Folkpartiet - Rösta liberalt!

Rubriken är föga upphetsande: Rösta liberalt 19 september. Intressant att Folkpartiet vill att man inte ska rösta på Folkpartiet, om jag får vara lite sarkastiskt till en början. På framsidan tronar Jan Björklund och Dalaettan Camilla Lindberg.

Folkpartiet intar en mellanposition när det gäller upplägget av sin valfolder. De börjar nämligen med landstinget för att sedan via kommunen gå över till riksnivån. Man kan säga att de till hälften förstår sig på det här med underifrånperspektivet.

Inom landstingspolitiken vill Folkpartiet att:
1. Alla ska ha tillgång till en fast namngiven vårdkontakt
2. Vårdgarantin uppfylls
3. Patienterna får snabba tidsbesked om när behandling ska ske
4. Små alternativa vårdgivare ska kunna etablera sig inom vården
5. Psykiatrin får flera vårdplatser

Om jag räknar snällt är fyra av fem krav konkreta. Att partiet vill att vårdgarantin ska gälla i praktiken är ju bra. Men hur ska det gå till? Det här med fler vårdplatser inom psykiatrin kan bedömas som en prioriteringsanvisning. Men vad vill då partiet välja bort?

Partiet påstår, precis som Centerpartiet, att de har kompetens och erfarenheter av ledarskap, men precis som Centerpartiet kan inte Folkpartiet konkretisera och bevisa påståendena. Sedan påstår Folkpartiet att de vill ha kvalitet, som om att de övriga partierna inte vill det.

I kommundelen möts läsaren av rubriken: Vi vill göra kommunen tryggare, snyggare och smartare. I inledningen skriver partiet: ”Vår grund är liberalismen, den säger att du klarar av ditt liv själv och får forma ditt liv själv. Socialisternas idé är att du inte riktigt är mogen för det. De vet bättre vad du behöver. Behöver du hjälp ska du få det, men du får bestämma själv vem som ska ge dig hjälpen.” De definierar liberalismen och socialismen väl. Men sen blir det socialliberalt flum av det hela när partiet helt plötsligt menar att frihet är samma sak som att du får bestämma själv hur du ska använda andras pengar. Inte så liberalt…

Konkret vill Folkpartiet att människor ska vilja flytta hit så att företag och kommunen får tag i rätt arbetskraft. De vill även skapa en trevlig och vacker ort som får förbiresande att tänka att här vill jag bosätta mig. Det betyder att det ska vara välklippt, plogat och att gatorna ska vara välskötta. Rätt tänkt, men varför skulle någon vilja starta ett företag i kommunen? Den frågan besvaras inte.

Folkpartiet vill också ha mer omsättning på bostäder genom att fler hyresrätter byggs i Avesta centrum så att äldre kan flytta från sina villor, vilket i sin tur gör att fler barnfamiljer kan bosätta sig i kommunens villor. Och det är givetvis något som marknaden själv inte klarar av, det krävs Folkpartistiska kommunpolitiker för att detta ska ske. Liberalt?

Avslutningsvis utlovar partiet en pargaranti inom äldreomsorgen. Gott så, så länge frihet är samma sak som offentlig styrning.

För riksdagsvalet får fyra kandidater avslöja sina hjärtefrågor. Förstanamnet Camilla Lindberg fokuserar på starkt skydd för integriteten, utvecklad kärnkraft och fler i arbete. Den sistnämnda punkten innebär att det ska bli mer lönsamt att arbeta, utbilda sig och driva företag. Betyder det att Lindberg vill ta bort värnskatten och sänka företagens skatter? Varför framgår inte det? Det enda hon nämner är lärlingsjobb vilket i sig är en viktig framgångsfaktor, men knappast tillräcklig. Och är verkligen kärnkraft viktigare för företagsklimatet än skatter, byråkrati och regelkrångel?

Andranamnet Adrian Svensson fokuserar på turismen för att landsbygden ska hållas levande. Konkreta förslag är sänkt restaurangmoms och lärlingsanställningar.

Tredjenamnet Monica Lundin strävar efter mer valfrihet i vardagen. Det innebär att hon vill kämpa för fortsatt RUT-avdrag, valfrihet inom vård, skola och omsorg samt att ytterligare kvotering av föräldraförsäkringen ska stoppas. Därmed tycker hon alltså att nuvarande kvoteringar är okey? Frihet är okey bara till en viss gräns...

