de har frångått den konstiga idén att fullmäktigesammanträden alltid måste ske i Avestas stadsbebyggelse. Även rådslagen gav mycket dynamik som antagligen fick många människor att känna ett större ansvar för sin egen bygd.

I landstingspolitiken ligger fokus på ledarskapet och att få ordning på landstingets ekonomi samt minska de långa vårdköerna. I dag är Dalarna på en bottenplacering, partiet vill lyfta landstinget till Tio-i-topp. En bra målsättning. Men hur?

Jo genom att skapa bättre förutsättningar för att vårdcentraler ska kunna öppnas på orter som Lima, Gustafs, St Skedvi, Torsång, Grängärde och Söderbärke. Vidare ska patienterna få datumbesked för operation och behandling direkt när läkaren skriver remissen. De vill även utreda om Mora BB ska öppnas igen.

I nästa rubrik får man veta att partiet vill ta bort remisstvånget för barn- och ungdomspsykiatrin BUP. Ett bättre stöd ska åstadkommas redan från början. Här tänker partiet helt rätt, de tar här avstånd från föreställningen att folk söker vård i onödan. En tankeföreställning som varit vanlig inom partiet under årens lopp.

Love istället för losec är nog den bästa rubriken. Tyvärr är texten under rubriken bara en massa floskler om att det är viktigt att vara frisk, pigg och lycklig. Ja visst, men hur? Ska landstingen erbjuda kärlekskonsulter eller ska politikers kärlek genomsyra alla anföranden i landstingsfullmäktige? Det enda konkreta, om jag nu ska vara generös, är att partiet vill arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. Synd att texten är så intetsägande när rubriken är så slagkraftig. Man känner sig liksom lite lurad...

För riksdagsvalet får man veta att partiet prioriterar jobben, miljön och friheten. I miljödelen betonas klimatsmart teknik och förnybar energi för att erhålla bättre miljö och fler jobb. Här betonas entreprenörsandan på landsbygden som en viktig kraft. Med frihet avser partiet valfrihet när det gäller vårdcentral, äldreomsorg och skolan. Under rubriken jobben får vi veta att jobb skapas av företagande och entreprenörskap. Wow! Konkret föreslår partiet att reglerna måste bli enklare och det måste bli lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Hur ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden avslöjas inte. Att reglerna måste bli enklare gick partiet till val på redan 2006, och än har det inte hänt särskilt mycket. Varför ska vi tro att det kommer bli skillnad efter 2010?

/Fredrik Runebert


Genomgång av partiernas valfoldrar i Avesta!

Nu börjar valfoldrar så sakteligen droppa in i brevlådorna och jag har därför företagit mig uppgiften att göra en allmän genomgång av dessa alster. Hittills har jag fått tillgång till Centerpartiets och Miljöpartiets valfoldrar och en genomgång av dessa följer på detta inlägg. Här nedan gör jag en första jämförelse av Centerpartiets och Miljöpartiets foldrar.

Miljöpartiets valfolder är något mer konkret och matnyttig än Centerpartiets. Framförallt är det lägre floskelvarning på den. Nackdelen är att det är för mycket text vilket tyder på att partiet har svårt att prioritera olika frågor. Det framgår nämligen inte vilka politiska frågor som är viktigast för partiet, ja om man nu inte räknar med de beskrivande begreppen modern, mänsklig och miljövänlig som inte får någon riktig definition. En annan nackdel är att foldern bara omfattar Avestapolitiken, det finns ingen sammanhängande tråd mellan det lokala och rikets styrning.

Centerpartiet får plus för många fina bilder som lättar upp läsningen, medan Miljöpartiet får ett minus för att de enbart erbjuder tre bilder och en massa textsjok. Centerpartiet gör misstaget att tro att folk inte vill läsa mycket text, utan mest se på bilder. Miljöpartiet gör misstaget att inte inse att bilder är viktigt för att skapa identifikation med partiets representanter. Miljöpartiet får ett plus för att de skriver mer intressant och konkret. Centerpartiet har gått på myten om att människor inte orkar läsa långa texter. Konsten är nämligen att skriva så intressant att folk vill läsa foldern. Det spelar ingen roll om man använder 200 tecken eller 1 000 tecken om man skriver ointressant. Skriver man medryckande och ger konkreta exempel på tydliga ideologiska ställningstaganden, då kan man skriva 20 000 tecken om man vill. Det är genom intressanta bilder, intresseväckande rubriker och en bra första mening som får folk att läsa, inte antalet tecken.


Marie Lenholm (m) månar om barn i behov av särskilt stöd

Marie Lenholm har tidigare varit oppositionsråd för Moderaterna i Avesta kommun men på grund av privata och tidsmässiga skäl lämnade hon över den posten. Nu återfinns hon på 32:a plats på partiets kommunlista.

---

1. Vad bör Avesta kommun ha för profil?

Det lades ned ganska mycket tid på att ta fram de profilområden som finns idag. Koppardalen, Outdoor och Sport. Jag tycker att de är bra men att vi borde ge dessa områden en riktig chans. Idag tycker jag inte riktigt att jag kan känna mig stolt över dessa idag då de inte har satts främst. Vi borde se till att vi kan vara stolta och visa upp vår kommun utefter dessa profilområden. Här behövs definitivt en satsning och ett fokus.


2. Vad är din viktigaste politiska fråga?
 
Barn som är i behov av särskilt stöd är min hjärtefråga. Grunden till välfärden är dock att det finns arbete vilket betyder att den viktigaste frågan är företagande.


3. Hur ska företagsklimatet bli bättre i Avesta?
 
En öppnare och ärligare dialog, ett större engagemang och en större förståelse för företagandet behövs! Det går inte att ha någon slags dubbelmoral vad gäller företagande. Det går inte att säga att man vill förbättra företagsklimatet samtidigt som man pratar om marknadskrafternas girighet... 


4. Vad anser du om att införa utmaningsrätt inom Avesta kommun?
 
Tycker det vore bra! 


5. Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar?
 
Offentliga upphandlingar kan vara svåra då de kan kännas lite väl komplicerade och många gånger kanske "skrämmer bort" mindre, lokala företag. Tror också att kompetensen gör att den offentliga verksamheten har svårt att skriva underlag som gör att det inte alltid är priset som ska vara det avgörande. Tycker att privata alternativ till de offentliga verksamheterna vore bra. Konkurrens är bra och valmöjligheten ska finnas för människor med möjlighet att välja alternativ. 


6. Hur ser du på att privatisera gymnasieskolan och äldreboenden?
 
Jag välkomnar privata alternativ.


7. Vad är din inställning till friskolor? När kommer du att säga nej till friskoleetableringar?
 
Tycker det är bra med friskolor som utmanar kommunala skolor. Kommer inte att säga nej så länge de följer gällande lagstiftning.


8. Hur ser du på att Avesta kommun bedriver verksamheter som konkurrerar med privata företag såsom gym och solarium?
 
Jag tycker att det är fel.


9. Ska Avesta kommun bedriva djurparker?
 
Nej. Gissar att ni åsyftar Visentparken och tycker att den inte kan klassas som enbart en djurpark, men jag tycker vi behöver vara öppna för hur den ska användas i framtiden och hur den ska drivas.


10. Bör kommunalskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?
 
Kommunalskatten bör sänkas då det finns utrymme för det, då vi har en hög kommunalskatt i Avesta. 


11. Kan Avesta kommun effektivisera sina verksamheter? Hur?
 
Det är jag helt övertygad om, men det är en fråga som inte kan besvaras med några enkla rader. Här behöver vi hitta vettiga verktyg för att genomlysninga verksamheter, jämföra oss med andra och ta del av deras framgångsfaktorer. 


