Påminnelse till Avesta- och dalapolitiker

"Hej igen!

Vi har tidigare skickat en enkät till kommunfullmäktige-/landstings-/riksdagskandidater och vill med detta brev påminna er om det. Vi skulle bli mycket tacksamma om ni valde att besvara våra frågor för att skapa ett bättre informationsunderlag för väljarna i Avesta.

Bland kommunfullmäktigekandidaterna är det enbart en moderat som har svarat.

Bland landstingsfullmäktigekandidaterna har fyra miljöpartister och tre vänsterpartister svarat. En av de svarande är förstanamnet på partilistan.

Bland riksdagskandidaterna har fyra piratpartister, tre kandidater från Klassiskt liberala partiet, en kandidat från SPI, en kandidat från Feministiskt Initiativ, en sverigedemokrat och en vänsterpartist svarat. Två av de svarande är förstanamn på partilistan.

Vi förstår att ni har mycket att göra inför valtider, men en prioriterad åtgärd måste väl ändå vara att erbjuda väljarna så bra underlag för sina val som möjligt. Eller hur?

Fram till valet kommer vi att marknadsföra vår blogg till allmänheten via ett litet reklamblad som vi delar ut till hushållen.

Vi gör vårt för att bidra till en mer levande demokrati och vi hoppas verkligen att ni vill lämna ert bidrag till det arbetet.

Med vänlig hälsning
Fredrik Runebert
Per Wallman"


Brukskapitalistisk semester

Veckans söndagskrönika utgår på grund av semesterstiltje. Runebert kommer att ta semester i två veckor framåt för att avnjuta en välbehövlig batteriuppladdning.

/Fredrik Runebert

Skogsbo får en ansiktslyftning

FOT-styrelsen har tagit beslutet och nu är det i full gång. Arbetet med att försköna Skogsbo Centrum.
Att skogsbovägen (de flesta vägar i hela Avesta, skogsbo och Krylbo) skulle behöva rustas upp, det syns klart och tydligt, så när arbetet med att riva upp den gamla ytan börjades var det många som var glada. Men när man från kommunens håll började riva upp växterna på parkeringen i skogsbo centrum var det många som vart förvånade. Man har från FOT-styrelsen beslutat om att försköna skogsbo centrum, vilket kanske var på tiden men som skulle kosta pengar, mer pengar än vad man trodde att styrelsen kunde avvara.


För ungefär en vecka sedan tog Avesta tidningen upp att kommunens badplatser sjunker i standard och är i stort behov av att renoveras, se artikel här. Prioriteringarna är konstiga tycker jag när man från kommunens sida säger sig vilja öka turisnmen i Aveta kommun, men kan ej erbjuda funktionsdugliga badplatser.

Jag citerar i slutet av detta blogginlägg Jan Vennberg: "Han berättar att förvaltningen kämpar med ett hårt ekonomiskt balanskrav och att badplatserna sköts med allt mindre resurser."

Detta är konstigt då man beslutat sig för att bygga om lite varstans i kommunen!

Per Wallman

Vari ligger besparingarna egentligen?

Förslaget till Organisation av måltidsverksamheten i Avesta kommun är bättre formulerad än vad man fick intryck av i Avesta Tidning och från snacket på staden. Men trots att jag fått svar på vissa av mina funderingar har inte alla frågetecken rätats ut. Det kan tyckas onödigt att fortsätta granska den här frågan i och med att Bildningsstyrelsen har beslutat att Fors och Horndal ska förse sina respektive områden med mat via kantiner. Anledningen till att styrelsen beslutade om den tredje vägen är av miljöskäl, upprätthålla en bra service och personalens önskemål. Det alternativet uppskattas kosta 400 000 kronor mer än huvudförslaget. Hur man har räknat på det framgår inte i den förslagstext jag fått till hands.

Syftet med förslaget till en måltidsorganisation är att skapa en tydligare ansvarsfördelning, inventera kökens kapacitet och standard. Något som ingen borde vara emot.