Fjärdenamnet Bo Brännström vill i sin tur ha ett konkurrenskraftigt Dalarna. Här får man inte några konkreta besked, i stället möts man som läsare av abstrakta krav på god service, vackra städer och bostadsområden. Skatten ska heller inte vara mycket högre än omgivningen. Därmed kan man säga att för Brännström är det okey att ha lite högre skatt i Sverige jämfört med omgivningen. Och hur ska skattetrycket sänkas? Inget svar.

Partiet har tre punkter att erbjuda väljaren:
1. En kunskapsinriktad skola med ordning och arbetsro vilket innebär tidigare betyg och tidig hjälp till elever.
2. Fortsatt välskötta finanser så att låg- och medelinkomsttagare och pensionärer ska få fortsatta skattesänkningar.
3. En bättre integration genom jobbfokus och högre krav på språkkunskaper.

Det är bra prioriteringar, men nog borde man kräva fler konkretioner än så här?

På ett annat ställe i foldern får man också veta att Folkpartiet är en viktig kraft för att stärka Sveriges röst i EU. De menar kraften att säga att allt är bra med EU och att en fortsatt växande EU-byråkrati inte är så farligt. Eller vad menas?


Sverigedemokraterna - Ge oss Sverige tillbaka!

Sverigedemokraternas rubrik lyder: ”Ge oss Sverige tillbaka”. Från vaddå? Muslimerna? Och vad är Sverige? Dans runt en midsommarstång? Jag kan förstå kritiken mot den undermåliga integrationen och för att arbetsmarknaden inte fungerar och för att Sverige inte ställer några egentliga krav på invandrare. Men varför ska ett parti bestämma vad som är svenskt?

På första sidan skriver partiledaren Jimmie Åkesson om att det svenska samhället har blivit kallt och att samhällseliten har fjärmat sig från medborgarna. Välfärden är nedmonterad och arbetslösheten skenar i väg. Nedmonterad välfärd? Den genomsnittliga a-kassetagaren får ut 77 % av sin tidigare lön. Och Sverige har just genomlidit en finanskris och är i en lågkonjunktur. Här syns det att Sverigedemokraterna spelar på de rödgrönas planhalva. Mer bidrag ska på något mystiskt sätt minska arbetslösheten. Och grupper ska ställas mot grupper. Individer har inget egenvärde.

Den eskalerande brottsligheten nämns också, även fast BRÅ inte kan bekräfta att det verkligen handlar om en faktisk utveckling. Det kan lika gärna handla om en ökad anmälningsbenägenhet. Men oavsett har partiet rätt i att brottsligheten är ett problem och måste motverkas. Men hur får vi inte veta, ja förutom att stoppa invandringen.

Av intresse kan vara att Åkesson betonar familjens värde, vilket gör att Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har något gemensamt. (Men inte så mycket mer än så, ska jag väl tillägga).

Vänder man på bladet får man läsa om vad fyra Sverigedemokrater tycker. Här ställs invandringens kostnader mot pensionärernas välfärd, precis som i den famösa reklamfilmen som Tv4 inte ville visa.

Partiet kräver följande angående invandringspolitiken:
1. Kraftigt begränsad asyl- och anhörighetsinvandring.
2. Stopp för islamiseringen av Sverige
3. Skärpta krav för uppehållstillstånd och medborgarskap
4. Ökat stöd till flyktinghjälp i närområden.

Här har partiet sin enda unicitet jämfört med andra partier. Därför är det inte helt fel att påstå att partiet fortfarande är ett enfrågeparti. Ett parti blir inte ideologiskt bara för att de kopierar övriga partiers partiprogram inom övriga områden.

Vad partiet menar med att stoppa islamiseringen illustreras mer än väl av partiets reklamfilm. Det handlar om att stoppa muslimer, inte islamismen. När det gäller medborgarskap och uppehållstillstånd kan jag inte förstå varför det inte räcker med ett enda krav: Egen försörjning.

Hur partiet har tänkt kompensera mindre invandring med mer flyktinghjälp när de i sitt valmanifest säger att de både ska sänka skatten och höja bidragen genom att minska kostnaderna för invandringen framgår inte.

Under rubriken trygg och värdig ålderdom kräver partiet:
1. Kraftigt förbättrade ekonomiska villkor för pensionärerna
2. Ett ökat antal trygghetsboenden
3. Äldre vårdtagares rätt till en god och näringsrik kost
4. Rätten för äldre vårdtagare att få bo med make/maka.

