Runeberts röst i riksdagsvalet går till...

I riksdagsvalet har jag varit klar länge med att jag ska rösta på folkpartiets Camilla Lindberg.

Skälen till valet kan ni läsa här:

Hjälp! Jag håller på att bli folkpartist!

Folkpartisten som vill legalisera bordeller!

Licensiera sexförsäljare och frigör svenska riksdagsledamöter!

Runeberts röst i det bortglömda valet går till...

Landstingsvalet är det bortglömda valet. Varken i lokaltidningen eller på Internet går det att finna särskilt många kandidater som presenterar sina prioriteringar och värderingar. Man ser toppnamnen och sedan inga fler. Jo, centerpartisten Gunilla Berglund, men sedan är det knapert med information. Alltså måste jag gå efter parti för att sedan kryssa för förstanamnet. Demokratiskt underskott utan dess like.

Jag skulle kunna rösta på Gunilla Berglund, men då får jag Owe Ahlinder på köpet och han är alldeles för fokuserad på landsbygdens särintressen och talar med avundsjuk röst om att de regionala klyftorna ökar. Då föredrar jag de nya centerpartisterna som fokuserar på landsbygdens möjligheter i stället för att vilja ta mer resurser från städerna för att ge till landsbygden.

På den andra centerlistan som Gunilla Berglund finns på får man Göran Engström på köpet och han kan jag absolut inte stödja. Förvisso är våra värderingar väldigt lika när det gäller decentralisering och regionfrågan mm. Men han är arrogant och älskar sin egen röst mer än viljan att uttrycka sig koncist. Dessutom är han motståndare till VIGAH och det räcker som argument.

Valet står då mellan Moderaterna och Folkpartiet och då får Folkpartiet ett försprång tack vare Bo Brännström som tydligast kritiserat landstingsledningen för bristande kostnadskontroll och dålig ekonomistyrning. Han har också kritiserat landstinget för att vara en stor byråkratisk koloss genom att jämföra landstinget med en satellit där politiker blickar ned på ett antal lampor som lyser, lampor som indikerar landstingsverksamhet. Tyvärr saknas konkreta förslag på hur byråkratin ska minskas.  

Helst skulle jag vilja hitta någon som är kritisk till landstingsfinansierad kultur, men har inte lyckats finna någon. Jag vet att gammelmoderaterna var väldigt kritiska och ville skära ned ordentligt. Men de nya moderaterna är diffusa. Allianspartierna har dock varit tydliga med att de prioriterar nedskärningar i kulturstöd framför nedskärningar i sjukvården och det är bra i sig.

Jag har också umgåtts med tanken på att rösta på Miljöpartiet eftersom de har visat sig vara icke-arroganta då de besvarat våra frågor. Det som ligger dem i fatet är att de under mandatperioden har stött Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som fokuserar på centralisering och ohämmade kostnadsökningar. I majoritetsställning har de även prioriterat nedskärningar i vården framför nedskärningar i kulturen. Okey, att de inte vill ta bort kulturen helt, men nog måste de väl ändå inse att vid besparingar måste vården värderas högre än kulturen? 

Miljöpartiet är dock som decentraliseringsparti garanten för att centraliseringarna inte blir ännu värre. Man kan då resonera som så att om risken för en rödgrön majoritet är stor, kan man riskminimera genom att lägga sin röst på Miljöpartiet som inte skiter i sina väljares frågor. Mitt kryss skulle då gå till Wojciech Nedzewicz som i verkligheten har bevisat att han kan skapa ekonomisk balans i bildningsstyrelsen i Avesta kommun. Han har heller inga principiella dogmer mot privatiseringar och ökad konkurrens inom vården. I vår landstingsenkät förklarade han till och med att det bästa sättet att effektivisera landstinget är att lägga ned det. Det skulle kunna räcka för mig, men tyvärr innebär nog hans landstingsmotstånd att han i stället är för den ännu större kolossen sjukvårdsregioner.

Jag kan ännu inte bestämma mig:

Valet står mellan Folkpartisten Bo Brännström och miljöpartisten Wojciech Nedzewicz.

Runeberts röst i kommunvalet går till...

Något som har slagit mig under mitt hårda arbete att få fram vad kandidaterna i partierna verkligen vill är att ALLA fokuserar på utgiftsökningar, inte på hur resurserna ska skapas. Det handlar om gratis kollektivtrafik för unga och äldre, flyttcirkus a´la turistbyrå, utomhusbassäng, asfaltering av skidspår, mer pengar till idrott, mer bidrag till föreningar som satsar på tjejer, fler ungdomsgårdar, flytta Qlturhuset till centrum, biogasanläggningar, fler lärare i klassrummen, botaniska trädgårdar inom äldrevården, kultursatsningar, öppen förskola, ekostad i Krylbo, sommarkollo för barn, längre öppettider på förskolor, kommunalt vårdnadsbidrag osv.

Vissa utgiftsökningar såsom upprustning av vägar, försköning av allmänna platser kan vara en del i att förbättra företagsklimatet, (och andra såsom botaniska trädgårdar, vårdnadsbidrag och fler lärare kan ge andra positiva bidrag till samhället) men det drunknar i en gyttja av förslag där prioriteringsordningen är diffus. Ta Moderaternas långa lista på vad de vill göra som ett exempel. Vad är viktigast mellan att flytta turistbyrån till Åsbo och att bygga en utomhusbassäng? Och av Ulf Bergs svar på en chatt vill moderaterna rusta upp övriga utomhusbad. Så var hamnar den i prioriteringsordningen? 

Sedan kan man ifrågasätta nyttan och nödvändigheten av en utomhusbassäng, är det verkligen nödvändigt för att man ska vilja bo i Avesta? Eller ännu viktigare för att starta ett företag i Avesta?

Jag kan till och med köpa resonemanget att satsningar på idrott kan förbättra företagsklimatet indirekt genom att människor håller sig i trim genom aktiv ungdomsverksamhet. Men har någon hört talas Mt:s gym? Förr i tiden ordnade ungdomar verksamheter på egen hand genom att spela bandy på isar och klippa sina egna fotbollsplaner. Men nu ska det alltid vara någon annan som fixar allt. Varför inte göra jobbet själv och betala själv via medlemsavgifter? Men okey, under en övergångsperiod kanske det kan vara bra med ungdomsverksamheter på idrottsanläggningar som kommunen finansierar, men då ska politiker i det längsta avhålla sig från att försöka styra verksamheterna efter politiska modeflugor såsom mer stöd till tjejer och liknande särintressen.

Men allra allvarligast är att förslagen för att förbättra företagsklimatet är helt undanskymda. Visst talar Allianspartierna, och då främst Moderaterna, om att tillsätta en näringslivschef som ska påskynda företagsärenden, förbättra servicen i övrigt och hålla en god kontakt med företagen. Vissa av allianspartierna talar om att längre öppettider för krogar är en viktig del i att skapa bättre förutsättningar för krögare i kommunen.  Även Alliansen tal om mer alternativ i vård och omsorg ger bidrag till ett bättre företagsklimatet. Några miljöpartister föreslår kommunala investeringsfonder. Men sedan tar det stopp.

Inget parti talar aktivt om utmaningsrätt av kommunal verksamhet och privatiseringar. Ingen ger några konkreta förslag på hur företagsklimatet ska bli bättre, det överlämnar Allianspartierna till en framtida kommunbyråkrat.