12. Vad har du för visioner och förbättringsförslag inom den sociala omsorgen?
 
Visionen för mig är att alla ska känna sig sedda och bemötas med värdighet när de på olika sätt är i behov av stöd.

Den sociala omsorgen innehåller flera delar men om jag tar några exempel så jag anser att vi bör bli bättre på att se barn i behov av särskilt stöd och använda oss av evidensbaserade metoder. Vi måste ha högre kompetens vad gäller att lyssna på barn.

När det gäller äldre behöver vi se över våra boenden och hitta nya alternativ. Vi behöver bli bättre på att lyssna på vad de äldre själva önskar.

Med vänlig hälsning
Marie Lenholm

---

Tack!

Söndagskrönika nr 8

Söndagskrönika - v. 33. Sedan förra söndagskrönikan har vi fått svar på riksdagsenkäten från piratpartisten Hanna Dönsberg, moderaten Ulf Berg, sverigedemokraten Anna Hagwall och miljöpartisten Annelie Mattson-Djos och på kommunenkäten har vi fått svar av moderaten Ulf Berg, miljöpartisten Wojciech Nedzewicz och vänsterpartisten Pia Aronsson. För övrigt har två kandidater från Feministiskt Initiativ och en socialdemokrat haft den goda smaken att meddela oss att de inte hinner besvara vår riksdagsenkät. Fredrik Runebert har publicerat några goda råd till dessa och andra kandidater som inte har tid med sina väljare.

Miljöpartiet och Centerpartiet i Avesta kommun tävlar om vem som kan sätta sprätt på mest pengar genom att utlova gratisluncher. Det började med att Miljöpartiet utlovade gratis kollektivtrafik i Avesta Tidning. Det spelar ingen roll att det inte existerar något som är gratis eftersom allt måste betalas. Som vanligt är det viktigast, för politiker, att det är någon annan som betalar. Kollektivtrafik är bra, det skapar geografisk rörlighet och det minskar utsläppen. Men det är ingen ursäkt för att människor ska åka snålskjuts på andra. Är man miljövän, då ska man åka kollektivtrafik, oavsett vad det kostar. Annars hycklar man. Själv har Fredrik Runebert promenadavstånd till jobbet, och innan Runebert skaffade katt cyklade han så gott som varje helg till sitt föräldrahem, i stället för att åka bil. Cykel och gång är som bekant väldigt billigt.

Centerpartiet i Avesta via Gunilla Berglund (AT 2/8) svarade då att det minsann var Centerpartiet som var först med det förslaget. Givetvis är ju det mycket viktigt att betona. ”Vi var först med att lova ut andras pengar”. Förvisso fick Miljöpartiet beröm för att de tagit till sig av förslaget, men andemeningen var tydlig: Det är Centerpartiets förslag. I insändaren använde skribenten ordet vänsterkartell. Tonen i insändaren var något gnällig eftersom motivet till insändaren var att förmedla att Miljöpartiet snott Centerpartiets idé. Ett konstruktivt förslag framlades dock, och det var att genomföra en översyn av kollektivtrafiken.

Detta ogillades starkt av miljöpartisterna som blev sura över tillmälet vänsterkartellen och menade att detta var ett bevis för att Gunilla Berglund går i Ulf Bergs och Moderaternas ledband. Som hämnd valde Miljöpartiet att kalla Alliansen för Högerarmade banditer. Intressant att notera är att en av miljöpartisterna till yrket är präst – Roland Söderberg. Hämnd, är det en kristen dygd? De var också sura över tilltaget att vilja ta åt sig äran för det ”goda” förslaget. De menade att det var väl bra att fler partier tycker lika, då kan de ju samarbeta i den frågan. Vidare slog de fast att det är lättare för Miljöpartiet att övertyga Socialdemokraterna och dess toppnamn Lars Isacsson än vad det är för Centerpartiet att övertyga Moderaterna om att gratisluncher existerar. Det har de nog rätt i, som tur är.

Men å andra sidan har även Ulf Berg visat att han gärna sätter sprätt på andras pengar med tanke på att han vill att kommunen ska skjuta in mer pengar till lokala idrottsföreningar och vill att kommunen ska bedriva djurparker i form av en visentpark. Så omöjligt kanske det inte är, trots miljöpartisternas ord.

Centerpartisten Gunilla Berglund (AT 16/8) besvarade detta med att hon faktiskt gläds åt att Miljöpartiet tycker som Centerpartiet och att hon berömmer partiet för det. Men hon vidhåller (det hon skrev i första insändaren) att vänstermajoriteten har misskött kollektivtrafiken och att det behövs en översyn och utredning av kollektivtrafiken angående färdtjänst, skolskjutsar, gratis bussar och dåliga kommunikationer i vissa delar av kommunen. Det sistnämnda är inget att uppröras över. Det är nämligen väldigt få som åker med på de bussar som tidigare åkte ute på landsbygden. Även i dag finns det vissa linjer som har väldigt få passagerare. Kanske vore det bättre med enbart avropsstyrda bussar eller att enbart använda sig av mindre busstyper.

Moderaten Ulf Berg (AT 16/8) gav eldunderstöd genom att undvika sakfrågan och i stället fokusera på Miljöpartiets benämning av alliansen som högerarmade banditer. Han tyckte att det var stötande att sammankopplas med rövare och skurkar. Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder kartell samverkan och det kan ju inte jämföras med rövare och skurkar. Ulf Berg glömmer dock att ordet kartell konnoterar en olaglig och otillbörlig samverkan mellan aktörer på en marknad. Indirekt kan man då med kartell åsyfta en otillbörlig samverkan som om att en politisk samverkan inte var legitim för andra än Alliansen. Nu menade nog inte Ulf Berg detta, jag, Fredrik Runebert, gjorde inte det när jag utan vidare reflektion har använt begreppet vänsterkartell. Ulf Berg har dock rätt i att proportionaliteten är satt ur spel när miljöpartisterna drog till med sin extrema variant. Varför inte helt enkelt ge igen genom att kalla Alliansen för högerkartellen? En ganska enkel lösning på ett petitessproblem.

Så här ser alltså den lokala politiska debatten ut. Det är svårt att hålla sig vaken när man utsätts för sådana här diskussioner. Varför kunde inte Centerpartiet i stället ha contrat med något mer konstruktivt såsom att påtala att det är bättre att motverka avgaserna än att motverka bilarna och dess medföljande frihet? Men det är klart, då hade inte Avesta Tidning tagit in insändaren eftersom man inte får nämna något om rikspolitiken under valet. Lokalpolitikerna måste då diskutera sådana här petitesser utan att kunna använda sina ideologiska övertygelser i debatten. Lösningen på det problemet ligger i att låta kommunerna få mer självbestämmande. Kanske vore det bättre om kommunerna slogs samman till större enheter så att de kan ta över så gott som hela sjukvården, om nu sjukvården fortsättningsvis ska vara offentlig. Storregioner tror jag dock inte på eftersom de kommer att bli ännu större och svårstyrda byråkratkolosser än vad landstingen är i dag. Bättre då med statliga bolag som sköter sådant som är för stort för en storkommun.