Och hur skiljer sig dessa frågor från övriga partier?

Det tredje området är brottsligheten och kandidaten Margareta Sandstedt påtalar att samhällseliten är mer intresserade av brottslingens behov än av offrens behov, och just detta kan även jag skriva under på.

Därför kräver partiet att:
1. Straffskärpning för grova och upprepade brott
2. Utvisning av utländska medborgare som begår grova brott.
3. Offentligt register över dömda pedofiler
4. Inga mängdrabatter på brott för återfallsförbrytare.

Alla dessa punkter kan jag skriva under på förutom när det gäller offentligt register över dömda pedofiler. Har man sonat ett brott ska man inte dömas i all evighet. Finns det risk för återfall för en pedofil ska han eller hon inte vara ute i det fria. Men de krav jag håller med om här kan man få även av Folkpartiet och Moderaterna. Vad kan Sverigedemokraterna erbjuda som inte redan erbjuds inom detta område?

Avslutningsvis kräver partiet följande under arbetsmarknadspolitiken:
1. En generell modell för lärlingsjobb
2. Ökade satsningar på innovation, forskning och utveckling
3. Skärpta regler för arbetskraftsinvandring och ett slopande av instegsjobb
4. Att svenska jobb går till svenska medborgare.

Återigen finns det redan partier som tycker så här, förutom när det gäller arbetskraftsinvandringen och att svenska jobb går till svenska medborgare. Förvisso tycker även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet så här, men Sverigedemokraterna går några steg extra. Precis som vänsterpartierna vill Sverigedemokraterna bestämma över företagens rätt att bestämma vilka som ska få jobba i deras företag.

På sista sidan avslöjar partiet sin syn på familjepolitik, skolpolitik, sjukvård, försvar samt levande landsbygd och djurvård.

De konkreta kraven inom dessa områden är:
1. Högre och avreglerad föräldrapenning
2. Kostnadsfri familjerådgivning
3. Höjt vårdnadsbidrag
4. Fler vuxna i skolan
5. Värna våra småskolor
6. Slopa modersmålsundervisningen
7. Återförstatliga skolan
8. Avskaffa den avgiftsfria sjukvården och tandvården för illegala invandrare
9. Öka antalet platser på läkarlinjen
10. Satsa på specialistsjuksköterskor
11. Återinföra värnplikten
12. Rusta upp försvaret
13. Successivt avveckla den militära insatsen i Afghanistan
14. Förbjuda Halalslakt
15. Införa ett importförbud av varor som producerats genom att utsätta djur för onödigt lidande
16. Avveckla pumplagen
17. Frys bensinskatten

I rest my case!

Inte ett ord om landstings- och kommunpolitik. Ett rent uppifrånperspektiv med andra ord.

Foldern uppnår samma nivå som Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna när det gäller floskelnivån. Inom rikspolitiken är Sverigedemokraterna till och med något tydligare i sin konkreta politik, även om den politiken inom andra områden än invandringspolitiken är kopierad från andra partier. Bildmässigt hamnar partiet på samma nivå som Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, även om SD i antal har fler bilder.

/Fredrik Runebert


Kristdemokraterna - Ett mänskligare Sverige

Kristdemokraternas rubrik lyder som följer: ”Öppna och läs om ett mänskligare Sverige”. Det tangerar gränsen till floskel, men på något sätt känns det trovärdigt och det väcker en nyfikenhet. När man öppnar får man se Göran Hägglund till vänster och en buffel till höger som stirrar på varandra. Bilden avslöjar ett ideologiskt djup som visar att Kristdemokraterna tror på människans frihet att välja mellan att vara människa eller ett djur. Det som skiljer oss från djuren är att människor är rationella och kan ta ansvar. Ett djur kan man inte moralisera över eftersom djuret inte kan reflektera över sitt beteende. En människa kan man dock utkräva ansvar av.

