Miljöpartisten Roland Söderbergs svar på landstingsenkäten

Miljöpartisten Roland Söderberg står på 20:e plats på landstingslistan:

Vad är din viktigaste politiska fråga?

Vården i Dalarna skall bli mer tillgänglig. Det innebär bl a
- betydligt kortare väntetider
- ökad patientsäkerhet i en många gånger alltför otydlig vårdkedja
- klokare bemötande
- rekryteringsfrämjande personalpolitik
- god grundvård i hela länet

 

Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar av vårdverksamheter?

Det är viktigt att hela tiden utvärdera och  välja de vägar som ger Dalfolket mest,  bäst och säkraste vården för sina skattekronor. Därför behövs rätt mix av privata vårdutförare som tillsammans med Landstinget upprätthåller rätt utbud och rätt – d v s efterfråga - kompetens.

 

Bör landstingsskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Nivån på landstingsskatten måste hela tiden avvägas utifrån vilken nivå vi skall ha på vård och kultur i länet. Det är inte ok att i det långa loppet höja landstingsskatten för att kompensera för bristande kostnadseffektivitet. Däremot kan det vara ok med höjning om det svarar mot en nivå- och utbudshöjning på efterfrågad vård och kultur.

 

Kan landstinget Dalarna effektivisera sina verksamheter? Hur?

Det är högst sannolikt att Landstinget Dalarna kan effektivisera sina verksamheter. Det uppdraget har alla organisationer hela tiden. Åtminstone två grundspår finns för  ökad kostnadseffektivitet för Landstinget Dalarna. Det ena spåret är att på lokal likväl som regional och länssjukhusnivå forma en organisation som kontinuerligt anpassas efter förändrade behov. Det andra spåret handlar om att göra  vård för merparten av de enorma summor som idag läggs på patienttransporter.

 

Vad har du för visioner och förbättringsförslag för vården?
Vi ser det som en rättvisefråga för dalfolket att alla skall ha lokal tillgång till såväl akut- som grundläggande sjukvård. Med effektivt nyttjande av bl a telemedicinsk vård, ambulerande specialister och goda vårdplaneringar och flödesanalyser skall fler få bättre vård snabbare.

Genom utökat samarbete med universitetssjukhusen, vassare rekryteringsarbete och bättre villkor för och utökade möjlighet till vårdstudier skall kompetensförsörjningen i vården säkras.
Genom proaktiva friskvårdssatsningar tillsammans med arbetsplatser, organisationer, föreningar och kulturarrangörer skapas förutsättningar för ett friskare dalfolk.

 

Vad har du för inställning till att landstinget finansierar kultur och folkhögskolor?

Det är helt klart att det är en allmän angelägenhet att kultur som inte är självfinansierad men ändå bedöms som omistlig samt folkbildning genom folkhögskolor, museer, studieförbund och bibliotek skall ha allmänt stöd. I dagläget vet jag inget bättre system för detta än det vi har idag. Men, det måste hela tiden prövas.


Vänligen
Roland Söderberg
Miljöpartiet de gröna i Avesta

---

Vi tackar så mycket för svaret.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0