Piratpartisten Hanna Dönsberg betonar den personliga integriteten

Hanna Dönsberg innehar 15:e plats på Piratpartiets riksdagslista.
1.        Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Vi fokuserar på integritet, kultur och kunskap. Personligen är jag mest engagerad i att bevara rätten till personlig integritet.


2.        Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Piratpartiet vill förnya patentsystemet och upphovsrätten, så att samhället får möjlighet att genom innovation föras framåt. Här finns en enorm möjlighet för småföretagare, som sällan har råd eller tid med gamla distributionssystem och patentjurister. Jag tror dessa förändringar kommer leda till att företag samarbetar mer, med varandra och med sina kunder. Att vara ett företag att lita på, i kombination med att ständigt utvecklas med sin kundgrupp, kommer premieras. De som tänker kvantitet och billigast produktion kommer konkurreras ut.


3.        Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Lissabonfördraget är i merparten dåligt. Det är bra att EU-parlamentet får mer makt, men den ska vara gentemot kommissionen och ministerrådet, och inte gentemot svenska riksdagen. Vår riksdag är folkvald, det är inte EU-kommissionen och inte heller ministerrådet. I och med Lissabonfördraget får också EU-parlamentet inte bara mer makt, utan en bredare makt, vilket gör att de demokratiska beslutsprocesserna ligger alldeles för långt ifrån dem de berör. EU ska samarbeta i frågor som människosmuggling, inte bestämma över hur stora gurkorna som odlas i Sverige ska vara.


4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Mitt parti tar inte ställning i frågan.


5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Mitt parti tar inte ställning i frågan.


6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Mitt parti tar inte ställning i frågan.


7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Mitt parti tar inte ställning i frågan.


8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Avskaffandet av miljöpatent är ett viktigt steg i utvecklingen.


9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

FRA-lagen bör ändras. Försvaret ska lägga sina resurser på att finna hot, inte på att övervaka alla medborgare.


10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Jag ser stora rättssäkerhets- och integritetsproblem med de uppräknade lagarna. En oskyldig medborgare bör få ha sin anonymitet och sitt privatliv ifred, dessutom bör fildelning av privat karaktär vara lagligt.


11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Mitt parti tar inte ställning i frågan.


12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Mitt parti tar inte ställning i frågan. 

Hanna Dönsberg, riksdagskandidat Piratpartiet

---

Tack! 


Brukskapitalistisk semester

Veckans söndagskrönika utgår på grund av semesterstiltje. Runebert kommer att ta semester i två veckor framåt för att avnjuta en välbehövlig batteriuppladdning.

/Fredrik Runebert

Söndagskrönika nr. 7

V. 27. Sedan föregående söndagskrönika har två svar inkommit på vår riksdagsenkät. Det första svaret kommer från sverigedemokraten Tommy Hansson och den andra från Staffan Ovesson som kandiderar för Klassiskt Liberala Partiet.

I Avesta Tidning har miljöpartisterna Wojciech Nedzewicz och Roland Söderberg kritiserat Centerpartiet för att de har ingått en energiöverenskommelse med de tre övriga Allianspartierna som går ut på att tillåta ersättning av gamla kärnkraftverk. Givetvis skriver de två miljöpartisterna, det är ju valår, att överenskommelsen innebär en utbyggnad av kärnkraften. Men en utbyggnad innebär fler kärnkraftverk i morgon än i dag, någon sådan överenskommelse har jag inte sett till.

I insändaren står ingenting om hur koldioxidberoendet ska minskas samtidigt som kärnkraften ska avvecklas. Anledningen är enkel, det är en omöjlig ekvation. Alla energislag innebär påverkan på miljön, även vindkraftverken som påverkar fågellivet, bullernivå och landskapet gör det. Kärnkraftens miljöverkningar handlar främst om uranbrytningen och det uttjänta kärnbränslet. Men som tur är står inte forskningen still. Det finns mycket som tyder på att vi i framtiden kan få fungerande kärnkraftverk som kan återvinna huvuddelen av det uttjänta kärnbränslet. Det förtar en stor del av nackdelarna med kärnkraften.