Två partier står ut när det gäller prioriteringarna. Enligt min uppfattning klarar Kristdemokraterna och Folkpartiet sig bäst när det gäller att lägga fram tydliga prioriteringar. Kristdemokraternas viktigaste fråga är utan tvekan ett kommunalt vårdnadsbidrag och Folkpartiet ett antal konkreta och relativt billiga åtgärder för att försköna kommunen. För de övriga partierna är det omöjligt att avgöra vilka åtgärder de prioriterar mest.

Eftersom inget parti prioriterar företagsklimatet får jag gå efter andra kriterier i mitt val av parti och kandidat. Moderaterna är bäst inom området och Kristdemokraterna kommer som tvåa på grund av att den lokala ledaren Curt-Åke Larsson spontant nämnde att snabba beslut och färre regler för företagare var viktigt för att få fler att flytta till Avesta. Just det spontana i svaren avslöjar partiernas prioriteringar. Centerpartiet har mig veterligen inte lyckats lägga fram ett enda konkret förslag och har inte spontant nämnt företagens villkor mer än som bisak i någon mening i partiets valfolder. Det säger allt. Alltså kan jag utesluta alla partier utom Moderaterna och Kristdemokraterna.

Moderaterna skulle kunna förtjäna min röst eftersom de har visat att de inte är arroganta när det gäller att besvara väljarnas frågor. Vilket Kristdemokraterna har visat sig vara. Men denna icke-arrogans från Moderaterna kompenseras av Ulf Bergs arroganta inställning till att politiker ska skita i vad folk kommer fram till i folkomröstningar. Bara det räcker för att stryka Ulf. (Och Bosse Brännström).

Det som ligger Kristdemokraterna i fatet är att de är motsträviga när det gäller att tillåta längre öppettider på krogar. Men enligt obekräftade rykten har Allianspartierna och AIL kommit överens om att efter valet tillåta längre öppettider. Om detta är sant, behöver jag inte fundera längre. Kristdemokraterna är svaret. Varför?

Det kommunala vårdnadsbidraget! Det är allt. Egentligen behöver jag inte veta mer eftersom vårdnadsbidraget är en av de viktigaste frihetsfrågorna där politikens gränser ska punktmarkeras.

Så vilken blir då kandidaten att kryssa? Självklart sållas alla kandidater som inte har brytt sig om att presentera sina prioriteringar och värderingar bort. Kvar blir Curt-Åke Larsson och Jonas Tackerudh. Och eftersom Tackerudh har varit den som varit mest engagerad och flitig med att framföra idén om vårdnadsbidrag kommer krysset att sättas på honom. Hans formulering att valfrihet inte är så farligt som det låter är det som helt avgör saken.

Min röst går alltså till kristdemokraten Jonas Tackerudh!

Kandidatguide för väljare i Avesta

Någon sammanfattad information om vad partiernas kandidater i Avesta tycker saknas. Men vi på Brukskapitalisterna kan nu erbjuda avestaborna en kandidatguide som omfattar de kandidater som är aktiva och seriösa. De som inte syns till över huvud taget utan bara står på listan med namn, yrke och ålder förtjänar inte din röst. Även om man kan anta att kandidaterna står för partiets politik, finns det ingen kandidat som håller med partiet till 100 %. Dessutom är det viktigt för väljaren att veta vad kandidaterna prioriterar, om de tycker att skolan är viktigast eller äldreomsorgen osv. Avslutningsvis handlar valet om människor, inte om partier i sig. Ett parti är inget subjekt. Det är människorna på listan som kommer att bli partiet i våra demokratiska församlingar. Skulle inte väljaren ha rätt att veta vilka som kommer att representera dem? Så lägg din röst enbart på en seriös kandidat - se till att de oseriösa ägnar sig åt något annat.

Så här kommer en lista på kandidater till alla partier i kommunen:

Socialdemokraterna

AIL

Centerpartiet

Folkpartiet

Kristdemokraterna

Miljöpartiet

Moderaterna

Sverigedemokraterna

Vänsterpartiet

Lycka till i valet!


Vänsterpartistiska kandidater att rösta på!

Vänsterpartiet är ganska anonyma i Avesta. Men det finns i alla fall några kandidater som tar sin kandidatur på allvar. 


Leif Eriksson - Plats 1

Gratis kollektivtrafik för ungdomar

Gratis kollektivtrafik för äldre i ett andra steg

Säkerhetssystemet och utvärderingssystemet I-care (ett liknande system som TES) behövs.

Personal får ta över kommunal verksamhet. Men de får inte ta ut någon vinst.

Stoppa planerna om ett resecentrum – Folkomröstningen ska respekteras

Boenderåd på alla serviceboenden – Finns bara på Balders i dag.

Seniorcentrum i varje kommundel

Den enskilda personen är inte viktigast – utan ideologin och samhället.

Satsa på biogas och vindkraft samt minska kommunens energiförbrukning.

Byta belysning till långlivade lågenergilampor

Bilfritt centrum

Resecentrum behövs inte – Krylbo är den naturliga punkten.


Christina Abrahamsson - Plats 2 på kommunlistan och plats på landstingslistan

Gillar varannan damernas – Kvinnor och män har olika perspektiv


Pia Aronsson - Plats 3

Läs enkätsvar för kommunen.

Läs enkätsvar för landstinget.


Lisa Bäckman - Plats 4

Är emot högerregeringen och vill att människor ska ha rätt att vara sjuka, inom Avestapolitiken är hon inte insatt än. Hon står på fjärde plats.

---

Min favorit:

Pia Aronsson har med ideologisk konsekvens och skärpa besvarat Brukskapitalisternas frågor. Trots att det vore lätt för henne att misstänkliggöra våra avsikter eftersom vi bakom bloggen är höger så väljer hon att fullfölja sin politiska plikt att besvara väljarnas frågor. Hon är även den som har givit oss de mest genomtänkta svaren på kommunenkäten. Att sedan avsluta sina svar med Röda hälsningar är obetalbart. Det visar att hon har respekt för sina politiska motståndare.

/Fredrik Runebert


Kandidater för Sverigedemokraterna att rösta på!

Sverigedemokraterna är det mest anonyma partiet i Avesta. Kandidaterna är så oseriösa att de knappt kan besvara en enda fråga om vad de vill i kommunpolitiken. De enda tydliga svar de kunna förmedla till invånarna i kommunen är att invandringen ska stoppas. Ja, och så vill de ha varm mat inom äldreboenden. Förlåt att jag glömde...


Krister Ekdahl - plats 1

Prio 1: Äldrevård och invandring

Alla boende på äldrevården ska få varm färsk mat varje dag.

Ta bort onödiga transporter

Stänga gränserna omedelbart

Enbart flyktingar med asylskäl ska få stanna

Medicinsk kontroll av alla invandrare

Åldersbestämning på de så kallade ensamkommande flyktingbarnen/ungdomar

Nej till kirurgiska ingrepp på muslimska pojkar.

Stort nej till halalslaktat kött.


Anita Matsson - Plats 4

Har suttit för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige under nuvarande mandatperiod. Har dock inte skött sitt uppdrag särskilt bra eftersom hon varit frånvarande den mesta tiden. Det enda hon har åstadkommit är att kritisera att ensamkommande flyktingbarn får en trygg plats på Hedegården.

---

Favoriter:

?

/Fredrik Runebert


Moderata kandidater att rösta på!

Moderaterna är klart mest aktiva bland de borgerliga partierna. Fast när det gäller antalet aktiva, dvs. seriösa, kandidater är de få i förhållande till antalet namn på listan. Då lyckas nog Centerpartiet bättre när det gäller bredden. I Moderaterna är det Ulf, Ulf, Ulf, Marie, Ulf, Ulf, Ulf och någon annan moderat.