I förslaget framgår tydligt hur de 800 000 kr. som planerats att sparas in på mindre matsvinn ska genomföras. Överbliven mat ska förvaras i blastchillers. Problemet med den tredje-vägen-beslutet är dock att Fors skola är för litet för att få plats med en blastchiller. Det innebär antingen att matsvinnet kvarstår i Fors, eller att blastchillern förvaras på annan plats i Fors såsom på Triangeln eller Framnäs, eller att Fors skolas kök måste byggas ut. Om man ändå måste bygga ut skolans kök, hade det inte då varit bättre att flytta över den bästa utrustningen till Framnäs och rusta upp det köket som har större utrymme?

I förslaget framgår det också tydligt att man tagit hänsyn till andra alternativ såsom att ha ett tillagningskök i varje område, dvs. i Fors och Horndal. Den information framgick inte i Avesta tidnings referat. Det finns också uppgifter om att maten ska vara näringsberäknad och tillagas från grunden så långt det är möjligt. I förslaget vill man även minimera tillsatser i maten.

Förslagsställaren Eva Södergård som är kostchef på kostenheten skriver i sitt förslag att en upphandlingspolicy ska finnas där tydliga miljökrav och djurskyddskrav ska ställas. Även tydliga kvalitetskrav ska ställas och inriktningen ska vara att få fler närproducerade intressenter.

Ett ytterligare plus är att Södergård försöker skapa delade tjänster med skolorna för att kunna erbjuda heltidstjänster utan att personalen före och efter topparna har en massa dötid. Men frågan här är om kravet på heltidstjänster inte förtar hela besparingen av personalminskningen inom kostenheten. Men det är klart, det är ju olika konton så då räknas det väl inte.

Ett stort minus i förslaget är att man inte kan förklara varför utbildning är nödvändigt. Eva Södergård skriver:

"Vid kostenheten har cirka en tredjedel av de anställda formell kock/kokerske-utbildning eller något motsvarande. Övrig personal saknar formell utbidlning inom storkök eller restaurang."

Observera att det står formell utbildning. Det står inget om arbetserfarenheter eller informell och tyst kunskap om livsmedelshantering som överförts av personal som är formellt utbildade. I Sverige råder en formalitetshysteri. I stället för att mäta kunskaperna ställer man en massa formaliakrav.

Södergård skriver vidare:

"För att möta dagens krav på måltidsproduktion måste kompetensnivån höjas. Kunskapsbrister får konsekvenser för verksamheten."

Hon menar att kunskapsbristen leder till att möjligheterna att vikariera på andra kök i kommunen är liten och att matgäster inte får den mat de behöver för att de saknar kunskaper att hantera allergi- och specialkoster.

Ingenstans får man veta hur förslagsställaren vet att det råder kunskapsbrist inom personalstyrkan förutom att två tredjedelar av personalstyrkan saknar formell utbildning. Men hur vet hon att de med formell utbildning inte har lärt upp de som saknar formell utbildning? Den här delen av förslagstexten anser jag är fördomsfull och ganska arrogant. För att påvisa kunskapsbrister krävs mycket mer än att hänvisa till formell utbildning. Södergård kan ha rätt, men det är inget som framgår av texten.

Jag reagerar också på att det i förslagstexten inte står någonting om att Södergård har konsulterat personalen på Framnäs och Tallbacken. Och då hon inte har dementerat det hela när jag skickade ett tiotal frågor till henne så utgår jag från att hon inte har haft någon kontakt med dem som utför arbetet på fältet. Det betyder att föreliggande förslag främst är en skrivbordsprodukt och sådana förslag brukar inte fungera i längden. Men det framgår av dokumentet att tjänstemännen har haft kontakt med facket via en MBL-förhandling. Varför har inte kontakten mellan facket och personalen fungerat?