Apropå sjukvården var Stockholms landstingsråd Filippa Reinfeldt på besök i Avesta (AT 18/8). Hon påtalade att det viktigaste inte är systemet utan människan. Med det åsyftades att det här med privata alternativ inte är så viktigt, trots att studier visar att privata alternativ erbjuder bättre vård och bättre kostnadseffektivitet samtidigt som konkurrensen förbättrar den offentliga vården. Detta gav Reinfeldt som svar på en medlems berättelse om hur väl hon har omhändertagits av ett privat alternativ, till skillnad från hur hon emottagits av ett offentligt. Den nymoderata linjen är tydligen att prata bort sådana goda exempel. Vilket är konstigt med tanke på att de är människan som är viktigast, inte systemet.

Detta kan jämföras med den lokale moderaten Sara Randströms svar på frågan Hur ser du på att privatisera gymnasieskolan och äldreboenden? Hon svarade då: ”Jag ser inga problem med detta så länge kvaliteten och tillgängligheten för samtliga nyttjande inte påverkas negativt.” Verkar förnuftigt och rimligt vid en första anblick. Men om vi vänder på frågan: Hur ser du på att socialisera gymnasieskolor och äldreboenden? Skulle hon då svara så här: ”Jag ser inga problem med detta så länge kvaliteten och tillgängligheten för samtliga nyttjande inte påverkas negativt.” Troligen inte, många politiker, även inom borgerligheten, dras med fördomen att risken är större att privata aktörer missköter sig än att offentliga aktörer gör det. Var finns beläggen för det? Och om det vore så, varför skulle då föräldrar och elever välja en sådan skola?

/Fredrik Runebert


Landstingens kulturkostnader skulle kunna finansiera 1 800 fler sjuksköterskor

Landstingen satsade 3,8 miljarder kronor på kultur och regional utveckling år 2008. När landstingsfinansierad kultur debatteras får man ofta höra att det inte handlar om så mycket pengar, men sammanlagt blir det som ni ser en hel del. Ett annat vanligt argument för att det inte är så farligt med kultursatsningar är att det utgör en så liten andel av den totala landstingsbudgeten. Mitt svar brukar då vara: Ja, och de underskott som exempelvis Dalarnas landsting har utgör ju inte en så stor andel av de totala utgifterna, alltså behöver vi inte göra något åt det. 

För att tydligt demonstrera hur mycket pengar det här handlar om har statsvetaren Sven Dahl och Thomas Idergard räknat ut vad pengarna motsvarar i sjukvård. Under 2008 satsades cirka 2,5 miljarder kronor (netto) av landstingens pengar på kulturverksamheter. Den summan motsvarar på ett ungefär all specialistvård i Kalmar läns landsting. Under samma tidsperiod utgjorde nettokostnaderna för satsningar på regional utveckling cirka 1,3 miljarder kronor. Det motsvarar på ett ungefär årskostnaderna för primärvården i Jönköpings läns landsting.

Politiker låtsas oftast tro att pengar inte alltid har en alternativkostnad. En krona som landstinget satsar på kultur kan inte samtidigt satsas på vården. En krona kan ju bara användas en gång. När vänstermajoriteten i Dalarna vill minska underskottet i landstingets finanser, då är det sjukvården som får stryka på foten, inte kulturen. Med andra ord värderar de kulturen högre än sjukvården. Kulturen helar säger man, jo det kan nog stämma rent andligt, men det helar knappast ett benbrott. Det blir väldigt tydligt att politiker inte gör sådana här prioriteringsbedömningar när man läser de svar som inkommit på vår landstingsenkät om landstingens satsningar på kultur och folkhögskolor.

När vi väljare ska gå till valurnan borde vi fundera över vilka prioriteringar vi vill göra. Vill vi satsa miljoner på kultur, eller vill vi hellre satsa dessa miljoner på fler sjuksköterskor, eller kanske prioritera högre löner inom sjukvården? Den miljon som går till kulturprojekt och folkhögskolor ska ställas mot alternativet att satsa den nämnda miljonen på sjukvården. Vore det inte bättre att minska vårdköerna än att satsa flera 100 000 kronor på folkhögskolor?

När politiker på riksnivå ständigt utlovar mer pengar till landstingen för att förbättra vården och omsorgen ska man komma ihåg att 13 av 20 landsting har ökat kostnaderna för kultur och regional utveckling per invånare mer än inflationen har stigit från 2004 till 2008. Dalarna är ett av de landsting som till och med har ökat sina kostnader för kultur och regional utveckling mer än vad de har ökat kostnaderna för primär- och specialistvård. Är det en rimlig prioritering? Och trots att man gjort dessa prioriteringar har man inte brytt sig om att tydligt följa upp satsningarna för att se om de har haft någon form av positiv effekt.

Ännu allvarligare är att Västmanlands landsting satsar mycket mindre på kultur än andra landsting trots att de erbjuder likvärdiga verksamheter som andra landsting. Många landsting satsar mer än 25-50 % mer på kulturverksamheter än Västmanlands landsting. Om dessa landsting skulle dra ned sina kultursatsningar till Västmanlands landstings nivå skulle de frigöra 770 miljoner kronor per år. Den summan motsvarar kostnaden för 1 800 sjuksköterskor. Då har Landstingen via SKL haft mage att i avtalsrörelsen påstå att de inte har råd med att höja lönerna för sjuksköterskor och undersköterskor. Och varför väljer inte vänsterledda landsting att frigöra dessa pengar till vården och omsorgen när vänsterpolitiker på riksnivå kräver mer pengar från staten till landstingen för att förbättra just vård och omsorg?

De här konstiga prioriteringarna och bristande kontrollen på vart pengarna tar vägen har också uppvisats i kommunala verksamheter.  

/Fredrik Runebert

Marie Lenholm (m) har ungdomsproblem som en av sina hjärtefrågor

Marie Lenholm står som åttonde namn på Moderaternas riksdagslista.

---

1. Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Arbete då det är grunden till vår välfärd.


2. Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Sänkta arbetsgivaravgifter, lätta upp byråkratin, enklare vardag för småföretagare och en större trygghet för de som tar steget och vågar satsa!


3. Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Jag är inte tillräckligt insatt i den frågan idag för att kunna ge ett vettigt svar.


4. Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Jag tycker att det är för högt då det måste löna sig att arbeta och ge utrymme för valfrihet. Jag tycker att själva systemet är bra, men att det säkerligen kan optimeras och att skatterna kan användas på ett bättre sätt. Tycker inte att vi i tillräcklig utsträckning ger de människor som verkligen är i behov av samhällets stöd, unga som äldre, det som jag gärna betalar skatt till. Samtidigt finns det de som utnyttjar systemen och det är något som vi i större grad måste komma tillrätta med. Om vi kom tillrätta med "missbruket" av skattemedel är jag säker på att vi skulle kunna sänka skatten och ändå öka välfärden.


5. Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Ja, jag tycker nog det då det kan vara lite väl stelbent ibland. Här måste finnas ett samförstånd som ger företag förutsättningar att lyckas samtidigt som det måste finnas utrymme för olika personligheter och förmågor i arbetslivet.


6. Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Jag tycker det är bra i grunden men att vi kanske inte alltid hanterar frågor kring invandring och flyktingar på ett så bra sätt. Det kan aldrig vara OK att människor som sökt sig till Sverige ska utvisas efter många år här. Det är inte mänskligt. Jag tycker också att vi måste våga vara öppnare i diskussionerna. Vi kan aldrig komma tillrätta med våra misslyckanden i dessa frågor om ingen vågra prata om problemen högt.


7. Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Det är alltid viktigt att följa upp hur beslut och nya regler slår. Det kan vara svårt att förutse alla tänkbara situationer. De förändringar som gjorts har varit nödvändiga och har gett resultat, men vissa frågetecken behöver rätas ut. A-kassan behöver ses över.


8. Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Skatter är en väg att gå, men det måste användas med fingertoppskänsla så att det ger rätt och mest effekt på rätt ställe. Högre inblandning av förnybara bränslen är en väg att gå och ger ganska stor effekt snabbt. Tror att den vägen är snabbare och enklare att gå än att använda förbud som metod.


9.
Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Känner mig inte tillräckligt insatt för att svara på den frågan i dagsläget.


10.
Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Det är svåra frågor tycker jag. Vart går gränsen för integritet gentemot att skydda?


11. 
Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Större fokus och medel till barn i behov av särskilt stöd. Jobba med förebyggande istället för att släcka bränder. Så tidigt som möjligt hitta vägar för att bryta barn och ungdomars väg mot brottslighet. Våga se, våga agera och använda evidensbaserade metoder för att komma tillrätta med olika problematiker. Se individer, bemöta de med respekt. Våga tala öppet om frågorna, våga vara vuxna och inse att det som kostar lite idag kommer bli mycket dyrt i en framtid om vi inte tar kostnaden här och nu. Snabba på utredningstider hos polisen och åklagarmyndigheten. Öka kunskapen inom Socialtjänsten, förändra utbildningen för socionomer, attitydförändringar och ökat engagemang. Det finns mycket att göra här och det kanske märks att det är en av mina hjärtefrågor!


12. Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Här finns ett föräldraansvar att lära sina barn om ekonomi och kanske ett läge för skolan med ett nytt ämne för att öka förståelsen. Större krav på bättre kreditprövningar, tydligare och mer lättförståelig information om vad ett lån egentligen kostar. Ibland är det ju också tyvärr så att man kan inte lära av något annan än av sina egna misstag.

Med vänlig hälsning
Marie Lenholm

---

Tack!

Annelie Mattson-Djos (mp) vill förbjuda snabba sms-lån!

Annelie Mattson-Djos är andranamnet på Miljöpartiets riksdagslista.

---

1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Vi anser att det krävs stora satsningar på miljöteknik, kollektivtrafik och energieffektiviseringar för att göra samhället mer hållbart och lösa de utmaningar vi har framför oss. Vi vill att Sverige ska ligga i framkant, inte minst eftersom framtidens jobb finns i framtidens gröna branscher.

Partiets viktigaste frågor är därför 1. Klimatet 2. Trygga trygghetssystem 3. Jobben.

För mig personligen är de viktigaste frågorna 1. Folkhälsa 2. Grön omställning till hållbart samhälle 3. Ökad medvetenhet om att allt är en helhet.


2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?


Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag, genomföra regelförenklingar och förbättra den finansiella situationen för småföretagare. Vi föreslår även inrättandet av ett arbets- och företagsvikariat där unga arbetslösa kan vikariera för äldre som vidareutbildar sig eller satsar på företagande. På så sätt ökar kompetensen på hela arbetsmarknaden. Det måste också bli enklare för nyanlända att satsa på företagande.

Både företagsklimatet och det atmosfäriska klimatet blir bättre genom den gröna omställningen till ett hållbart samhälle. Sverige ligger i framkant när det gäller miljöteknik och det kommer att skapas massor av
nya gröna jobb på landsbygden inom områden som biogas, övriga biobränslen, vindkraft och solenergi.

Miljöpartiet knyter samman klimatpolitiken med jobbpolitiken och tar vara på kraften i de små innovativa företagen. En grön omställning som både möter klimathotet och arbetslösheten.

Vi vill att ensamföretagare får ytterligare sänkning för den första anställda under det första året.

Vi vill inrätta en statlig riskkapitalfond för att underlätta för fler små och medelstora företag att få tillgång till riskkapital. Fonden ska finansieras genom vinstutdelningar från de statliga företagen.

Många nya entreprenörer har som drivkraft att ta ett större etiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Det bidrar till en hållbar utveckling. Ett sådant förhållningssätt ska främjas. Vi vill öka anslagen för innovationer, produktutveckling och miljöteknikutveckling i små och medelstora företag. Socialt och kooperativt företagande ska vara en del av en grön företagarpolitik. Vi arbetar för fler företagsetableringar på landsbygden. Vi vill aktivt verka för att utnyttja och förbättra möjligheterna att ta sociala, etiska och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling.


3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Lissabonfördraget är ett dåligt fördrag som ger EU mer makt över många områden, samtidigt som Sveriges medborgare inte fått rösta om denna förändring. Vi vill inte att EU utvecklas till ett Europas Förenta Stater med exempelvis ett gemensamt försvar och en gemensam utrikespolitik. EU lider av ett demokratiskt underskott och borde syssla med gränsöverskridande frågor, som att hejda klimatförändringarna.


4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Miljöpartiet tycker att det behövs en skattepolitik som syftar till att ge människor ökad frihet, större rättvisa och drivkrafter att medverka till ett hållbart samhälle. Skattepolitiken måste anpassas efter de utmaningar som samhället står inför.

Vi avvisar en snäv skattepolitik där det överordnade målet är att sänka skattetrycket. Låga skatter är bra, men måste vägas mot behovet av stabila statliga finanser och en fullgod allmänt finansierad välfärd.

Vi tycker att skattepolitiken ska användas för att klara klimat- och miljömål. Med höjda klimat- och energiskatter blir det lönsamt att energieffektivisera och dyrare att använda fossila bränslen som bidrar till klimatförändringar.


5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Vi tycker att den svenska modellen fungerar bra och är positiva till att arbetsmarknadens parter kommer överens om spelregler. Vi vill inte genomföra försämringar i lagen om anställningsskydd och anser att heltid och fast anställning bör vara norm. Vi vill ha jämställda löner och minska könssegregationen på arbetsmarknaden.
 

6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Vi är positiva till arbetskraftsinvandring och vill ha en mer human och solidarisk flyktingmottagning än idag. I framtiden kommer allt färre personer i arbetsför ålder försörja en allt större andel äldre i befolkningen. Sverige måste bli ett attraktivt land att arbetskraftsinvandra till.

Människor som kommer hit för att söka skydd ska inte behandlas som brottslingar utan ges goda förutsättningar att få en bra start. Fler borde få stanna och färre utvisas. Vi vill även öka de ekonomiska ersättningarna för dem som väljer eget boende, för att minska trångboddheten och segregationen.
 

7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Ja, vi anser att trygghetssystemen måste omfatta fler och tycker inte att det är acceptabelt att människor faller mellan stolarna. Vi föreslår att a-kassan förstatligas och att sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen slås ihop och behandlas under samma myndighet. Vi vill inte ha en bortre gräns i sjukförsäkringen och vill ha en balans mellan ett ansvar att se till att människor får arbete, samtidigt som tryggheten inte försämras.


8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?


Det krävs tuffa åtgärder både globalt, internationellt och lokalt. Miljöproblemen är globala, men utsläppen lokala. Sverige och EU måste vara drivande för att få fram ett bindande, tufft globalt klimatavtal, men samtidigt själv gå i framkant för att utveckla ny miljöteknik, satsa på förnybara energikällor, energiomställning och modern miljövänliga trafiklösningar. Antingen kan vi luta oss tillbaka och tro att samma system som skapade problemen också kommer att lösa dem, eller ta kommandot. 
 

9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Miljöpartiet är positiva till att Sveriges försvar går från ett invasionsförsvar till insatsförsvar och vill minska försvarets utgifter. Vi har en pacifistisk grund och vill avskaffa vapenexporten och ta fram en ”exit strategy” för Afghanistanstyrkan då FN-mandatet är djupt försvagat. 
 