Dagens vindkraftverk är långt ifrån så effektiva att de kan ersätta all kärnkraft. Men för den som är teknologioptimist förkastar inte möjligheten att vindkraften kan bli det i framtiden. Faktum är att vindkraften blir mer och mer effektiv. Faktum är också att kärnkraften bli mer och mer säker. Faktum är också att morgondagens energilösningar kan vara något helt annat än kärnkraft eller vindkraft. Därför blir det alltid fel när politiker från höger till vänster försöker bygga fast landet i en viss teknologi bara för att man personligen tror att den teknologin kommer att bli bäst.

Vi skulle troligen få bättre energilösningar om alla dessa förståsigpåare faktiskt investerade sina egna surt förvärvade slantar på olika energialternativ så att vi får fram så bra alternativ som möjligt genom en gigantisk experimentverkstad.

När det gäller elpriserna brukar annars kritiken gå ut på att elpriserna har blivit för höga på grund av avregleringen. Men nu menar i stället Miljöpartiet i Avesta att kärnkraftsindustrin dumpar priserna. Okey, vad är det som gäller nu då? Är priserna för höga eller är de för låga? Eller är det så att Miljöpartiet, precis som bensinpriset, alltid tycker att energipriserna är för låga? Eller är det så att Miljöpartiet är nöjda med avregleringen?

Lustigt nog tar insändarskribenterna upp Tyskland som ett gott exempel på hur kärnkraft kan ersättas av vindkraftverk. Men hur kommer det sig då att det är så viktigt för landet att göra sig beroende av rysk naturgas? Att ersätta olja och kol med naturgas är effektivt och miljövänligt, men hur effektivt och miljövänligt är det att ersätta kärnkraft och uran med naturgas?

Fredrik Runebert
Per Wallman 


Klassiskt liberalpartist vill avskaffa statliga medier

Andranamnet på Klassiskt Liberala Partiet, Staffan Ovesson besvarar här våra frågor:

---

1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Liberala partiet har inte någon enskild viktigaste fråga. För egen del tycker jag exempelvis det är viktigt att avskaffa statligt kontrollerade medier, dvs. Sveriges Radio och Sveriges Television.

2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Färre regleringar och lägre skatter och avgifter. Liberala partiet vill minska de offentliga utgifterna radikalt och avskaffa de flesta av regleringarna av näringslivet. Bland annat vill vi avskaffa LAS och MBL.

3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

I praktiken innebär det inte så hemskt stor förändring. Att EU:s institutionella struktur förenklats är bra. Att man infört en juridiskt bindande rättighetsstadga, som bl.a. innehåller diverse positiva ”rättigheter” såsom anställningsskydd, är dåligt.

4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Skattetrycket är för högt. Skatt på arbete innebär att människor tvingas arbeta för andra. Det är en moraliskt tveksam företeelse som man på sin höjd kan betrakta som något nödvändigt ont. Till det nödvändiga räknar jag polis, rättsväsen, försvar och inte så mycket mer. Resten bör etappvis avvecklas som offentliga verksamheter.

5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Ja, innehållet i t.ex. LAS finns det inget skäl att lagstifta om, utan det hanteras bäst av arbetsmarknadens parter. Det bästa regelverket utformas i fri institutionskonkurrens där ingen tvingas följa avtal som någon annan slutit. Jag tycker därför att LAS och MBL ska avskaffas.

6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Jag är för fri invandring. Att vi idag har en stor välfärdsstat behöver inte vara ett hinder om vi gör det möjligt för invandrare att avsäga sig rätten till offentliga förmåner. Man ska dock kunna utvisa invandrare som begår brott. Flyktingmottagning tycker jag ska bedrivas ungefär som idag.

7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

A-kassorna bör lämnas tillbaka till fackförbunden, samtidigt som subventioneringen av a-kassa avskaffas. Givetvis ska det stå var och en fritt att starta en ny a-kassa. På sikt bör även sjukförsäkringen privatiseras.

8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Det beror på vad som menas med effektiv. Att förbjuda utsläpp är förmodligen det effektivaste mot just miljöhoten men sällan det bästa för samhället. Generellt gäller att det bästa är att inrätta regelverk för miljöskadlig verksamhet som gör att externa miljökostnader internaliseras, dvs. drabbar den som orsakar dem. Ett typexempel är miljöavgifter. Till de minst effektiva metoderna hör subventioner, grön upphandling och detaljreglering av enskilda produkter – som tyvärr alla är metoder som används flitigt i dagens miljöpolitik.