Ulf Berg - Plats 1 på kommunlistan och plats 1 på riksdagslistan

Höj inte bensin- och dieselskatten

Vi behöver lastbilen – inte kilometerskatten

Vargjakten skall fortsätta

Sänk skatten på arbetsinkomster och pensioner

Fortsatt regelförenkling för företagare

Behåll RUT- och ROT-avdragen

Viktigt att ha koll på även de små utgifterna, särskilt inom landstingen

Nej till fastighetsskatt

Utveckla Åsboområdet med inriktning mot kommunens profilområde Outdoor.

Turistbyrån ska flyttas tillbaka till Åsbo, dock i det så kallade grusgropsområdet.

Grusgropsområdet är eftersatt och Berg ser området som en outnyttjad utvecklingspotential.

Vill kanske asfaltera skidspåret så att det går att åka rullskridskor

Underhåll av vägar ska prioriteras

Försöka hitta en väg mellan Dalavägen-Vansjö för att undvika Järnvägsgatan i Krylbo

Brogårdsbron ska börja byggas år 2011 och Blocketbron ska vara en gång och cykelbro.

Avesta kommun ska vara klimatsmart och dess verksamhet ska inte ha en negativ miljöpåverkan. Viktigt med rätt fordon och att verksamheten är effektiv.

Använda mer biobränsle som kan ge mer lokal sysselsättning.

Utreda möjligheten att ta vara på slam och annat organiskt material för biogas.

Fokus ska ligga på att hålla en god ekonomi.

Satsa mer pengar på idrott.

Budgetar 8-10 miljoner mer till fritid och teknik.

Föreningar som satsar exempelvis mer på tjejer ska få ett förhöjt bidrag.

Är emot att föreningarna ska behöva sköta idrottsanläggningar själv. Vill att kommunen ska bidra med vaktmästartjänster

Tycker inte att det är så viktigt att följa folkomröstningen. Om det blir ett tågstopp ska det vara i Avesta resecentrum. Fokus är dock två tågstopp.

Valfrihet för äldre.

Läs enkätsvar.


Rolf Rickmo - Plats 2

Utveckla Åsboområdet med inriktning mot kommunens profilområde Outdoor.

Turistbyrån ska flyttas tillbaka till Åsbo, dock i det så kallade grusgropsområdet.

Grusgropsområdet är eftersatt och Berg ser området som en outnyttjad utvecklingspotential.


Therese Skogsmark - Plats 3

Jobbfrågan är viktigast – Det ska bli mer lönsamt att arbeta och billigare att anställa.

Gillar skateparken och vill utveckla den mer


Henric Schef - Plats 5

Turistbyrån ska flyttas tillbaka till Åsbo, dock i det så kallade grusgropsområdet.

Grusgropsområdet är eftersatt och Schef ser området som en outnyttjad utvecklingspotential.

Vill arbeta för bättre boendemiljöer i Avesta

Ett säkrare Avesta genom bättre belysning, kameraövervakning och gallring av skymmande växtlighet

Riv fula fastigheter

Snygga upp i parker och på idrottsplatser

Anlägga en utomhusbassäng

Hålla Horndals badhus öppet

Lördagsöppet på sopstationen i Karlslund

Gratis busskort till äldre elever

Krogar ska få ha öppet till kl. 2


Sara Randström - Plats 6

Läs enkätsvar.


Marie Lenholm - Plats 32

Vill ha ett bättre klimat i kommunfullmäktige. Tycker att det råder för mycket respektlöshet.

Är sanningssökare och vill ha öppen och tydlig information

Läs enkätsvar!


Elin Kågas Ramström - Plats 37

Fler aktiviteter för ungdomar såsom ungdomsgårdar och läxhjälp

---

Ulf Berg är helt klart en handlingskraftig politiker som gjorde ett bra jobb som kommunalråd. Berg kan vara lite bufflig och arrogant till sättet och hans snabba förändringar av kommunalpolitiken kan uppfattas som bryska, men man vet alltid var man har honom. Han är rak och tydlig, för det mesta. När Avesta fick ett nytt kommunalråd efter valet 2006 insåg jag snabbt att jag verkligen saknade Berg. När båset är tomt saknar man kon som det heter. Ulf Berg är också den som över tiden är mest drivande i företagsfrågor i Avesta, här har inte nymoderatismen och nycenterpartismen slagit igenom fullt ut. Det tar väl kanske fem år till så har Avestacentern kanske kommit ifatt riksnivån. Att Berg besvarar väljarnas frågor ökar givetvis aktiekursen.

Henric Schef är engagerad för att göra Avesta till en bättre kommun. Alla hans, och Bergs, förslag är inte bra. Men att de väcker olika alternativa förslag gör att den lokala debatten blir mer dynamisk.

Marie Lenholm är en ärlig och uppriktig politiker som ömmar för människor som har det svårt. Hennes ideologiska ryggrad är väl inte helt bergfast då hon kan virra in sig i genusträsket emellanåt. Men jag kan ha överseende med det eftersom hon har en mer ödmjuk politikerstil och verkar förutsättningslöst prova olika ställningstaganden. Jag har även fått intrycket att hon kan erkänna sina fel, och vara stolt över det hon gör rätt, vilket tyvärr är en bristvara inom politiken.

/Fredrik Runebert


Miljöpartistiska kandidater att rösta på!

Miljöpartiet är väldigt aktiva i år och har flera synliga kandidater än tidigare.

Wojciech Nedzewich - Plats 1

Gratis kollektivtrafik för unga

Satsa på kollektivtrafik i ytterområden

Medborgarstyrd busstrafik

Gratis kollektivtrafik för äldre i ett andra steg

Bygga en cykelvänlig stad

Rörelsestyrd belysning på cykelvägar och LED-ljus

Klimatinvestering på Avestavallen

Miljöpartiet är vakthundar mot att kommunen skär ned för mycket på skolan

Fler lärare i klassrummen

Föräldrar ska ha valmöjligheter när det gäller skolor

Besparingar i kostorganisationen ska gå till riktigt lagad, ekologisk och närproducerad mat.

Tekniska förvaltningen måste få en bättre organisering och ekonomin måste balanseras.

Kommunens alla nyinköpta bilar ska gå på förnyelsebara bränslen. Men även elcyklar, elbilar och mopeder kan vara aktuellt.

Påbörja tillverkning av biogas 2013. Då ska kommunen även sopsortera.

Ett resecentrum i Avesta behövs inte.

Skapa en botanisk trädgård på varje äldreboende.

En förskola i varje kommundel ska ha öppet kvällar och helger

Läs enkätsvar här och här.


Lillebil Lundkvist - Plats 2

Satsa på elcyklar till kommunens anställda

Sammanhängande cykelnät

Färsk frukt, färska grönsaker vid måltiderna i stället för laxerande medicin

Fungerande färdtjänst

Samordnade aktiviteter

Besök till seniorcentrum

Någon musikaktivitet mer än den kyrkan erbjuder.

Brukare ska få mer inflytande över hemtjänsten


Roland Söderberg - Plats 3

Vill skapa ett kommunalt investeringsbolag för att underlätta riskkapitalförsörjningen till ungdomar. Bankerna har för hårda krav.

Tror på ett mångkulturellt Avesta där integration är en självklarhet

Läs enkätsvar här.


Carl Sjungargård - Plats 5

Viktigaste frågan är facket – de kan inte längre driva frågor till arbetstagarnas fördel längre.

Gillar skateparken


Anna Riseby - Plats 6

Minska barngrupperna i förskolan. I grupperna tre till sex år ska inte barnen vara mer än 20 stycken.