10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

FRA-lagen och IPRED är orimliga intrång i medborgarnas privatliv. Den personliga integriteten måste värnas och därför vill Miljöpartiet avskaffa både FRA-lagen och IPRED. Vi anser inte att staten ska övervaka alla medborgares kommunikation och tror inte att det går att backa in i framtiden med IPRED, och samtidigt sätta rättssäkerheten ur spel.
 

11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

För att minska ungdomsbrottsligheten är det viktigt att arbeta för integration och goda livsmöjligheter för alla. Det behövs fler mötesplatser för att ge unga meningsfulla fritidssysselsättningar, mer resurser inom skolan och skolhälsovården och fler livschanser för de som hamnat snett.


12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Unga mellan 18-25 år utgör endast 10 procent av befolkningen, men står för en tredjedel av de obetalda SMS-lån som går till Kronofogdemyndigheten. Det är helt enkelt för lätt att få ett snabbt lån idag, då ingen kreditprövning sker, och information om återbetalning och den effektiva räntan är i princip obefintlig. Vi vill införa ett förbud mot snabba SMS-lån så att färre unga hamnar i skuldfällan.

Med vänliga hälsningar
Annelie Mattson-Djos
andranamn på Miljöpartiets riksdagslista

---

Tack!

Pia Aronsson (v) föreslår vindkraftverk vid vicentparken

Vänsterpartisten Pia Aronsson står som tredje namn på partiets kommunlista. För första gången på bloggen har jag (Fredrik Runebert) haft svårt att välja rubrik eftersom Pia Aronsson har två intressanta ståndpunkter som skulle kunna vara föremål för en intresseväckande rubrik. Min alternativa rubrik är följande: Pia Aronsson (v) vill ha en en gemensam mötesplats för alla generationer.

---

1. Vad bör Avesta kommun ha för profil?

Det finns olika former av profiler, kommunen har nyligen förändrat sin grafiska profil till en Visent vilket kan ses som att kommunen vill visa sig kraftfull och traditionsbunden. Jag anser att kommunen har flera profilområden tex. kultur och konst, idrott och sport och jag tycker Avesta kan ses som den lilla handelsstaden. Närheten till nedre Dalälven borde betonas och lyftas fram och ge Avesta en profil som betonar närheten till ett rikt friluftsliv, en väl utbyggd service vad gäller skola, vård och omsorg och ett varierat kulturutbud för olika åldrar.


2. Vad är din viktigaste politiska fråga?

Vi inom Vänsterpartiet vill prioritera frågor som berör Ungdomar, Äldre och Miljön. Vi vill arbeta med de frågor som på olika sätt kan förbättra och underlätta Avestabornas vardagsliv. Arbetstillfällen för unga är en viktig politisk fråga där kommunen kan medverka till olika lösningar speciellt för de som har svårt att få tillträda till arbetsmarknaden.  Att unga får ett eget boende är ytterligare en viktig och angelägen fråga. Här kan Ungdomsboende möjliggöras genom ett samarbete med det kommunala fastighetsbolaget Gamla Byn AB och andra privata fastighetsägare.

Det är vidare viktigt att barnen erhåller en god barnomsorg och att skolan utvecklar pedagogiska former för att stödja alla barns kunskapsutveckling samt en trygg omsorg där den äldre befolkningen erbjuds hemtjänst och serviceboenden utifrån var och ens behov. Ett annat viktigt område är kommunikationerna både lokalt i Avesta, inom Dalarna och till Stockholm, Örebro och Gävle. Lokaltrafiken är viktig och därför bör vi införa gratis bussturer i Avesta. Att skapa alternativ till biltrafiken är även viktigt för vår miljö.

Jag vill stödja olika alternativ till elkonsumtion, de kommunala byggnaderna kan kanske förses med solcellstak eller vad sägs om ett litet vindkraftverk vid Vincentparken.


3. Hur ska företagsklimatet bli bättre i Avesta?

Näringslivet är viktigt för en kommun och det är särskilt viktigt att stödja och underlätta för småföretagarna att etablera sig och att utveckla sin verksamhet.

Kommunen kan utveckla Företagsservicen och verka för att i de frågor som ankommer på kommunen ge företagen en god och snabb service.


4. Vad anser du om att införa utmaningsrätt inom Avesta kommun?

Det är ca 30 kommuner i landet som har fattat beslut om att införa utmaningsrätt och jag anser att Avesta inte skall fatta beslut om detta.  Jag anser att det är viktigt att kommunen hela tiden vill utveckla och förbättra sin verksamhet. Jag tror att både brukare och personal inom vård, skola och omsorg har goda idéer om hur den kommunala verksamheten kan utvecklas. Jag tror även att personalen inom de övriga förvaltningarna har idéer om utveckling genom sina egna kunskaper och genom sina kontakter med medborgarna för att göra  verksamheterna både bättre och kostnadseffektiva.


5. Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar?

När det gäller privatiseringar av kommunal service så anser jag att det är principiellt fel att vårdföretag ges möjlighet att konkurrera med kommunal verksamhet eftersom kommunal verksamhet som skola, vård och omsorg skall drivas utifrån demokratiska former med medborgarinflytande och inte utifrån vinstintressen

När det handlar om offentliga upphandlingar så anser jag att lagstiftningen bör ses över för att förenkla förfarandet för de lokala företagen och  ge närproducerade produkter  en konkurrensfördel. Jag tror vidare att det går att effektivisera och samordna vissa inköp för att få det billigare.


6. Hur ser du på att privatisera gymnasieskolan och äldreboenden?

Det finns ingen anledning att arbeta för en privatisering av Karlfeldtgymnasiet, den skolan fungerar bra och kan utvecklas. Vänsterpartiet stödjer inte privatisering av skola och inte heller omsorg. Äldreboenden i form av servicehus skall drivas av kommunala aktörer enligt min mening. Däremot är det fritt fram för olika Byggherrar att projektera boendeformer som passar äldre människor: Det vore bra för kommunen om bostadsbyggandet tog fart och att skapa boenden för 55+ .


7. Vad är din inställning till friskolor? När kommer du att säga nej till friskoleetableringar?

Vänsterpartiet har en principiell inställning till att säga nej till privatisering av kommunal verksamhet. Men om det kommer en ansökan om att någon vill etablera en friskola så är det kommunens skyldighet att pröva detta, det går inte att säga nej av principiella skäl utan då måste ansökan prövas utifrån de regler som finns. Vad som är viktigt enligt min mening det är att friskolan är rustad för att ta emot alla barn även de barn som har ett fysiskt, psykiskt eller socialt handikapp. Det har visat sig att vissa friskolor i Sverige  inte lever upp till ”En skola för alla”.


8. Hur ser du på att Avesta kommun bedriver verksamheter som konkurrerar med privata företag såsom gym och solarium?

Jag anser att det är bra att kommunen har ett utbud av olika tjänster i badhuset som solarium och gym.


9. Ska Avesta kommun bedriva djurparker?

Jag tycker inte att kommunen skall driva djurparker. Däremot anser jag att Vincentparken är viktig för kommunen eftersom den kan ge arbetstillfällen och att den kan utvecklas till att bli intressant som ett utflyktsmål för Avestaborna och för turister.


10. Bör kommunalskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Kommunalskatten är den gemensamma skatt som vi betalar för bla vård, skola och omsorg. Allt som vi önskar utveckla och förbättra har en prislapp. Jag ser inte skattesänkningar som ett politiskt mål i sig däremot har jag som målsättning att alla som bor i Avesta får en bra kommunal service. Om behoven blir större, om vissa grupper inte får den hjälp som de behöver på grund av kommunens ekonomi då är jag inte främmande för en skattehöjning.