9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Jag tycker att svensk försvarspolitik ska präglas av ickeinterventionism, och jag ser i de ökande internationella insatserna en utveckling i fel riktning.

10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Jag ser integritetsproblem med alla de lagarna och vill verka för att de upphävs. Det är svårt att dra en generell gräns för integritetsskyddet, men överlag tycker jag det är viktigt att det finns privata sfärer.

11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Jag tror att det behövs ökade resurser för polisen, men jag tror inte att det kommer att leda till någon dramatisk minskning av brottsligheten. I övrigt är jag inte så insatt i frågan och har inga särskilda krav på förändringar på området.

12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Jag är inte så insatt i frågan och har inga särskilda krav på förändringar på området.

---

Tack!


Sverigedemokraten Tommy Hansson vurmar för svenskt försvar

Tommy Hansson återfinns på 35:e plats på Sverigedemokraternas riksdagslista och är även chefredaktör för SD-kuriren.

---

1.     
Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

För mig: stärk Sveriges militära försvar. För partiet: kraftig begränsning av invandringen, satsning på lag och ordning, förbättra villkoren för pensionärerna.

2.     
Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Satsa på småföretagen, sänk arbetsgivaravgifterna.

3.     
Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Dåligt. Det förvandlar EU till en överstatlig koloss med minskad makt för de enskilda staterna i unionen och ökad makt för Bryssel.

4.     
Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Det är för högt. Den enskilde får behålla alltför liten del av sin arbetsinkomst.

5.     
Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Vet ej.

6.     
Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Invandring och flyktingmottagning bör kraftigt begränsas.

7.     
Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Verkligt sjuka måste tillförsäkras nödvändig trygghet. Kostandsfri sjuk- och tandvård för illegala invandrare avskaffas.

8.     
Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Att bygga ut kärnkraften och minska kolanvändningen.

9.     
Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Den är under all kritik. Sverige håller i realiteten på att avveckla sitt militära försvar. Framförallt uppmärksammas inte det potentiella hotet från ett alltmer nationalistiskt och aggressivt Ryssland.

10. 
Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Framförallt FRA-lagren kan inkräkta på individens integritet genom möjligheter till telefonavlyssning och insyn i e-posttrafiken.

11. 
Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott. Stärk brottsoffrens ställning. Sänk straffåldern.

12. 
Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Kräv mer ansvar av ungdomarna.

/Tommy Hansson, kandidat till riksdag, landsting och kommun för Sverigedemokraterna.

---

Tack!


Söndagskrönika nr. 6

V. 26. Under veckan har vi fått svar från två kandidater på det Klassiskt liberala partiets riksdagslista, förstanamnet Tommie Gran och fjärdenamnet Hrafn Steiner. Även en avestakandidat för Vänsterpartiet, Pia Aronsson, har tagit sig tid att erbjuda oss och våra läsare lite service. Brukskapitalisterna tackar så mycket för svaren.

Fredrik Runebert har som reaktion på det dåliga gensvaret från allianspartierna påbörjat en kritisk granskning av Moderaterna som via Fredrik Reinfeldt försöker utmåla sig som ett parti för allmänintresset och medborgaren. Runebert anser att den beskrivningen kräver en tillämpning i verkligheten. Övriga borgerliga partier kan förvänta sig en liknande granskning och kritik. Socialdemokraterna kommer inte heller att undgå kritik, särskilt inte med tanke på att en socialdemokrat ändå har haft tid över till att kritisera vårt enkätutskick.

Men givetvis ska de alla få en chans till genom att vi skickar ut en påminnelse till de partier som varit sämst på att svara. Förvisso har vi inte satt upp någon deadline, men det är ganska konstigt att småpartierna har kandidater som varit snabba medan de större partierna har varit väldigt sega.

Muf:aren Emil Esselin, som inte ställer upp i något val för moderaterna, har i en välskriven insändare i Avesta Tidning förklarat att grunden till arbete är handel. Förvisso är vi lite kritiska mot att Esselin utgår från ett konsumtionsperspektiv och glömmer bort produktionsperspektivet vilket leder tanken till att konsumtion på kredit är tillväxtskapande i sig. Men Esselins perspektiv är bättre än Alliansens fokus på arbetsutbudet och vänsterkartellens fokus på bidragsförsörjning. Varför ska det vara så svårt att inse att det är företagandet och skapandet av värden som ligger till grund för välståndet? Produktionen måste alltid föregå konsumtionen, annars uppstår de problem som vi har i dag med en tidigare finanskris och en lågkonjunktur. Mycket skulle dock vara vunnet om Dalamoderaterna tog åt Esselins perspektiv som ändå förstår att det finns ett samband mellan handel och välstånd.