Peter Morelius - Plats 9

Tror på ett mångkulturellt Avesta där integration är en självklarhet

Vill förbättra tillgängligheten för rullstolsburna


Gert Lundqvist - Plats 13

Vill bevara Avesta lasarett

Återskapa öppenvårdsmottagning för kirurgi och ortopedi i Avesta. Kan vara av begränsad omfattning i samverkan med akutmottagningen.

---

Mina favoriter:

Wojciech Nedzewich är en idéspruta och en kreativ politiker som många gånger lyckas lösa upp svåra knutar inom kommunpolitiken. Precis som alla andra idésprutor måste man sålla bland alla förslag Wojje kommer med. För varje toppenförslag går det nog 9 dåliga förslag. Som sig bör för en entreprenörssjäl. Givetvis stiger hans aktier efter att han har besvarat Brukskapitalisternas frågor. Han lever som han lär när det gäller de demokratiska idealen.

Roland Söderberg är en engagerad kandidat som mer och mer börjar likna Wojje när det gäller kreativa förslag. Det senaste är ett förslag om en kommunal investeringsfond för att underlätta företagsamheten bland unga. Det adresserar rätt problem, grunden till den välfärd som alla pratar så gott om. Jag tror förvisso inte att idén är realistisk och jag tycker inte om att politiker ska spela med andras pengar, dvs. skattebetalarnas. Men det här förslaget måste väl ändå vara en av de mest konkreta förslagen för att förbättra företagsklimatet. Enbart moderaten Ulf Berg och kristdemokraten Curt-Åke Larsson har lagt fram konkreta förslag. Centerpartisten Göran Engström har förvisso lagt ett liknande förslag där Almi är grunden för att försörja nya företag med riskkapital. Skillnaden mellan Engström och Söderberg är att Engström inte ställer upp i kommunvalet i Avesta. Den gemensamma nämnaren är att företagsklimatet ska förbättras genom offentligt stöd i stället för att avskaffa hinder.

Söderbergs aktier stiger också av att han har besvarat våra frågor.

/Fredrik Runebert


Kristdemokratiska kandidater att rösta på!

Kristdemokraterna i Avesta måste ha de mest anonyma kandidaterna bland alla, ja om man inte räknar med Sverigedemokraterna då. Men kanske är denna anonymitet på väg att ändras.

Curt-Åke Larsson - Plats 1

Kommunalt vårdnadsbidrag

Kommunen ska varje år avsätta en viss summa pengar till förskönande åtgärder som föreslagits av medborgarna själva. De mest lovande förslagen väljs ut av en jury för att senare verkställas. Den gamla speedwayrondellen som nu är förändringarnas rondell är en förebild.

Vill öppna för privata alternativ i äldreomsorgen

Valfrihet inom äldreomsorg och skola

Mer meningsfulla aktiviteter för äldre såsom musikterapi

Vill att människor ska få bestämma själva i frågor som rör vardagslivet

Drogmissbruket är Avesta kommuns mest akuta problem. Vill därför ha en samordnare som leder det förebyggande arbetet.

Mer pengar på asfaltering av vägar och cykelbanor

Kommunens fastighetsbolag ska effektivisera uppvärmningen

Två tågstopp i Avesta och Krylbo

Stötta företag med snabba beslut, färre regler och utvecklade industrimiljöer.


Marina Ander - Plats 2 på kommunlistan och Plats 1 på landstingslistan för Avesta/Hedemora/Säter

Kommunalt vårdnadsbidrag

Tycker att det är för många pratglada gubbar i kommunfullmäktige. Vill ge mer plats för den yngre generationen.

Brinner för jämställdhet och vill att unga och kvinnor ska ta mer plats.

Anser sig vara mer liberal än sina partikamrater.

Snabbare kontakt med BUP

Betonar Familjecentrum som förebyggande

Vill ha en öppen förskola på Familjecentrum

Anser sig vara mer liberal än sina partikamrater


Annelie Norlander Laru - Plats 4

Slår vakt om rehabavdelningen på Avesta Lasarett


Sven Nyman - Plats 9

Fler seniorbostäder

God vård och trygg omsorg

Motarbeta ensamhet bland äldre

Sänkt skatt för pensionärer


Fredrik Olsson - Plats 11

Kommunen ska varje år avsätta en viss summa pengar till förskönande åtgärder som föreslagits av medborgarna själva. De mest lovande förslagen väljs ut av en jury för att senare verkställas. Den gamla speedwayrondellen som nu är förändringarnas rondell är en förebild.

Ge invånarna större möjlighet att påverka hur kommunen kan förskönas på effektivast sätt.

Använd även kreativiteten hos dem som inte har möjlighet att starta eget, för att skapa fler jobb till kommunen.


Jonas Tackerudh - Plats 13

Förebild: Alf Svensson

Vill ha kommunalt vårdnadsbidrag

Gillar inte den liberala alkoholpolitiken

Vill ha mer alkoholfria alternativ för ungdomar

Vägnätet behöver förbättras

Ifrågasätter Sverigedemokraterna på sakliga grunder angående undermåligt engagemang i kommunpolitiken.

”Jag vill kunna välja barnomsorg: mellan dagis, dagbarnvårdare och att få vara hemma extra tid med mina barn under de tre första levnadsåren i form av vårdnadsbidrag.

"Valfrihet är inte så farligt som det låter".


Natanael Lönn - Plats 17

Åldringsvården är den viktigaste frågan

Så stor valfrihet som möjligt inom äldreomsorgen

Vill ha övergångsbostäder

Fungerande kommunikationer till centrala Avesta


Birgitta Sacrédeus - Plats 2 på landstingslistan för Avesta/Hedemora/Säter

Snabbare kontakt med BUP

Vårdgarantin ska skärpas till enbart en månads väntetid till BUP

Betonar Familjecentrum som förebyggande

---

Mina favoriter:

Jonas Tackerudh är den som har varit mest engagerad i frågan om kommunalt vårdnadsbidrag. Förvisso är han alkoholkonservativ, och vill förmodligen inte ha krogar öppet till kl. 2, men som jag nämnt tidigare är vårdnadsbidraget en mycket viktigare frihetsfråga än öppettider på krogar. Tackerudh är heller inte lika fokuserad på populistiskt manbashing som Marina Ander är, den andra kandidaten som är mycket engagerad för ett införande av ett kommunalt vårdnadsbidrag. Tackerudhs formulering att valfrihet inte är så farligt som det låter är egentligen tillräckligt för att lägga sin röst på honom.

Curt-Åke Larsson är den enda kandidat som besvarade Avesta Tidnings fråga om vad kommunen ska göra för att få fler att flytta till Avesta med att spontant ta upp företagare. I svaret framgick några relativt sett konkreta förslag om snabba beslut och färre regler. Vidare har han, och Fredrik Olsson, lagt fram ett nydanande och kreativt förslag om att kommunen ska utlysa en medborgartävling där vinsten består av att det bästa förslaget, inom en viss kostnadsram givetvis, blir genomfört.

/Fredrik Runebert


Folkpartistiska kandidater att rösta på!

Folkpartiet har enbart tre seriösa kandidater att erbjuda:


Bo Brännström - Plats 1 på kommun- och landstingslista

Viktigt att ha koll på även de små utgifterna, särskilt inom landstingen

Ett vackrare Avesta genom slyröjning, muddring av åar, plantering av blommor och träd.

Ett tryggare Avesta genom utglesning av buskar, bättre belysning.

