Centerpartiet - Byt bränsle byt kurs - Välj centerstyre i Avesta kommun

Rubriken på första sidan är intetsägande. Väljaren ska direkt få svar på frågan varför de ska välja centern i avesta, eller ännu bättre ge en liten teaser om varför man ska välja centern. Åstadkommation står det på framsidan och baksidan. Det finns en bra idé bakom det begreppet, men ingenstans i foldern får man som väljare något riktigt grepp om det. På baksidan kan man bara utläsa att partiet har många starka företrädare som kan driva frågor lokalt, regionalt och på riksnivå. Inga konkreta exempel, bara en massa påståenden.

När man vill ha förtroende att leda demokratiska församlingar, då borde man väl anstränga sig för att verkligen tydliggöra fördelarna med de kandidater som ställer upp inför valet. Ett val kan ju likställas med en anställningsprocess, och jag kan säga direkt att om jag vore arbetsgivare skulle jag inte ha anställt någon på så diffusa uppgifter.

Åstadkommation handlar om att uppvisa ett handlingskraftigt, trovärdigt och tryggt ledarskap. Men inget av detta framgår av foldern. Ett stort misslyckande av en mycket god idé. Ni kan läsa mer om partiets misstag, men också partiets lyckosamma folderbyggande här.

Bilderna är folderns största styrka. Där möts läsaren av glada och energiska kandidater som skapar en känsla av att kunna åstadkomma saker och ting. Kandidaterna blir mer levande och synliggörs på ett för demokratin vitalt sett. Här kan identifikation uppstå med väljarna. Synd bara att texten inte harmonierar med bilderna.

Vad erbjuder då foldern innehållsmässigt?

Partiet punktar upp fem viktiga områden som kommunen behöver bli bättre på.

1.      En kommun som tar lika stor hänsyn till landsbygden som till staden.

2.      Bättre kollektivtrafik, inklusive skolskjutsar.

3.      Tydliga resultat vid behandling av psykisk ohälsa och missbruk.

4.      Jobbfrågan – Utanförskapet måste minskas.

5.      Kommunledningen ska bli mer entusiastisk och utåtriktad.

I inledningen får vi veta att Centerpartiets politik handlar om varje människa, oavsett bostadsort, oavsett ålder osv. Alla är vi lika värdefulla slår Centerpartiet fast. Några däremot?

Det som står ut jämfört med vänsterpartierna är att Centerpartiet betonar att kommunen nödvändigtvis inte måste göra allt själv. De är öppna för andra aktörer såsom kooperativ, föreningar och företag. Den passagen är bra eftersom det skiljer ut partiet från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Vidare slår partiet fast att en välskött ekonomi är en prioritet och att en ansvarsfull ekonomistyrning är behövlig. Tolkar man detta generöst kan man se det som att de gärna vill ha mer transparens och effektivitet i kommunens verksamheter. Här får väljaren veta att partiet anser att kommunens ekonomi måste hålla sina budgetar och att ett fokus är att hålla i skattebetalarnas pengar.

Något om företagande finns inte med bland dessa punkter. Inte heller något om miljön. Budskapet från riksnivån håller inte ihop med budskapet i Centerns Avestapolitik. Vill man veta vad de ska göra för företagandet får man leta länge.

I inledningen står det om företagsamheten: ”Aktiva och framgångsrika företag är grunden för tillväxt och trygghet”.

Sant, men på vilket sätt konkretiseras det i partiets valprogram? Inte alls.

När minskat utanförskap ska förklaras fokuseras rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Det enda konkreta som väljaren får fram här är att färdtjänstavtalet, som Centerpartiet faktiskt var för under förrförra mandatperioden, ska sägas upp. Barnen ska också få tillgång till sommarkollo. Ja, det är väl trevligt med sommarkollo, men varför ska kommunen betala det. I Stockholm erbjuder Stockholms Stadsmission sommarkollon via privata donationer. Jag är med och finansierar dessa verksamheter, jag kan göra detsamma här.

I texten finns en extremt vänstervriden text som avslöjar centerpartiets lokala brist på ideologisk ryggrad: ”Alla har rätt till arbete…”. Okey, vem har då skyldigheten att leverera dessa rättigheter? Företagen? Är de skyldiga att anställa alla som vill ha jobb? Eller är det kommunen som ska ansvara för den rättigheten? Eller är det bara tomma floskler som inte har någon egentlig betydelse? Oavsett svar uppvisar denna text en sjuk syn på företagandet. De borde åtminstone kunna ange vilken myndighet som ska ansvara för att kontrollera att denna rättighet upprätthålls.