Avesta Tidning har för avsikt att fokusera på lokala frågor inför valet och som tidningen har gjort under tidigare val kommer insändare inte att få handla om riksfrågor. Visst är det en välgärning av AT att vilja höja statusen på kommun- och landstingsfrågor. Men de glömmer bort att en viktig del i riksdagsvalet är att knyta en kontakt mellan riksdagskandidater från dalarna med väljarna. Här kan vi på Brukskapitalisterna komplettera Avesta Tidnings brister.

Avslutningsvis, nu när sommarvärmen gassar händer det inte så mycket i kommunen. Det är tydligen inte så många som orkar köpa broar under dessa soldagar.


Reinfeldt bör ta Dalamoderaterna i örat

Moderaterna övertar Socialdemokraternas roll som samhällsbärande parti. Det menar Fredrik Reinfeldt på DN-debatt där han tydligt klargör hur vänsterpartierna har en politik för särintressen. Tyvärr har svensk politik under hela 1900-talet varit en excercis i särintressepolitik där riktade insatser mot viktiga väljargrupper såsom spannmålstullar, LAS-lagar, maxtaxa och jämställdhetsbonus utlovas och genomförs genom att låta allmänintresset betala kalaset. Det är ju så att bidrag och skattesänkningar till vissa grupper har en mycket positiv och tydlig effekt för särintressena, medan finansieringen delas upp på ett stort antal individer så att varje särintressesatsning inte märks så mycket. Problemet är bara att många bäckar små till slut blir en hel ocean. Därav den offantliga sektorn.

Fredrik Reinfeldts ansats att vilja tala för allmänintresset och den vanliga medborgaren, precis som Kristdemokraterna talar om verklighetens folk i motsats till kultureliten, är bara att applådera. Problemet uppstår när politiken ska omsättas till verklighet. Då blir det höjda alkoholskatter, höjda bensinskatter, sänkta skatter till pensionärer och kollektivavtalskramande. Om Moderaterna verkligen vill vara ett parti för allmänintresset bör de sluta upp med att leka socialdemokrater och dadda med fackföreningarna genom att som Gunilla Carlsson helt plötsligt bli kollektivavtalsfantast. Menar partiet allvar bör de lyssna på medborgarna i stället för fackliga organisationer, bry sig mer om de arbetslösa än de som redan har jobb, samt ta individens rättigheter i försvar mot fackliga tvångsmetoder som har stöd i svensk lagstiftning. Jag tänker då främst på LAS och MBL, men även på kollektivavtalslagen som tvingar företag utanför Svenskt Näringsliv att förhandla med fackförbund, att koppla sina löner till kollektivavtalen samt att inte själva bestämma över vilka som ska vara anställda i företaget.

Moderaterna bör även inse att företagsamheten inte är ett särintresse utan ett allmänintresse. Reinfeldt borde konsultera moderaten Tomas Tobé som vill komplettera arbetslinjen med företagslinjen eftersom det talas alldeles för lite om hur jobben skapas. Det är företagen som skapar jobb, inte arbetsutbudet som vår finansminister verkar tro. (Därmed inte sagt att jag är emot Alliansregeringens arbetsutbudspolitik, populärt kallat arbetslinjen, tvärtom. Men vill man uppnå resultat går det inte att vara så endimensionell som Alliansregeringen har varit i fyra år.)

Men framföralt, och det här är viktigast, vill Fredrik Reinfeldt återuppta den slängda handsken från Thorbjörn Fälldin och Gösta Bohman som var medborgarnas försvarare mot det stora systemet då bör han genast ta sina lokala kollegor i Dalarna i örat och förklara vikten för dem med att hålla en dialog med medborgarna. Ännu har inte en enda moderat besvarat Brukskapitalisternas enkät till landstings- och riksdagsvalet. Kanske tror de att de inte behöver anstränga sig för att få våra röster till allianspartierna, eller också är de bara lata. Hur som helst har de ett ansvar att föra en dialog med de väljare som de vill representera. Allt annat är arrogant översitteri.