Kristdemokraterna vill stärka de svaga, de som blir utträngda och nedtystade på grund av buffliga människor som trängs mest och hörs mest. Tyvärr går Kristdemokraterna i fällan och sätter likhetstecken mellan egoism och kyla. Egoism handlar om att människor har rätt att leva för sin egen skull, och att solidaritet och vänskap uppstår mellan två parter som erbjuder varandra jämbördiga värden. Att först ta avstånd från egoism och sedan skriva om solidaritet innebär att Kristdemokraterna anser att solidaritet är lika med altruism, dvs. att människor ska leva för andras skull, inte för sin egen. Jag uppskattar dock partiets krav att människor ska ta ansvar för sig själva och sina medmänniskor och att ett mänskligare Sverige inte måste innebära mer politik.

På nästa sida får vi veta att Hägglund inte är nöjd med vårt samhälle även då vi statistiskt sett aldrig har haft det bättre. Att vi är friskare och rikare än aldrig förr. Det finns nämligen fortfarande problem med arbetslöshet, familjer som har svårt att få ekonomin att gå ihop samt sjuka som får vänta i vårdköer. Dessa problem existerar samtidigt som de politiska pekpinnarna har blivit alltfler.

Därför vill Hägglund dra en gräns för politiken. Skatten ska inte vara högre än att man kan leva på sin lön. Familjerna ska få bestämma över sin egen vardag och de äldre ska få välja sin omsorg och inte betraktas som klienter.

Avslutningsvis slår han fast att med mer frihet får vi också mer ansvar. Här får vi en berättelse om Sverige, något som de andra partierna hittills har misslyckats med att skapa.

Tyvärr anar jag att partiet inte helt har befriat sig från sitt helikopterperspektiv eftersom de, precis som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, startar med rikspolitiken för att via landstingspolitiken landa i kommunpolitiken.

Inom rikspolitiken får vi veta att vi kan få ett tryggare samhälle utan att skatterna blir högre. Därefter får vi inte veta hur, utan vi får veta att partiet vill satsa på vägnätet i hela länet och på Dalabanan. Här anar jag särintressepolitiker som kommer att kämpa för det egna länet i stället för att i rikspolitiken se till helheten.

Dalarna behöver medmänsklighet är nästa rubrik under rikssidan. Partiet slår här ett slag för valfriheten inom sjukvård och äldreomsorg. En fråga som de delar med Centerpartiet och som skiljer från de övriga partierna jag har analyserat. Vårdköerna ska elimineras, skatten ska sänkas för pensionärer i ett fjärde steg och fler poliser behövs. Det enda jag invänder emot är att skattesänkningar för pensionärer prioriteras när Hägglund tidigare har slagit fast att arbetslösheten är ett stort problem. Hur minskas arbetslösheten genom sänkt skatt för pensionärer? Och varför förklarar inte partiet hur vårdköerna ska försvinna? Vilket parti vill inte det? Det är väl inte viljan som skiljer partierna åt i den frågan?

Nästa rubrik är Stärk familjen och valfriheten. Här finns inget matnyttigt alls att läsa om. Varför står det inget om ett obligatoriskt vårdnadsbidrag i alla kommuner? Det försämrar förvisso det kommunala självstyret, men har vi obligatorisk maxtaxa i alla kommuner, då ska vi även ha obligatoriskt vårdnadsbidrag.

I sista rubriken vill partiet underlätta för företagen. Här får vi läsa om det Centerpartiet redan har talat om för oss, dvs. att fler företag ger fler jobb och bättre välfärd. Partiet säger sig förstå värdet av entreprenörer och att integration handlar om arbetslinjen. Det ska bli enklare att anställa och få jobb. Inte ett enda konkret förslag som visar att de faktiskt vet vad de skriver om. Hur ska det bli lättare att anställa? Ska de reformera LAS?

Under landstingsavsnittet får vi veta att jämlik vård i Dalarna är viktigt. Partiet förklarar för oss att det inte bara är kroppen som kan bli sjuk, utan även själen. Sjukvården ska se helheten och vara hälsofrämjande och bla,bla,bla…

Konkreta krav är att BB och förlossningsvård ska finnas på Mora lasarett. De kräver även att en familjecentral och en ungdomsmottagning ska finnas i varje kommun.

Partiet vill även ha lägre personalomsättning för att öka möjligheten för gamla och multisjuka att möta samma vårdpersonal. Det ger trygghet. De vill även ha fler läkemedelsgenomgångar och fortsätta kampen mot infektioner. Behöver jag nämna att svaret på hur inte framkommer?

Vidare ska sjukresorna förbättras och väntetiderna kortas. Maxtid på akuten genom en akutgaranti.