11. Kan Avesta kommun effektivisera sina verksamheter? Hur?

Alla verksamheter behöver ständigt utvecklas och förbättras, varje verksamhet har både styrkor och svagheter. Genom dialoger mellan politiker, personal och medborgare kan det uppkomma idéer om utveckling och effektivisering som gynnar verksamheterna.


12. Vad har du för visioner och förbättringsförslag inom den sociala omsorgen?

Jag anser att det förebyggande arbetet bör utvecklas vad gäller barn och ungdom. Det kan ske på olika sätt bla. genom att anställa fältassistenter. Att utveckla olika former för stöd och omsorg inom missbruksvården och inom den sociala barnavården är viktigt. Jag skulle vilja utveckla Familjecentrum till att bli ett centrum för föräldrar, barn, unga och äldre – en gemensam mötesplats för alla generationer. Där den öppna förskolan har sina lokaler bredvid Volentärcentrum så att det skapas mötesplatser mellan unga och gamla. Det är vidare viktigt att Avesta blir en tillgänglig kommun för människor som är rullstolsburna, synskadad eller har en hörselskada. När det gäller den äldre befolkningen så har de rätt till att få bestämma över vilken hjälp de behöver och när hjälpen skall ges. De har rätt att bestämma om vilken boendeform som är lämplig och självfallet skall de inte behöva skiljas från sin livskamrat om den ena behöver omvårdnad och inte den andre. Det förebyggande arbetet inom omsorgen av äldre behöver utvecklas. Förebyggande hembesök är en viktig verksamhet. Trädgården har en läkande kraft- varför inte utveckla en trädgård vid serviceboendet, dofter och växter kan aktivera ett svikande minne. De som har bor på ett äldreboende skall om de så önskar ha rätt till promenader och social samvaro. Vi behöver vidare utveckla boendeformerna för den grupp som är 80 år och äldre.

Med röda hälsningar
Pia

---

Tack!


Enligt DN är jag Centerpartist!

I DN:s valtest blir jag centerpartist till 74 %. Äntligen, i tidigare valtest har jag misslyckats med det konststycket.

Här följer mitt resultat:
1. Centerpartiet 74 %
2. Moderaterna 68 %
2. Folkpartiet 68 %
4. Kristdemokraterna 64 %
5. Socialdemokraterna 42 %
6. Vänsterpariet 15 %
7. Miljöpartiet 13 %

Vänsterpartiet bättre än Miljöpartiet? Skulle inte tro det.

/Fredrik Runebert

Valpejl!

SvT:s valpejl kan man kolla vilka riksdagskandidater och partier som står en närmast. Som vanligt får man ta sådana här valtester med en nypa salt, men de kan nog ge en viss fingervisning om var man hör hemma.

Mitt resultat blev följande:
1. Moderaterna 83 %
2. Centerpartiet 79 %
2. Kristdemokraterna 79 %
4. Folkpartiet 74 %
5. Sverigedemokraterna 62 %
6. Miljöpartiet 31 %
7. Socialdemokraterna 29 %
8. Piratpartiet 24 %
9. Feministiskt Initiativ 21 %
10. Vänsterpartiet 16 %

Det irriterar mig att Piratpartiet placeras sämre än Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Men till skillnad från SVD:s valtest är Piratpartiet åtminstone bättre placerad än Feministiskt Initiativ. I detta nämnda test blev jag folkpartist. I Valkompassen blev jag däremot moderat.

Jag är inte nöjd med att bli moderat, för det är det enda parti jag inte ens kan tänka mig att rösta på bland de borgerliga partierna. Fördelen med SvT:s test är att mina centersympatier blir mer gällande än i de andra testerna där Centerpartiet placerades som fyra. Lite underligt tycker jag också att Sverigedemokraterna har kommit femma i varje test som jag har gjort.

Tittar man på enskilda kandidater får jag moderaten Carl-Oscar Bohlin från Borlänge högst upp med 87 %. De tretton första placeringarna är alla moderater. Avestakandidaten Ulf Berg kommer på elfte plats. Först på fjortonde plats kommer en centerpartist vid namn Peter Helander, han är från Mora. Först på femtonde plats kommer folkpartisten Camilla Lindberg som är min favoritkandidat som jag just nu är övertygad om ska ha min röst i valet. Hon hade 77 %.

På sjuttonde plats kommer folkpartisten Bo Brännström från Folkärna. På nittonde plats återfinns centerpartisten Karl-Johan Petersson från Horndal.

Carl-Johan Rehbinder är den piratpartist som jag står närmast - 68 %. Sverigedemokraten Anna Hagwall har jag 73 % gemensamt med. Det kanske är LAS-frågan och frågan om rätten för papperslösa att få gratis vård på svenska skattebetalares bekostnad som gör mycket av det. Med centerpartisten Sofia Jarl har jag 70 % och med centerpartisten Kenneth Johansson har jag 67 % gemensamt med.  

Gör gärna testerna du med och avslöja gärna resultatet i kommentarsfältet nedan.

/Fredrik Runebert


Socialdemokrat får många enkäter!

En socialdemokrat har haft den goda smaken att tala om att han inte hinner besvara vår riksdagsenkät:

"Hej Fredrik!
Det är som så att det kommer ett stort antal enkäter och förfrågningar varje dag till oss så jag har bestämt mig för att inte sitta hela dagarna och besvara alla dessa. Det kanske är fel av mig men jag hinner tyvärr inte."

Ett förslag till de som inte hinner besvara enkäter är följande:
1. Spara alla tidigare svar på enkäter och använd metoden klippa och klistra.
2. När det är relevant, länka till en text som man som politiker tidigare har skrivit och som handlar om just de frågeställningar som framförs.
3. Ha en tydlig bild av vad man vill som politiker så att det inte krävs så mycket tankemöda att besvara dem.
4. Publicera en FAQ på en personlig hemsida.

/Fredrik Runebert


Anna Hagwall (sd) - Sverige behöver ingen Arbetskraftsinvandring!

Anna Hagwall står på 24:e plats på Sverigedemokraternas riksdagslista.

---

1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Att få ner invandringen och integrera de som är här.
Att få ner kriminaliteten, öka tryggheten i vår utemiljö och att ge de äldre en bättre tillvaro.

2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Sänka skatterna för arbete eller helt befria småföretagen under en viss inkomst.

3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Dåligt, för att Sveriges självständighet har i praktiken upphört.

4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Alldeles för högt, vår höga arbetslöshet visar att arbetsgivarna är obenägna att anställa folk, hellre moderniserar de produktionen eller rationaliserar de på annat sätt.

5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Ja, för att få större flexibilitet på arbetsmarknaden.

6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Vi behöver ingen arbetskraftsinvandring när 1 million människor är arbetslösa. Flyktingmottagning strikt efter Genevekonventionen.

7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Ja, sänka ersättningen.

8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Minska överbefolkningen på jorden.

9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Dåligt att vi nästan inte har något försvar.

10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Nej, med tanke på den verklighet vi lever i, ska integriteten hellre inskänkas än att människors liv offras.

11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Hårdare straff.

12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Föräldrarna borde lära sina barn om verkligheten och uppfostra de att ta ansvar och stå för konsekvenserna av sina handlingar.

Wojciech Nedzewiczs vision om Avesta som klimatsmart kommun

Wojciech Nedzewicz är förstanamnet på Miljöpartiet de grönas lista till kommunfullmäktige i Avesta.

---

1. Vad bör Avesta kommun ha för profil?

Idag har Avesta tre profilområden Koppardalen, Sport och Outdoor  det räcker. Personligen är jag trött på alla dessa profiler. Det är bättre att arbeta för Avesta som fungerar väl för invånare d.v.s tryggt, snyggt bra kommunikation.