Så upp till bevis moderater! Vill ni vara ett parti för allmänintresset och medborgaren eller vill ni vara en byråkratisk koloss som bara satsar på gammelmedia?

Jag misstänker att retoriken om allmänintresset snarare utgår från Jean-Jacques Rousseaus allmänvilja än om individens fri- och rättigheter. Med allmänintresset åsyftas nog kollektivets rätt framför individens och medborgarens. Det är Rousseaus kollektivistiska allmänintresse snarare än John Lockes individbaserade allmänintresse som Moderaterna flirtar med. Men tänk på att det främsta allmänintresset är just de enskilda medborgarna, inte någon abstrakt kollektividentitet.

Fredrik Runebert

Vänsterpartistisk avestakandidat svarar på landstingsenkäten

Pia Aronsson är andranamnet på Vänsterpartiets landstingslista och hennes svar följer nedan: 


Vad är din viktigaste politiska fråga?


Den viktigaste frågan för Vänsterpartiet är att alla innevånare i Dalarna skall ha tillgång till en bra och likvärdig vård och omsorg och att det förebyggande hälsoarbetet utvecklas. Det innebär att de lokala lasaretten och vårdcentralerna är navet för en god hälso- och sjukvård.. Avesta lasarett skall självfallet finnas kvar och ges möjligheter att utveckla sin verksamhet.


Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar av vårdverksamheter?

Privatisering och valfrihet av offentlig service är en nyliberal politik som jag inte delar. Genom att privatisera vården förlorar medborgarna sina möjligheter att påverka vårdens innehåll tex. när det gäller det förebyggande hälsoarbetet, genom privatisering skapas även möjligheter för multinationella vårdbolag att skapa vinster och som delas ut till aktieägarna. Det är i grunden orätt att skattepengar omvandlas till vinst. När det gäller upphandling av vård och omsorg är jag således emot att privatisering och upphandling av vård. Jag anser att den allmänna sjukvården skall ges möjligheter att utveckla sina egna former inom landstinget. Eftersom landstinget Dalarna har fattat beslut om att göra upphandlingar anser jag att  underlaget för upphandling och krav på leverantörerna av vård måste skärpas.


Bör landstingsskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Det finns inget utrymmer för skattesänkningar eftersom sjukvården behöver utvecklas istället för att avvecklas. Det är även svårt att argumentera för en skattehöjning men om det är nödvändigt för att få en god häso- och sjukvård är jag intresserad av att undersöka konsekvenserna av en sådan och hur den kan slå för de med låga inkomster.


Kan landstinget Dalarna effektivisera sina verksamheter? Hur?

Landstinget Dalarna har under flera år effektiviserats och enligt min mening finns det inte någon ”luft” i verksamheten. Sjukvården har även centraliserats till Falun för att ge medborgarna specialistkompetent vård där så behövs. En angelägen fråga som kan vara en effekt av effektiviseringen är vårdköerna. Att effektivisera vården för att ha korta väntetiderna och ge människor vård då de behöver denna och inte 1 år senare är viktigt. I övrigt så behöver all verksamhet ständigt ses över för att den skall vara ändamålsenlig och effektiv. 


Vad har du för visioner och förbättringsförslag för vården?

Min vision är en bra sjukvård- och hälsovård till alla innevånare såväl i närområdet som centralt i Falun. Att varje patient får en professionell omvårdnad, att sjukhusen har en god och ändamålsenlig teknologi och att landstinget har en ansvarstagande personal politik där varje medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling.


Vad har du för inställning till att landstinget finansierar kultur och folkhögskolor?

Jag  anser att  kultur och utbildning är en viktig landsting gemensam fråga. Man kan se kultur och utbildning som inslag i ett hälsoförebyggande arbete. Folkhögskoleverksamheten ger människor möjligheter till ett vuxet lärande.  Att studera på folkhögskola ger möjligheter till utbildning, vidareutveckling och kompetensutveckling.  Jag anser således att landstinget gemensamt med staten skall finansiera de tre folkhögskolorna var och en med sina speciella profiler. Jag anser vidare att den regionala kulturen måste förstärkas och att landstinget även i fortsättning bidrar ekonomiskt till kulturen.

Hälsningar
Pia
Pia Aronsson

---

Tack!


RSS 2.0