Inte spara på skottning och parker

Intrycket från miljön ska inte underskattas

Avestas vägnät är akut – om inget görs är det kapitalförstöring

Tågen ska stanna där de gör mest nytta. Därför behövs ett resecentrum i Avesta

Kyrkobron ska enkelriktas för att kunna ställa ut parkbänkar på den yta som blir över.

Tydliga kriterier för vad äldre och anhöriga kan kräva av äldreomsorgen

En parboendegaranti i Avesta

En ut och gå-garanti för äldre.

En välja matgaranti för äldre

Lever kommunen inte upp till åtagandena ska den äldre få ersättning


Kurt Liljegren - Plats 5

Viktigt att ha koll på även de små utgifterna, särskilt inom landstingen

Mycket kritisk till subventioner av kulturevenemang. Han inser att det alltid finns en alternativkostnad. Bidrag till kultur kan användas till höftledsoperationer.

Inser att Dalarnas landsting näst dyrast och erbjuder näst sämst på att leverera vård.


Claes Floberg - Plats 11

Gillar Bengt Westerberg – ogillar Jan Björklund

Bevaka demokratiska rättigheter

---

Mina favoriter:

Bo Brännström är en given favorit som visat sig vara duktig på att kritisera landstingsledningens bristande ekonomistyrning och urusla kontroll på kostnadsutvecklingen. Han har beskrivit landstinget som att politiker sitter uppe i en satellit och blickar ned på ett antal lampor som lyser, lampor som indikerar landstingsverksamhet. En mycket träffande beskrivning, men tyvärr erbjuder han alltför få konkreta exempel på hur byråkratikolossen ska minskas. Bo Brännström är dock närmast att komma socialdemokraten Illija Batlan i Stockholm som påvisar konkreta åtgärder för att minska byråkratin.

Kurt Liljegren har både läkarkompetens och ekonomikompetens vilket skulle göra honom perfekt i landstingssammanhang. Tyvärr har han inte ställt upp i landstingsvalet och därför är jag helt vilsen när det gäller detta mittimellanval. Som bonus har Liljegren ifrågasatt kultursatsningar inom landstinget och kommunen och räknat på alternativkostnaden av att satsa pengar på Dalateatern.

/Fredrik Runebert


Centerpartistiska kandidater att rösta på!

Centerpartiet demonstrerar och marknadsför sin historiska splittring genom att erbjuda väljarna två listor. Det är nästan som att partiet ber väljarna att rösta på ett annat parti.

Men om vi bortser från partiet och ser till kandidaterna får vi följande lista: 

Karin Perers - Plats 1 på Bylistan och Avestalistan, plats 9 på landstingsdalalista, plats 22 på Avesta/Hedemoras landstingslista.

Välskött ekonomi möjliggör trygghet

Kommunen ska förstå både stad och landsbygd, unga och äldre osv.

Mer valfrihet

Främja fler aktörer inom barn- och äldreomsorgen

Dagligverksamhet ska finnas på alla äldreboenden

Marknadsföra Avestas goda sidor

Betonar föreningslivet och det personliga ansvaret

Ideella föreningar ska främjas

Mer företagande

Planlägga en ekostad i Krylbo

Främja landsbygdens gröna näringar.

Kommunens bilar ska köras på miljöanpassade bränslen.

Biogas ska bli ett användbart alternativ med tankställe i Avesta.

Säga ja till vindkraft i byar och landskap där det passar

Positivt med invandring eftersom det utvecklar ekonomi och kultur.

Invandrare behöver bättre tillträde till arbetsmarknaden.

Hjärtefråga är vital demokrati. När fler människor kommer till tals blir idéerna bättre.

Avesta ska vara en plats för seminarier och framtidsdialoger

Ett resecentrum i Avesta behövs

Riv upp avtalet med Samres

Sommarkollo för barn


Gunilla Berglund - Plats 2 på Avestalistan, plats 17 på landstingsdalalista, plats 2 på Avesta/Hedemoras landstingslista.

Satsa på Krylbo som ekostad

Säkra skolskjutsar

Låt de äldre själva bestämma vilken hjälp de behöver

Öka möjligheterna för lokala företag att leverera varor och tjänster till kommunen

Rimlig service i hela kommunen

Utveckla Avesta lasarett och bevara akuten

Ekonomi och kvalitet i vården måste utvecklas. Kostnadsökningarna måste motverkas.

Dalarnas landsting behöver ny ledning för utveckling av ekonomi och kvalitet i vården.

Äldre ska ges makt över hemtjänsten och möjlighet att välja vad de vill ha hjälp med.

Positiv till att låta Praktikertjänst få en roll i Dalarnas landsting.

Är vice ordförande i VIGAH som kämpar för att bevara Avesta lasarett och tillåta alternativa driftsformer.

Vill säkerställa en säker transport för skolbarn. Barn på landsbygden ska inte behöva gå 2-4 kilometer för att komma till hållplatsen.

Vill satsa mer pengar på idrott och fritid för att förbättra hälsan.

Vill satsa mer pengar på vägar för att undvika kapitalförstöring

Marknadsföra kulturen bättre

Vill utvärdera hemtjänsten eftersom den är för dyr, utan att ge högre kvalitet.

Kapa landstingets byråkrati

Vill utreda kollektivtrafiken, färdtjänsten och skolskjutsarna

Köpa upp Högbo industriområde för att bygga tomter

Riv upp avtalet med Samres

Värm upp Karlbo skola med fliseldad energi från värmeverket


Rune Berg - Plats 2 på Bylistan

Prioriterar levande landsbygd

”För mig är Avesta kommun mer än centrum och Koppardalen

Vill ha fyra tågstopp i Avesta

Emot kommunala djurparker

Emot att krogar ska få ha öppet längre än till kl. 1

Positiv till att Hedegården används för att husera ensamkommande flyktingbarn, men har ännu inte släppt tanken på ett äldreboende.


Birgitt Broström - Plats 3 på Avestalistan


Förstår att arbetsskatter är viktigare än pensionsskatter eftersom det är dagens arbetare som betalar dagens pensioner.

Vill inte straffbeskatta jordbruket och bilister – Vill i stället satsa på och skapa morötter för förnyelsebar energi

Vill satsa på lokala produkter till mat och energi

Satsa på vindkraftverk i Avesta


Karl-Johan Petersson - Plats 3 på Bylistan

Mer valfrihet i barnomsorgen hela kommunen

Initiativtagare till ekostad i Krylbo

Vill ha fyra tågstopp i Avesta

Anser sig vara något till höger

Har besvarat frågor på valpejlen


Jerry Harrysson - Plats 4 på Avestalistan

Vill ha ekostad i Krylbo

Prioriterar bra mat och miljö


Kerstin Kalin - Plats 4 på Bylistan

Levande landsbygd

Bättre vägar på landsbygden


Annelie Larsson - Plats 5 på Avestalistan

Vill göra FNs konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning till en verklig vägvisare för hela kommunen.

Fria val i vård och omsorg är också viktigt.

Öppna upp för privata verksamheter inom vård, skola och omsorg

Vill skapa bättre förutsättningar för blinda - Tillgänglighet

Hon menar att politiker och tjänstemän tänker mer på pengar och mindre på livskvalitet. Detta vill hon förändra som politiker.

Riv upp avtalet med Samres


Erica Andersson - Plats 7 på Avestalistan

Körkortsutbildning på gymnasiet

Vill ha ekostad i Krylbo

Privata alternativ i hemtjänsten

Mer resurser bör tillföras hemtjänsten


Inger Mattsson - Plats 9 på Avestalistan

Prioriterar gröna jobb och missbruksvård

Arbeta vidare med elcertifikat

Marknadsstöd till förnyelsebar energi

Satsa på rälsbusstrafik mellan Avesta och Krylbo

Kritiserar vänskapskorruption där personliga kopplingar finns mellan politiker och utförare.