När man ska försöka konkretisera partiets Dalaslogan Åstadkommation tar man upp skateparken som ett exempel där kommunen har finansierat en lekplats där ungdomar kan leka med sina skateboards. Det är alltså allt! Partiet slår även fast att de tar kommunens ungdomsråd på allvar som om att ungdomars initiativ alltid måste kanaliseras via kommunens filter för att räknas. Körkortsteori ska vara en valbar kurs i gymnasieskolan och därmed ska alltså kommunens skolor konkurrera med privata aktörer, dvs. trafikskolorna. Ett plus är att Centerpartiet något diffust tar upp Centerpartiets mål att företagande ska bli mer naturligt i skolans värld. Det ska inte längre vara så att eleverna blir itutade att det enbart är anställningar som gäller. Konkreta förslag för att uppnå detta är att kommunen ska skapa kontakter för ungdomar så att de kan få praktik efter avslutad skolgång samt att mentorskap ska uppmuntra till ungdomars företagande. Kanske inte alltför vågade satsningar för att uppnå målet att öka ungdomars företagande, men visst mentorskap är inte fel.

Vänder man på bladet får man veta att Centerpartiet vill ha ett grönt Avesta. Här kommer alltså miljöfrågan in. Vad vill då partiet göra? Grunden är att naturen ska brukas utan att förbrukas. För att uppnå det ska Avesta kommun påbörja planläggningen av en ekostad i Krylbo. Vad en ekostad innebär och vilken nytta man kan få av det avslöjas inte. Vidare vill partiet främja landsbygdens gröna näringar för att hålla landskapen öppna och det är ju trevligt, men hur? Avslutningsvis vill partiet utveckla biogas till ett användbart tankställe i Avesta. Hur då? Ska kommunen starta en mack?

I nästa rubrik får man en utveckling av det partiet tidigare har slagit fast, dvs. att landsbygden är lika viktig som staden. Här slår partiet fast att kommunen ska ha lika höga ambitioner att ge service till invånarna i byar och bruksorter. En tydlig prioriteringsanvisning, men vad innebär det och var går gränsen? Jo, att barn- och äldreomsorg och skolor ska finnas på plats i alla kommundelar och att kultur- och fritidslivet på landsbygden uppskattas av partiet. Vad trevligt, men vad skiljer målet från dagens verklighet angående barn- och äldreomsorg och skolor? Man menar alltså att man vill att det ska vara som det är i dag? Och vad innebär det att partiet uppskattar kultur- och fritidslivet? Till slut påpekar partiet att det är viktigt med bra och flexibla resemöjligheter via kollektivtrafik i hela kommunen. På svenska betyder det att vi ska få se fler tomma bussar åka runt på landsbygden.

Under rubriken vital demokrati talar partiet om vad de gjorde under mandatperioden 2002-2006 med medborgarförslag, rådslag i kommunens alla delar, mobila fullmäktigesammanträden, satsningar på ungdomars delaktighet, landsbygdsforum och program för landsbygdsutveckling. Några egentliga visioner, mer än att återgå till tidigare arbete, nämns inte. Men här vill jag ändå ge partiet ett plus eftersom de har frångått den konstiga idén att fullmäktigesammanträden alltid måste ske i Avestas stadsbebyggelse. Även rådslagen gav mycket dynamik som antagligen fick många människor att känna ett större ansvar för sin egen bygd.

I landstingspolitiken ligger fokus på ledarskapet och att få ordning på landstingets ekonomi samt minska de långa vårdköerna. I dag är Dalarna på en bottenplacering, partiet vill lyfta landstinget till Tio-i-topp. En bra målsättning. Men hur?

Jo genom att skapa bättre förutsättningar för att vårdcentraler ska kunna öppnas på orter som Lima, Gustafs, St Skedvi, Torsång, Grängärde och Söderbärke. Vidare ska patienterna få datumbesked för operation och behandling direkt när läkaren skriver remissen. De vill även utreda om Mora BB ska öppnas igen.

I nästa rubrik får man veta att partiet vill ta bort remisstvånget för barn- och ungdomspsykiatrin BUP. Ett bättre stöd ska åstadkommas redan från början. Här tänker partiet helt rätt, de tar här avstånd från föreställningen att folk söker vård i onödan. En tankeföreställning som varit vanlig inom partiet under årens lopp.

Love istället för losec är nog den bästa rubriken. Tyvärr är texten under rubriken bara en massa floskler om att det är viktigt att vara frisk, pigg och lycklig. Ja visst, men hur? Ska landstingen erbjuda kärlekskonsulter eller ska politikers kärlek genomsyra alla anföranden i landstingsfullmäktige? Det enda konkreta, om jag nu ska vara generös, är att partiet vill arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. Synd att texten är så intetsägande när rubriken är så slagkraftig. Man känner sig liksom lite lurad...

För riksdagsvalet får man veta att partiet prioriterar jobben, miljön och friheten. I miljödelen betonas klimatsmart teknik och förnybar energi för att erhålla bättre miljö och fler jobb. Här betonas entreprenörsandan på landsbygden som en viktig kraft. Med frihet avser partiet valfrihet när det gäller vårdcentral, äldreomsorg och skolan. Under rubriken jobben får vi veta att jobb skapas av företagande och entreprenörskap. Wow! Konkret föreslår partiet att reglerna måste bli enklare och det måste bli lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Hur ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden avslöjas inte. Att reglerna måste bli enklare gick partiet till val på redan 2006, och än har det inte hänt särskilt mycket. Varför ska vi tro att det kommer bli skillnad efter 2010?

/Fredrik Runebert


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0