I kommundelen möts vi av rubriken: ”Ett tryggare och medmänskligare Avesta”. Barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen ska komma först. Innebär det att de vill avsluta satsningar på djurparker och lekparker?

För att skapa resurser till kommunens, enligt partiet, kärnverksamheter ska företagandet uppmuntras och kommunens ekonomi hållas i god ordning. Inga konkreta förslag på hur företagandet ska uppmuntras. Ett konkret krav är att skatten inte ska höjas.

För familjerna vill Kristdemokraterna införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. Skolan ska vara trygg och ha tydliga mål. För att uppnå det ska lärartätheten vara hög. Inom äldreomsorgen betonas vikten av rätt omvårdnad och en pratstund eller en promenad. Hur en stressad personal ska få tid över till det nämns inte i foldern. Avslutningsvis ska alla politiska beslut ta hänsyn till hur miljön påverkas.

Kristdemokraternas folder ligger på samma nivå som Centerpartiet och Miljöpartiet när det gäller floskler. De är med andra ord godkända. Ett plus får foldern för att det finns en röd tråd genom hela foldern, något som Centerpartiet har haft som mål men misslyckats med. Ett minus är att Kristdemokraterna har en uppifrån-ned-perspektiv på politiken. Ett plus får de för förslaget om kommunalt vårdnadsbidrag och ett minus för att de anser att människan inte har rätt att leva för sin egen skull. Folderns största fördel är att den är djupare än de andra partiernas foldrar.

/Fredrik Runebert


Socialdemokraterna vill erbjuda jobb, men erbjuder floskler!

Socialdemokraterna toppar med rubriken ”Jobb och nya möjligheter”. Det börjar med att Mona Sahlin vill bygga möjligheternas land. Vad möjligheternas land är får vi inte veta. I dag kan vi inte, enligt Sahlin, växa eftersom klyftorna ökar. Det betyder att vi kan växa som människor genom att bestraffa hårt arbete, flit, ambition, utbildning och företagande. Det betyder också att vi kan växa som människor genom att överösas av en massa bidrag. Partiet påstår sig gå till val på att få fler jobb. Men några konkreta förslag på hur framkommer inte. Jo, förresten vi ska få 100 000 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser. Det enda riktigt konkreta är att företag som anställer en ung arbetslös ska få sänkta kostnader. Fast hur kostnaderna ska sänkas framgår inte. Om Socialdemokraterna syftar på sänkt arbetsgivaravgift är förslaget bättre än Alliansens politik där ungdomar, oavsett om de byter jobb eller kommer från arbetslöshet, renderar en lägre arbetsgivaravgift.

I landstinget Dalarna ska vi få vara trygga när vi blir sjuka och vi ska kunna se fram emot en värdig ålderdom. Vården ska ges efter behov och ingen ska behöva avstå av ekonomiska skäl. Kvaliteten i vården är viktigare än skattesänkningar. Tydligen är kultur viktigare än kvaliteten i vården, men det nämner inte partiet.

Socialdemokraterna lovar att använda resurserna effektivt och rättvist om de får invånarnas förtroende. Ja, det har de ju lyckats med jättebra hittills.

Precis som Centerpartiet vill Socialdemokraterna betona det förebyggande hälsoarbetet. De vill satsa på kvalificerad specialistvård, skärpa kvalitetskraven inom psykiatrin och ungdomspsykiatrin, prioritera vården och omsorgen om de svårast sjuka äldre (betyder det att kulturanslagen ska minska?). Vidare ska Dalarnas fem sjukhus fortsätta vara naven i sjukvården, att de behov som invånarna behöver ofta ska finnas nära, att alla ska bemötas utifrån sina unika villkor, att den förebyggande tandvården ska utvecklas och att vårdgarantin ska hållas.

Inte ett ord om hur detta ska realiseras.

För Avestapolitiken möts vi av en visent och rubriken: Möjligheternas Avesta. Avesta ska erbjuda många möjligheter för arbete, studier, fritid och rekreation. Okey, men hur?

De vill även motverka klyftor och orättvisor? Hur? Genom att göra folk arbetslösa genom heltidsprojekt? Avskaffa alla vikarier så att verksamheten är totalslimmad?