Effektiviteten i utförandet ska ligga till grund för lönesättningen i Avesta kommun och Dalarnas landsting.

Politiker ska sätta konkreta vårdmål och verksamhetsmål

Vårdarbetet måste effektivt samordnas med socialtjänsten för att minska drogmissbruket

Boendemiljöerna måste förbättras


Jan-Olof Källstström - Plats 11 på Avestalistan

Satsa på rälsbusstrafik mellan Avesta och Krylbo


Böril Jonsson - Plats 13 på Avestalistan

Vill förbättra vägarna i Fors


Jonne Lindroth - Plats 17 på Avestalistan

Efterlyser politiker som öppet eftersöker orsaker till bristande måluppfyllelse, som inte tillåter att skälen anonymiseras, att sviktande kvalitetssystem får ersätta det individuella tjänstemannaansvaret.


Jörgen Jåfs - Plats 18 på Avestalistan

Vill ha ekostad i Krylbo


Göran Engström - Plats 1 på listan för Dalarnas län

Förstår att centralisering innebär att mycket information försvinner eftersom de som är högst upp omöjligen kan ta till sig all information utan måste sammanfatta den.

Betonar vikten av kredit- och riskkapitalförsörjning till företag

Det effektivaste sättet att förse företag med kapital är via det statliga ALMI

Kritiskt inställd till VIGAH

---

Mina favoriter:

Gunilla Berglund är handlingskraftig men något sämre retoriker. Hon tror på företagandet men har tyvärr inte utvecklat det till några konkreta förslag. Hon utgör dock alltid ett stående alternativ vid varje val.

Karl-Johan Petersson är en glad och engagerad kandidat med sprudlande optimism. Han är initiativtagare till en ekostad i Krylbo. Förvisso är jag något osäker på om jag tycker det bör genomföras, men det är en intressant idé som borde skapa en mer dynamisk diskussion om framtiden. Själv skulle jag nog vilja göra Krylbo till en experimentstad där detaljplanerna är så gott som tomma på ord. Att Petersson sedan är något till höger höjer givetvis hans aktier hos mig.

Birgitt Broström är en sund, något konservativ, kandidat som får saker och ting gjort. Hon är företagsam och driver en egen odling. Hennes värderingar angående skattesänkningar främst för arbetare, eftersom det är grunden för pensionsutbetalningarna, är något som jag delar fullt ut.

Rune Berg är en självständigt tänkande kandidat som vågar gå emot partipiskan när hans övertygelse är tillräckligt stark. Sådana politiker med karaktär kan man inte få för många av.

Inger Mattsson och Jonne Lindroth har sunda funderingar kring politikerns roll respektive tjänstemannens roll. De vill ha bättre uppföljningar, konkreta målsättningar och inser riskerna med att vänskapskorruption uppstår mellan politiker och utförare.

/Fredrik Runebert


Kandidater för AIL att rösta på!

För er som vill rösta på Axel Ingmars lista har tre alternativ:

Krister Nilsson - Plats 1

Hjärtefrågor: Barnens trygghet i skolan

Vill bekämpa mobbning

Tydlig redovisning

Vakthund mot konstiga affärer

Kämpar för Krylbo station

Behövs inget resecentrum i Avesta

Bättre bussförbindelser mellan Krylbo och Avesta

Kommunala vägnätet måste bli bättre

Bevara Avesta lasarett

Emot bolagisering av kommunal verksamhet

Betald skolskjuts till friskolor

Stoppa bolagiseringen av kommunal verksamhet.

Bättre insyn för medborgarna i kommunens verksamheter

Krylbo ska bli mer attraktivt

Lägenheter måste slås ihop eftersom det finns brist på stora lägenheter.

Bättre förbindelser mellan Krylbo och Avesta.

Bygg ut busstrafiken

Försök med gratisbussar


Axel Ingmar - Plats 4

Inget resecentrum i Avesta centrumplan

Ta beslut om att ha ett resecentrum i Krylbo


Robin Johansson - Plats 6

Tågstopp i Krylbo

Prioriterar skolungdom och äldre

Behövs ett kulturhus i Avesta centrum

---

Min favorit:

Krister Nilsson har visat sin kompetens i teknikstyrelsen under mandatperioden 2002-2006. Han är lugn, sansad och resonerande, och framförallt mycket tydlig. Jag uppskattar vetskapen att en sådan som Nilsson kan utgöra vakthund mot konstiga affärer. Han är också en garant för mer öppenhet. Dock delar jag inte hans skepticism mot kommunala bolag eftersom bolagiserade verksamheter är mer effektiva än tungrodda byråkratkollosser. Dessutom borde det väl bli dags för politiker att skriva ordentliga ägardirektiv.  

/Fredrik Runebert


Socialdemokratiska kandidater att rösta på!

Socialdemokrater som tar sin kandidatur på allvar:

Lars Isacson - Plats 1

Viktigaste frågan är att stävja drogmissbruket bland ungdomar

Pläderar för Avestamodellen 2.0 som strävar efter att stärka självförtroendet och självkänslan hos missbrukare. Handlar om ett närmare samarbete mellan skolan och socialtjänsten.

Vill jobba mer med landstingets folkhälsoplanerare för att få ned kommunens höga ohälsotal.

Vill ha en klimatneutral kommun genom att energieffektivisera dess verksamheter

Investera i att spillvärme från ishallen värmer upp konstgräsplanen vintertid och att den värme som alstras vid konstgräsplanen värmer upp ishallen sommartid.

Seniorcenter ska finnas i alla kommundelar

Löste den infekterade Hedegårdsfrågan genom att låta föräldralösa flyktingbarn bosätta sig där.

Låter föreningarna själva sköta idrottsanläggningarna

Vill investera mer i området mellan Avestavallen och Karlfeldtsgymnasiet såsom frisbeegolf, basketområden och spontanidrott.

Tycker att en flytt av turistbyrån till Åsbo blir för dyrt

Två tågstopp – Folkomröstningen ska följas. Om det bara blir ett tågstopp behövs inte resecentrum i Avesta. Blir det två tågstopp behövs ett resecentrum.

Har prioriterat praktikplatser för unga och minska ungdomsarbetslösheten framför att förbättra kommunens position i Svenskt Näringslivs företagsranking.

Vision om en ungdomsstad: Elever i de lägre klasserna ska få reellt inflytande från utvecklingssamtal till klassråd. De ska få påverka lektioner och hur de ska tenteras.

Vision om kulturstad: Från sport till finkultur, exempelvis en konstakademi.

Gång- och cykelbanor är prioritet. Bland att skapa möjligheter att cykelpendla till Stora Enso i Fors.

Rutboleden från Skogsbo till centrum ska prioriteras.

Möjlighet att måla gång- och cykeldelar på breda vägar, exempelvis mot Karlbo skola.

Brogårdsbron kommer igång först 2013.

Stärka mångfalden i Avestas näringsliv

Skapa en arbetsmarknad som öppnar nya möjligheter till arbete för personer som står allra längst bort från den reguljära arbetsmarknaden.

Arbeta aktivt med näringslivsfrågorna, underlätta för nyetablering och expansion

Lyfta fram det närproducerade

Hans arbete kan man följa på bloggen: http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1781 


Sussie Berger - Plats 2

Pläderar för Avestamodellen Arbetsmarknad där olika aktörer samverkar för att skapa sysselsättning för nedsatt arbetsförmåga.