Pensionärer som i dag äter på Tallbacken hänvisas till att få äta i skolmatsalen enligt förslagstexten. Rent spontant gillar jag förslaget då jag gärna ser att man skapar naturliga mötesplatser för äldre och ungdomar. Men problemet kan vara att de äldre inte vågar gå till skolmatsalen på grund av reell eller inbillad rädsla för ungdomars beteende. Frågan är också om det blir så naturliga möten med tanke på att många äldre har en mycket dålig hörsel och har svårt att gå.

Det största frågetecknet som kvarstår är hur man ska kunna spara pengar på sänkta hyreskostnader av nedlagda kök. Betyder det att köken på Tallbacken, Framnäs och Triangeln ska låsas igen och barrikaderas? Ska då uppdelningen av maten på avdelningar ske direkt i skolköken? Och hur ska personalen på Triangeln tillaga frukost och mellanmål om de inte får använda köket? Kökspersonal på Framnäs, Tallbacken och Triangeln finns kvar enligt det nya förslaget. Vad ska dem göra? Ska alla överföras till Fors och Horndals skolkök? Men framförallt, vem äger i dag dessa köksutrymmen? Är det inte Gamla byn som är ett kommunalt bolag? Hur ska gamla byn kunna hyra ut dessa utrymmen till andra? Omöjligt eller hur, således kommer Gamla byn att få mindre hyresintäkter och därmed förlorar kommunen indirekt på hyressänkningarna. Här kan jag inte förstå hur det kan bli en besparing på kommunnivå. Någon insatt får gärna förklara detta för mig.

Hade jag suttit i en bolagsstyrelse och beslutsunderlaget hade varit föreliggande dokument hade jag aldrig accepterat det. Jag hade krävt ett bättre beslutsunderlag.

Fredrik Runebert


Men vi har ju ingen lokal...

Angående bortskämda ungdomar illustrerar Kalle Strokirk upploppen och bränderna i Rinkeby på följande vis: 


För er som har missat det så har några rinkebyungdomar, förutom bilar, sopcontainrar och lite annat smått och gott, även bränt ner en samlingslokal på ett annex till en skola.

Fredrik Runebert


Folkpartisten som vill legalisera bordeller

Folkpartisten Camilla Lindberg som är riksdagsledamot från Dalarna har fått mycket uppmärksamhet för sin kritik mot sexköpslagen och sitt förslag om att legalisera bordeller. I dagens Avesta tidning avslöjas det att Folkpartiets representant i Avesta, Bo Brännström, inte håller med Lindberg. Innan jag läste artikeln tänkte jag att nu är det dags för politiskt korrekt smörja igen som saknar all substans. Nu kommer Lindberg att få ännu mer osaklig kritik. Men när jag läst artikeln tvingades jag inse att mina fördomar inte stämde. 

Bo Brännström kritiserade sakligt och informativt Lindbergs förslag och hängav sig inte åt att hysteriskt gapa om hur hemsk Camilla Lindberg är. Kanske beror den goda samtalstonen på att de är partikamrater. Men å andra sidan har Bo Brännström alltid varit saklig och välinformerad när jag hört honom tala. Så det kanske är ett karaktärsdrag hos Brännström. 

Härmed inte sagt att jag delar Brännströms kritik och argument. Det främsta argumentet, som åtminstone publicerades i artikeln, är att legala bordellverksamheter riskerar att öka gangsternas penningtvätt på samma sätt som skett i Nederländerna. Han går Lindberg till mötes på så sätt att han erkänner att det finns brister med sexköpslagen och konstaterar att den är en morallag. Tyvärr framgår det inte om Brännström anser att morallagar är okey eller inte.

När det gäller penningtvätt på bordeller måste man först ställa denna risk i förhållande till den situation som råder i dag där prostitutionen på grund av sexköpslagen har flyttat från offentliga platser till mer undanskymda platser. Riskerna för sexarbetarna ökar då betydligt, särskilt då sexköpslagen kan ha den effekten att mer normala sexköpare försvinner från marknaden eftersom riskerna har ökat, galningarna försvinner dock inte på grund av en lag. Bordeller bör också ställas mot alternativet att sexarbetare säljer sina tjänster via hallickar.