2. Vad är din viktigaste politiska fråga?

Jag vill modernisera Avesta och göra den till klimatsmart kommun. På belysningsfronten ska vi byta ut gammal teknik mot den nya, då kan vi lysa i hela kommunen samtidigt spara på energi. Vi ska äta mat med hög kvalité och så långt som möjligt närproducerad, bort med matlådor för äldre. Gratis bussar för ungdomar och fri val av skolor.         

3. Hur ska företagsklimatet bli bättre i Avesta?

Företags service måste förbättras d.v.s. tillståndshantering, bygglovshantering o.s.v. Jag är inte helt nöjd med miljö och byggförvaltnings arbete. Man bör göra om organisationen och koppla de till tillväxtenheten som ansvarar för att främja företagande. Vi måste åstadkomma högre kvalité för företagsservice.   

4. Vad anser du om att införa utmaningsrätt inom Avesta kommun?


Lite riskfyllt i en liten kommun som inte har många aktörer. Det kan hända att vi slår sönder den kommunala kompetensen och sedan är kvar i händerna på en enda entreprenad. Dock är vi inom miljöpartiet positiva till idén, men bör fundera noga hur man ska genomföra den och på vilka områden.   

5. Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar?

Det viktigaste är inte vem som driver verksamheten utan hur man driver den. Huvudsakligen ska kommunala verksamheterna ha fokus på den enskilde människan. Både stora och små ska kunna påverka barnomsorgen, skolan, äldreomsorgen o.s.v. Hög kvalité för individen är viktigt. Sen ska miljökrav gälla alla som bedriver en verksamhet.

6. Hur ser du på att privatisera gymnasieskolan och äldreboenden?


Avesta har bara en gymnasieskola, som dessutom är en av de bästa skolorna i Dalarna och hör till de 10 bästa i Sverige. Jag vill lägga ytterligare resurser i Karlfeldgymnasiet  och sedan är det fritt för andra att konkurrera med dem . Principen för vår politik är enkel: Satsa på kommunala verksamheterna så de håller hög kvalité och sedan släpp in även den privata sektorn. På så sätt sätter vi en hög ribba för alla entreprenörer.   

7. Vad är din inställning till friskolor? När kommer du att säga nej till friskoleetableringar?

Vi är positiva till friskolor, ett nej kan enbart komma om skolan inte uppfyller kraven eller är i konflikt med den svenska lagstiftningen.

8. Hur ser du på att Avesta kommun bedriver verksamheter som konkurrerar med privata företag såsom gym och solarium?

Drivs verksamheten i samspel med konkurrenslagstiftningen så är det inte några problem. Personligen kommer jag att verka för att gym och solarium ska drivas i privatregi p.g.a. bättre ekonomisk utdelning.  

9. Ska Avesta kommun bedriva djurparker?

Visentparken –ja Det är en del av Avestas historia och en bra dragplaster för turister. Parken bör drivas i samarbete med en privataktör.  

10. Bör kommunalskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför
?

I första hand ska vi se till att skattepengar används rätt och ger högkvalitativt service för Avestabo, sen om det blir pengar över ska den sänkas.

11. Kan Avesta kommun effektivisera sina verksamheter? Hur?

Ja, först och främst skapa bättre samordning vid inköpen. Man bör se över alla avtal med kommunen, en del av den är onödiga och väldig dyra. Det finns mycket pengar att spara där.   

Samarbete mellan förvaltningar ger ytterligare besparningar. En del av verksamheten bör lämnas över till intraprenad och entreprenad.  

12. Vad har du för visioner och förbättringsförslag inom den sociala omsorgen?

Vi bör öka antalet kultur och aktivitetstimmar på äldreboende och ge större valmöjlighet för äldre att välja service. Jag vill även skapa botaniska trädgårdar vid äldreboende då kan de som bor där gå ut när de själva vill och umgås i en trevlig miljö. Även smådjur ska vara tillåtna där det är möjligt. Inom socialtjänsten bör fler olika kompetenser anställas, det är en svaghet om alla har en och samma utbildning. Fler hemmaplanslösningar och en bra organisation som kan hantera barn och ungdomar är grunden för ett bra resultat.

---

Tack!                


Ulf Berg betonar jobb, god ekonomi och eget ansvar

Ulf Berg är förstanamnet på Moderaternas partilista till riksdagen:

---

1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?  

Jobben och en god statlig ekonomi.

2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Främst är en fungerande marknad där jobbskatteavdraget har gjort dalfolket 2,4 miljarder rikare vilket leder till ökad efterfrågan av företagens tjänster och produkter. Sedan bör vi gå vidare med sänkta arbetsgivaravgifter och minskad byråkrati.

3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Jag tycker det är bra och det är viktigt att samarbetet inom Eu kan utvecklas. Vårt län är ett av de mest exportberoende i Sverige därfär är det viktigt med frihandel och givetvis även utanför EU. Bra med frihet och rörlighet över gränserna, exempelvis bra att svenskar kan studera i London eller arbeta i Irland utan onödiga problem.

4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Skattetrycket bör sänkas för att vi på sikt skall klara konkurrensen med andra länder. Men en bilarbetare i Sverige är cirka 35 procent billigare än i Tyskland. Så mot vissa länder klarar vi oss väl. Vi höjer skatter på sprit och tobak för att folk skall köpa mindre, höga skatter på arbete får samma effekt och det är bara arbete som kan ge ett gott välstånd.

5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Bör i första hand ske mellan arbetsmarknadens parter, det kan dock finnas vissa justeringar som måste göras. Skall förändringar göras skall ledstjärnan vara att det går lättare att få människor i arbete, inte att arbetsgivare godtyckligt kan sparka folk.

6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Bra och nödvändigt i båda fallen.

7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

När det gäller sjukförsäkringen har vi gjort tuffa men nödvändiga förändringar, kan finnas vissa justeringar att göra men det är mer av typen finputsning av reglerna. A-kassan bör ses över och speciellt om man både har arbete och F-skatt borde man inte tvingas till att avregistrera sig för att få vara med a-kassan.

8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Skatten är användbar vilket Sverige har bevisat. Det skall kosta stt skita ned. Men det är också viktigt med teknikutveckling så vi får processer och motorer som inte är lika skadliga. Skatterna får dock inte driva företag ur Sverige för att starta verksamheter i andra länder och spy ut gifter, det vinner inget på.

9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Bra, det vore en katastrof med vänsterkartellens förslag som innebär besparingar med cirka 6 miljarder kronor.

10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Ser inga problem med FRA, men IPRED är det svårt eftersom det på ett annat sätt inskränker människors frihet på nätet. Men i andra vågskålen finns upphovsrätten. Så balansgången är svår.

11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Tidiga insatser och bättre skolgång som ser möjligheter inte hinder med bråkige Kalle,

12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Tyvärr finns det alltför många som drar på sig kostnader som man inte har råd med. En ökad ekonomiskt insikt är bra, men också att SMS lån och annat måste få ökat ansvar och inte låna ut pengar till dem som inte kan betala åter så en tuffare kreditprövning bör till. Men egetansvaret får man inte bortse ifrån, ser man till lyxfällan kan man undra om en del överhuvud taget använder hjärnan när det gäller den egna ekonomin.

---

Tack!


Ulf Berg betonar företagsklimatets betydelse

Ulf Berg är förstanamnet på Moderaternas lista till kommunfullmäktige i Avesta.