Genom kulturen skapas tillväxt, kreativitet, god hälsa och social gemenskap i hela kommunen

Är engagerad i Fair-trade city som innebär att kommunen ska verka för dyrare bananer och kaffe utan att det säkert leder till bättre arbetsförhållanden.

Vill prioritera vård, omsorg och försörjningsstöd framför satsningar i teknik och fritid.

Vill att äldre ska få mer inflytande, men vård och omsorg ska bedrivas av kommunen.

Vill ha längre öppettider på förskola

Kritiserar Sverigedemokraterna sakligt angående att de inte offentliggör vad de vill med Avesta kommun

Har en egen blogg: http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1825


Patrik Engström: Plats 3

Anser att kompletteringstrafik ska användas från Karlbo till Krylbo, för vidare transport till Avesta via kollektivtrafiken.

Har följande blogg: http://www.s-info.nu/page/blogg.asp?id=1776 


Ingemar Gustafsson - Plats 5

Vill hjälpa äldre som bor i villor att flytta till nyproducerade lägenheter.

Anser att kommunala bolag såsom Gamla byn och Industristaden följer offentlighetsprincipen.

Två tågstopp – Avesta och Krylbo

Om ingen seriös privat aktör vill ta över lägenhetsbeståndet i Krylbo ska de rivas helst före årsskiftet.


Mikael Westberg - Plats 11

Vill ha längre öppettider på förskola


Göran Edström - Plats 17

Två tågstopp i Avesta och Krylbo.

Bussterminal i centrum i stället för vid Markusskolan


Anneli Palm - Plats 18

Kritiserar det faktum att politiska projekt, oavsett majoritet, blir dyrare än planerat

Vill ha mer insyn för medborgarna

Bättre beslutsunderlag från tjänstemännen.

Ifrågasätter om alla konsulttjänster verkligen behövs

Rensa upp i ytterområden

Marknadsföra kommunen så att utomstående fastighetsägare ser en vinst i att investera i området

Vill att kommunen ska bestämma sig för om Koppardalen ska vara ett industriområde eller ett handelsområde, det kan inte vara både och.


Charlotte Knöös - Plats 32

Förbättra pendlingsmöjligheterna

Välfärd måste få kosta pengar – dvs. skatter

Kollektivtrafiken måste bli bättre


Agneta Thörnqvist finns inte med här för jag trodde att hon inte ställde upp alls i Avesta kommunfullmäktige. Men det gör hon på plats 6. Men eftersom hon har varit kommunalråd i fyra år, så kan väl ingen påstå att hon är anonym. Den som väljer att kryssa för henne vet vad han eller hon får. Hon har även en blogg som medborgarna kan följa: http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=124 

---

Mina personliga favoriter är:

Lars Isacson som verkar kompetent, resonerande och visade sig handlingskraftig i frågan om Hedegården och flyktingmottagning.

Anneli Palm som i text har visat tecken på att vilja driva medborgarnas sak mot systemet genom att kräva mer öppenhet och insyn samt bättre beslutsunderlag. (Beslutsunderlagen behöver verkligen bli bättre - de håller en katastrofalt låg nivå. Ta bara beslutsunderlaget till badhuset och den nya kostorganisationen). Hon ifrågasätter också konsulthysterin och inser det faktum att oavsett politisk majoritet lyckas politiska projekt bli dyrare än planerat.

/Fredrik Runebert


Kandidatguide för väljare i Avesta

Den som ställer upp som kandidat inför ett val aspirerar på att få ett mandat från väljarna att representera dem i fyra år. Då är det inte för mycket begärt att de innan valet talar om vad de vill åstadkomma under den tidsperioden. En minoritet av kandidaterna har besvarat Brukskapitalisternas enkät och jag råder er väljare att kryssa för en av dessa kandidater, om ni väl har bestämt er för att rösta på det partiet.

De partier som har kandidater som tror på demokratiska värden är följande i kommunvalet:

Moderaterna:
Sara Randström
Ulf Berg
Marie Lenholm

Miljöpartiet:
Wojciech Nedzewicz

Vänsterpartiet:
Pia Aronsson

Moderaterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan vara stolta över att ha så demokratiska politiker som inser sin skyldighet att besvara väljarnas frågor. Övriga partier ska placeras i skamvrån! Har du som väljare bestämt dig för att rösta på något av dessa partier så tycker jag absolut att ni ska kryssa för dessa namn. Det ger rätt incitament till politikerna.

I landstingsvalet har kandidater i följande partier gjort sin demokratiska plikt:

Miljöpartiet:
Roland Söderberg
Wojciech Nedzewicz
Richard Holmqvist
Nils Gossas

Vänsterpartiet:
Göran Johansson
Solbritt Andersson
Pia Aronsson

Det här är skandallöst av de borgerliga partierna och Socialdemokraterna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet kan dock räta på ryggarna ordentligt. Tidigare hade jag tänkt ge Miljöpartiet incitament att fortsätta den här vägen genom att rösta på dem. Men jag börjar bli något skeptiskt eftersom jag bara inte klarar av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Å andra sidan tar det emot att rösta på en borgerlig kandidat som är så arrogant att de skiter i sina väljare. 

Inför riksdagsvalet finns svar från minst en kandidat av varje parti. Tyvärr valde kandidater från Folkpartiet, Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet att helt rata vår enkät, troligen på grund av lättja. Jag har därför fått göra jobbet åt dem. 

Som tur är har folkpartisten Camilla Lindberg varit tillmötesgående och besvarat mail från mig angående hennes inställning till kvotering av föräldraförsäkring och vårdnadsbidrag. Hennes svar var till min belåtenhet och hon får utan tvekan min röst i riksdagsvalet.

På grund av den allmänt dåliga svarsfrekvensen har jag tvingats gå igenom Avesta Tidning och Annonsbladet för att se vilka kandidater som anstränger sig för att få ut sitt budskap. Om jag ska rösta på någon så ska det vara någon som åtminstone använder media för att skapa sig en politisk profil. De andra kandidaterna som förväntar sig att halka in på ett bananskal genom sin position på partiets lista borde bojkottas av Avestaväljarna. Anonyma namn som inte har presenterat sina värderingar, sin kompetens, sina idéer och konkreta förslag har inget i en demokratisk församling att göra.

Hjälp till att rösta fram de som tar sin kandidatur på allvar - Oavsett vilket parti ni röstar på!

/Fredrik Runebert


Min röst i kommunvalet!

Av egoistiska skäl kommer jag här att försöka vaska fram vem som ska få min röst i kommunvalet på Söndag. Senare kommer jag att ge er väljare lite vägledning i era val av kandidater.

Det finns fyra viktiga frågor som jag utgår ifrån för att hitta rätt kandidat:

1. Förslag på förbättringar av kommunens företagsklimat.
2. Ett införande av kommunalt vårdnadsbidrag
3. En utökning av öppettiderna från kl. 1 till kl.2 för krogarna i Avesta.
4. Kommunen ska inte bedriva djurparker.

Jag har valt ut centerpartisten Gunilla Berglund, moderaten Ulf Berg, folkpartisten Bo Brännström och någon kristdemokratisk kandidat. Det är dessa som jag kan tänka mig att rösta på då jag har ett allmänt förtroende för dessa kandidater. Att jag inte kan nämna någon kristdemokratisk kandidat beror på att de flesta är anonyma och inte särskilt tydliga. Den enda anledningen till att jag väljer Kristdemokraterna som parti är att de vill införa ett vårdnadsbidrag.