Kanske är lösningen att polisen jobbar mer effektivt, inte att förbjuda en verksamhet där penningtvätten sker. Som bekant kan ju penningtvätt även ske inom andra verksamheter som i dag är lagliga. Det handlar om att prioritera rätt saker, en stor offentlig sektor som sköter allt blir inte bra på någonting.

Det intressanta med Nederländerna är också att de diskuterar rätt saker, dvs. hur ska vi få bukt på människohandeln och stoppa penningtvätten? I Sverige diskuterar man inte detta utan slår ihop vanlig prostitution med människohandel och tror sig kunna stoppa människohandeln genom att få män att sluta titta på porr. I stället för att diskutera problemens kärna ägnar man sig åt att stifta en massa lagar mot verksamheter där människor med problembild är många. Verksamheterna går under jorden och problemen kvarstår.

Personligen vill jag legalisera bordeller men tror mer på att låta sexarbetare bli egenföretagare i stället. Det minskar riskerna för att sexarbetarna blir alltför beroende av en hallick eller en bordellägare. Ju mer konkurrens desto mindre är risken att bordeller utnyttjas som penningtvätterier.

Mitt perspektiv är dock mer moralfilosofiskt. Brännström tangerade de mer filosofiska avgränsningarna i AT-artikeln men gjorde det lite väl lätt för sig. (Möjligtvis på grund av att journalisten kapade bort hela Brännströms resonemang på grund av utrymmesbrist). Brännström förklarade nämligen att socialliberalismen tillåter regleringar i samhället för att skydda människor mot olika hot.

Men en libertarian, dvs. en klassisk liberal, objektivist och andra inriktningar inom liberalismen erkänner också regler i samhället. Det som skiljer dessa inriktningar från socialliberalismen är vad som ska regleras. Att via lag skydda en person mot sig själv, dvs. paternalistisk lagstiftning, är inget som en nyliberal eller en objektivist skulle godkänna. Men en lag som reglerar relationen mellan människor skulle få okey. Enligt den klassiska liberalismen är varje människa självägande och därför har inte staten rätt att stifta lagar som hindrar människor från att skada sig själva. Det är enbart handlingar som skadar andra som kan bli föremål för lagstiftning.

Här skiljer man på positiva och negativa rättigheter. Socialliberalen godkänner positiva rättigheter såsom rätten till arbete och rätten till sjukförsäkring. Den klassiskt liberale tänkaren godkänner bara negativa rättigheter, dvs. att staten bara har rätt att lagstifta om att jag inte får misshandla eller döda någon. Jag har all rätt att döda mig själv, men jag har ingen rätt att döda någon annan. Min rätt är att slippa få stryk av någon, min skyldighet är att inte ge någon annan stryk.

Så vart vill jag komma? Jo, sexköpslagen handlar om att skydda människor mot sig själva. Det är ingen som tvingar en sexarbetare att vara sexarbetare. När någon tvingar en sexarbetare är det inte längre frågan om prostitution. Då är det frågan om kidnappning, hot, våld och trafficking. Allt detta är redan reglerat i lag även om vi tar bort sexköpslagen. Så sexköpslagen är helt enkelt en moralistisk lag som definierar ett brott utan brottsoffer. Det är här som den klassiske liberalen säger nej. Sexköpslagen är inte moraliskt rättfärdig. Däremot är lagstiftningen mot kidnappning, hot och våld en berättigad lagstiftning. Socialliberalen säger att sexköpslagen är okey, åtminstone i teorin, eftersom staten ibland måste skydda oss medborgare mot oss själva. Var gränsen går för denna skyddslagstiftning har ingen socialliberal lyckats definiera på ett konsekvent sätt. Därav Brännströms problem!

Fredrik Runebert


RSS 2.0