---

1. Vad bör Avesta kommun ha för profil?

Har inte helt klart vad ni avser, men tycker nuvarande profilområden är bra. Koppardalen, outdoor och sport är styrkor som finns i Avesta och bör utvecklas.

2. Vad är din viktigaste politiska fråga?

Få till ett förbättrat företagsklimat med fler arbetsplatser under en ordnad kommunal ekonomi.

3. Hur ska företagsklimatet bli bättre i Avesta? 

Vi vill anställa en näringslivschef och vi vet att vi på ett ärligt sätt tycker om företagande. Svenskt näringslivs rankinglista kan bevisa effekterna av vår politik.

4. Vad anser du om att införa utmaningsrätt inom Avesta kommun?

En god idé.

5. Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar?

Vem som utför servicen saknar betydelse, men konkurrens ser till att den bäste och mest effektive sköter sysslorna. Nu kan man inte kombinera privatiseringar och offentliga upphandlingar som ni skriver eftersom om man privatiserar så överför man uppgifterna på den privata marknaden utan inblandning av den offentliga verksamheten.

6. Hur ser du på att privatisera gymnasieskolan och äldreboenden?

Det får gärna finnas friskolor och äldreboenden som drivs av andra än kommunen. Men jag tror inte på att lägga ut skolan eller äldreomsorgen på privata aktörer utan att servicen betalas via skatten till viss del. Så nej till privatisering.

7. Vad är din inställning till friskolor? När kommer du att säga nej till friskoleetableringar?

Bra och aldrig. Det sista under förutsättning att de lever upp till gällande regler.

8. Hur ser du på att Avesta kommun bedriver verksamheter som konkurrerar med privata företag såsom gym och solarium? 

Bör ej förekomma och därför bör verksamheten vid badhuset ses över.

9. Ska Avesta kommun bedriva djurparker?

Nej, men anser inte visentparken som djurpark i den betydelsen. Men den får inte belasta kommunens utgifter i någon högre utsträckning och måste marknadsföras så vi får goodwill för utlagda pengarna.

10. Bör kommunalskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Skatten bör sänkas när det finns ett överskott och Avesta borde i ett förstaläge inte kosta mer än genomsnittskommunen vilket innebär närmare 60 miljoner i skattesänkning. Men med tanke på hur misskött kommunen varit behövs en hel del resurser att bygga ikapp och det kommer att kosta pengar, så målet skall ses med långsiktigt. 

11. Kan Avesta kommun effektivisera sina verksamheter? Hur?

Alla verksamheter kan säkert förbättras och ett bra sätt är att jämföra nyckeltal och/eller konkurrensutsätta verksamheten.

12. Vad har du för visioner och förbättringsförslag inom den sociala omsorgen?

Tidiga insatser så inte ungdomar hamnar snett i onödan och att vi kan få fler typer av boenden för äldre där ofta ensamheten är den största fienden.

---

Tack!

Kort upplysning: Ulf Berg är osäker på vad vi åsyftade i första frågan, men hans svar visar att han har tolkat den som vi har avsett. /Fredrik Runebert

Påminnelse till Avesta- och dalapolitiker

"Hej igen!

Vi har tidigare skickat en enkät till kommunfullmäktige-/landstings-/riksdagskandidater och vill med detta brev påminna er om det. Vi skulle bli mycket tacksamma om ni valde att besvara våra frågor för att skapa ett bättre informationsunderlag för väljarna i Avesta.

Bland kommunfullmäktigekandidaterna är det enbart en moderat som har svarat.

Bland landstingsfullmäktigekandidaterna har fyra miljöpartister och tre vänsterpartister svarat. En av de svarande är förstanamnet på partilistan.

Bland riksdagskandidaterna har fyra piratpartister, tre kandidater från Klassiskt liberala partiet, en kandidat från SPI, en kandidat från Feministiskt Initiativ, en sverigedemokrat och en vänsterpartist svarat. Två av de svarande är förstanamn på partilistan.

Vi förstår att ni har mycket att göra inför valtider, men en prioriterad åtgärd måste väl ändå vara att erbjuda väljarna så bra underlag för sina val som möjligt. Eller hur?

Fram till valet kommer vi att marknadsföra vår blogg till allmänheten via ett litet reklamblad som vi delar ut till hushållen.

Vi gör vårt för att bidra till en mer levande demokrati och vi hoppas verkligen att ni vill lämna ert bidrag till det arbetet.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert
Per Wallman"


Är det inte dags för Sussie Berger att svara nu?

Socialdemokraten Sussie Berger tog sig tid att kritisera vårt enkätutskick och förklarade detta med att hon ville granska granskarna.  Det var ett utmärkt initiativ som tar oss några steg närmare maktbalansidealet där makten inte koncentreras till en enda aktör utan sprids till flera. Tyvärr vart det inte mycket till granskning.

Trots att hon har tagit sig tid till att kritisera har hon inte tagit sig tid till att besvara våra frågor. Hennes frågetecken är uträtade dels under hennes bloggs kommentarsfält och dels på vår blogg där vi tydliggjort vår hantering av enkäten.

Hennes misstankar om att vi inte ska kunna granska socialdemokrater på ett neutralt sett kan hon genom en enkel förfrågan till de vänsterpartister och miljöpartister som valt att besvara våra landstingsfrågor få undanröjda. Fråga dem helt enkelt om de anser sig orättvist behandlade av Brukskapitalisterna. Namnen på kandidaterna finns att hitta om du öppnar länken här ovan.  

Ett intressant resonemang om skattesänkningarna erbjuds av Berger i ett av hennes inlägg.

Hon skriver: "Kan inte sluta förundras över vissa borgares retorik. De fortsätter att påstå att det är låginkomsttagarna som tjänat mest på skattesänkningarna.

Att de som tjänar 100 000 kr/år har fått en skattesänkning med 7,7 % och de som har en årsinkomst på 400 000 kr/år ”bara” fått en sänkning på 4,5 %. Underförstått ”ha, ha där fick ni sossar”

Jag vet inte men när jag gick i skolan och lärde mig räkna fick jag lära mig att 18 000 kr är mer än 7 700 kr. Rätta mig om jag har fel.  (4,5 % av 400 000 kr är 18 000 kr medan 7,7 % av 100 000 kr är 7 700 kr)

Personligen tycker jag att det är bättre att redovisa faktiska siffror istället för %. Vid avtalsrörelser (löneavtalen) så slängs det med % hit och % dit."


Med ett sådant resonemang är det aldrig möjligt att sänka skatterna utan att förvärra den för samhällsekonomin skadliga progressiva skatteskalan. Hon har dessutom fel i att det är bättre att räkna i kronor eftersom procentförändringar säger mer om hur mycket handlingsutrymmet ökar för varje inkomstnivå. Att ge 1 000 kr. i sänkta skatter till låginkomsttagare betyder mycket mer än om man ger 1 000 kr. i skattesänkning till en höginkomsttagare. För att ge en mer rättvis bild av vad skattesänkningen betyder för varje individ är procenträkning det enda rätta.

Men än mer intressant är att hon, till skillnad från alla andra socialdemokrater som begagnar sig av denna retorik, faktiskt jämför detta med fackförbundens lönekrav som sätts i procent. Jag utgår från att Berger är konsekvent och kräver av fackförbunden, börja här i Avesta, att de ska börja ställa sina lönekrav i kronor i stället för i procent.

För övrigt är det roligt att Socialdemokraterna själva går in i fällan och vill sänka skatterna mer för pensionärer med höga inkomster än pensionärer med lägre inkomster. Guuud, så orättvist...

/Fredrik Runebert

RSS 2.0