1. Förslag på förbättringar av kommunens företagsklimat.

Moderaten Ulf Berg besvarade vår fråga om företagsklimatet så här:

"Vi vill anställa en näringslivschef och vi vet att vi på ett ärligt sätt tycker om företagande. Svenskt näringslivs rankinglista kan bevisa effekterna av vår politik."

Att anställa en näringslivschef är väl knappast särskilt fascinerande. Det tyder på att Berg tror att företagande kan kommenderas fram genom en kommunal tjänsteman. Men visst, jag ska vara snäll, det kan ju tänkas att det ger en markering till kommunens företagare att de är viktiga. Och kanske kan företagarnas perspektiv få större tyngd inom kommunpolitiken. Kanske skulle de till och med kunna få lite administrativa förbättringar i dess kontakter med kommunen.

När det gäller Svenskt Näringslivs rankinglista är det bevisligen så att Avesta kommun avancerade på rankingen när Ulf Berg var kommunalråd och att kommunen under det rödgröna styret att fallit på rankingen. Det ger en god indikation på att Berg kan omvandla ord till handling och skapa ett bättre företagsklimat.

Vidare svarade Ulf Berg att utmaningsrätt inom Avesta kommun är en god idé. Han har också en positiv inställning till friskolor och privata alternativ inom offentlig verksamhet.

På frågan om privatiseringar och offentliga upphandlingar besvarar Berg frågan med en arrogant besserwisserattityd:

"Vem som utför servicen saknar betydelse, men konkurrens ser till att den bäste och mest effektive sköter sysslorna. Nu kan man inte kombinera privatiseringar och offentliga upphandlingar som ni skriver eftersom om man privatiserar så överför man uppgifterna på den privata marknaden utan inblandning av den offentliga verksamheten."

Frågan var inte om Berg tycker att man både ska privatisera och använda sig av offentliga upphandlingar, frågan var vilken inställning Berg har till dessa fenomen. Här har vi Bergs negativa sida, men den uppvägs med råge av att man vet var man får. Till skillnad från Socialdemokraternas styren.

Ulf Berg får därmed knappt godkänt.

Folkpartisten Bo Brännström, som inte har behagat besvara Brukskapitalisternas frågor, förstår att företag behöver stabila spelregler för att kunna planera sina verksamheter:

"Företag i Dalarna och konsumenter måste kunna lita på att det finns en trygg energiförsörjning. Det förutsätter att energiföretagen får långsiktiga spelregler och stabila villkor för sin verksamhet. Ständigt ändrade spelregler leder till otrygghet och uteblivna investeringar, vilket i sin tur leder till höga elpriser och vi inte kommer någonstans med klimatomställningen."

Men tyvärr handlar detta främst om kärnkraftens framtid, och därmed stora industriföretags framtid. Visst är deras framtid viktig, men det är knappast något som förbättrar företagsklimatet för småföretag inom tjänstebranscherna.

Partiets program för Avesta kommun handlar främst om att skapa ett vackrare Avesta genom att muddra åar, odla blommor, buskar och träd, utöka slyröjningen.

Det är bra förslag och jag förstår tankegången bakom att en fin miljö skapar mer positiva tankar hos människor som gör att initiativkraften ökar hos medborgarna. Det kan också öka sannolikheten för att någon som tillfälligt besöker kommunen skulle kunna tänka sig att bosätta sig i kommunen.

Samma tankegång ligger bakom Folkpartiets ambitioner att öka säkerheten och tryggheten i Avesta. Då handlar det om kameraövervakning, bättre belysning och utglesning av buskar. Även här köper jag resonemanget.

Men det är inte tillräckligt för att förbättra företagsklimatet. Den som vill bosätta sig i Avesta måste ju kunna skapa sig en försörjning via anställning och företagande. Det fattas något.

Så Bo Brännström får icke-godkänt.

Gunilla Berglund har inte gjort några särskilda utspel om företagandets villkor, förutom att företagande är viktigt eftersom det ger politiker möjligheter att fördela resurser. Hon har dock gjort klart att hon är för valfrihet inom hemtjänsten och att hon vill ha konkurrens inom vård, skola och omsorg.

Men detta räcker inte. Gunilla Berglund får icke-godkänt.

Kristdemokraterna i Avesta nämner företagandets villkor i sin valfolder men ger inga konkreta förslag. I sina annonser och i insändare har jag inte observerat att de betonar företagens villkor.

Icke-godkänt.

2. Ett införande av kommunalt vårdnadsbidrag

Kristdemokraterna är mycket tydliga med att de vill införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. De skriver om det i sin valfolder och de annonserar om det i lokaltidningen Avesta Tidning och i Annonsbladet.

Kristdemokraterna får mycket väl godkänt.

Gunilla Berglund har inget emot vårdnadsbidrag, men går inte till val på att införa det.

Icke-godkänt.

Ulf Berg har som kommunalråd tillåtit Kristdemokraterna få igenom sitt krav under mandatperioden 2002-2006 att skicka en förfrågan till den dåvarande socialdemokratiska regeringen om att få införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. Det godkändes givetvis inte. Berg har dock inte själv drivit frågan och han har inte nämnt det inför kommande val.

Alltså: Icke-godkänt.

Bo Brännström går inte till val på ett införande av kommunalt vårdnadsbidrag och som socialliberal kan jag bara anta att det sitter väldigt, väldigt långt inne att tillåta familjer att "välja fel" utifrån partiets genusperspektiv. Men å andra sidan Brännström har i en kommunfullmäktigedebatt visat att han vågar utmana genusperspektivstramset.

Tills vidare blir det: Icke-godkänt.

3. En utökning av öppettiderna från kl. 1 till kl.2 för krogarna i Avesta.

Ulf Berg är positiv till att öppettiderna för krogar ska vara kl. 2. Hans partikamrat Henric Schef har lagt in en motion om detta till Avesta kommunfullmäktige.

Mycket väl godkänt.

Bo Brännström har talat om att Avesta kommuns attraktivitet ökar av att öppettiderna för krogar är kl. 2.

Mycket väl godkänt.

Gunilla Berglund motsatte sig som omsorgsstyrelsens ordförande ett införande av längre öppettider för krogar.

Icke-godkänt.

4. Kommunen ska inte bedriva djurparker.

Gunilla Berglund har i en kommunfullmäktigedebatt godkänt att Avesta kommun bedriver djurpark. Kristdemokraterna har inte avvikit. Bo Brännströms uppfattning känner jag inte till och Ulf Berg har besvarat vår enkät med att djurparker är okey ibland.

Således blir alla icke-godkända.

Resultat:

1. Ulf Berg: 1 knappt godkänt och 1 MVG
2. Kristdemokraterna: 1 MVG
2. Bo Brännström: 1 MVG
4. Gunilla Berglund: icke-godkänt.

Därmed borde alltså slutsatsen bli att jag ska rösta på Ulf Berg. Men nu lägger jag en mycket större tyngd på vårdnadsbidraget, och kan jag finna någon kristdemokrat som jobbar hårt för både vårdnadsbidrag och företagandets villkor, då kommer denna kristdemokrat att få min röst. Men även om jag inte finner någon sådan kristdemokrat kommer jag nog att välja kristdemokraterna före Ulf Berg eftersom han ändå bara fick knappt godkänt när det gäller företagsklimatet.

Jag är öppen för att jag har missat några kandidater och jag kommer att försöka hitta någon särskilt kristdemokrat att lägga min röst på. Centerpartisten Rune Berg är emot att kommunen bedriver djurparker och därför kan jag överväga även honom.

/Fredrik Runebert


Om

Min profilbild

Brukskapitalisterna

I väntan på ett gruppfoto!

RSS 2.0