De försöker konkretisera sina floskler med en ungdomssatsning med fortsatt hög kvalitet i våra skolor, möjligheter till högre utbildning, rika fritidsmöjligheter (lekparker och djurparker förmodar jag), förebyggande vålds- och drogarbete. Kommunen ska bli säkrare genom satsningar på utemiljön. Kultur och konst är tydligen också viktigt. Hållbar utveckling likaså. Ny teknik, bättre sopsortering och ökad andel miljöbilar. Ska Socialdemokraterna införa kommunala miljöbilspremier, starta teknikbolag och utfärda sopsorteringstävlingar? Även i fortsättningen ska Avesta kommun vara en fair-trade-city, som på ren svenska betyder att kommunens skattebetalare ska betala höga priser för att hålla u-länder kvar på dagens fattigdomsnivå.

Avslutningsvis vill jag be Miljöpartiet och Centerpartiet om ursäkt, jämfört med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har ni levererat utmärkta valfoldrar.

/Fredrik Runebert


Vänsterpartiet anstränger sig inte ens!

Vänsterpartiet saknar någon egentlig rubrik, men det framgår tydligt av texten att Håll ihop är temat. Partiet börjar sin folder med fyra frågor till Lars Ohly. Den första frågan som besvaras är varför man ska gå och rösta. Här svarar Lars Ohly politiskt korrekt att det viktigaste är att man röstar, inte vilket parti man röstar på. För Ohly spelar kunskap och intresse ingen roll. Även om man ingenting vet om partiernas politik så ska man gå och rösta. Var det verkligen så våra demokratikämpar föreställde sig demokratin?

Nästa fråga som Ohly besvarar är vad Vänsterpartiet ska göra om de rödgröna vinner valet. Då blir svaret välfärden. Det betyder att staten ska sätta stopp för att privata företag tar över skolor, vårdcentraler, förskolor och äldreboenden. Vänsterpartiets viktigaste fråga verkar vara att förbjuda all vinst som privata aktörer kan göra på sjukvård och andra offentliga åtaganden.

I nästa fråga avslöjar Ohly att klimatet och jämställdhet är prioriterade frågor. Han betonar även att övervakningen av människor ska stoppas. Med det avses på ren svenska att FRA-lagen ska avskaffas för att sedan införas igen. Och vem tror att Vänsterpartiet sätter några muskler bakom de orden i förhandlingarna med Socialdemokraterna som aldrig har gjort sig kända för att bry sig om människors integritet?

Under den fjärde frågan får vi veta vad en rödgrön regering kommer att betyda. Svaret är ett rättvisare Sverige. Någon definition av begreppet rättvisa erbjuds givetvis inte. Tydligen kommer vi att bli modigare med en rödgrön valseger. Varför framgår inte förutom att det måste finnas jobb, utbildning och bostäder för att vi ska våga flytta hemifrån, skaffa barn, byta jobb, starta eget och börja plugga. Med andra ord jobb och pengar ramlar ned som manna från himlen. Och det är på det viset trygghet ger oss frihet.

Inom landstingspolitiken betonas jobb, välfärd, miljö och kultur. Det tydligaste kravet är att allt vinstintresse inom landstingspolitiken ska bort. Tydligen ska småföretagen få sänkt arbetsgivaravgift. Om jag inte har missförstått svensk politik är väl detta inte en landstingsfråga. Vidare ska ungdomar få jobb genom generationsväxling. Här får väljaren ingen förklaring alls.

Dalarna ska sedan bli ett ekologiskt hållbart föregångslän med klimatsmarta lösningar och lokalproduktion. Med andra ord ska Dalfolket späka sig själva i hopp om att alla andra län ska följa efter. Partiet vill också satsa på turism, men givetvis framgår ingenting konkret.

När det gäller att hålla ihop Dalarnas kommunikationer är partiet tydligt. De vill satsa på Dalabanan och bygga ut Västerdalsbanan samt trafiksäkra vägar och satsa på bredband. Rovdjursstammar ska vara i balans på en nivå som länet orkar bära. Vad menas med det? Service och kulturliv är tydligen också viktigt.

Under landstingslöften får vi veta att Vänsterpartiet vill hålla ihop vården för de äldre och multisjuka. Det låter ju bra, men vad menas? De vill ha en rättvis vård. Vad bra, det vill jag också. Detta ska ske genom en vårdciceron, nära kontakt och samordning för patienten. Vårdciceron? Va?

Sedan följer en massa ord om samverkande avdelningar och specialistvård. En återbesöksgaranti utlovas där prioriteringen är att behålla hälsan. Oh vad synd, jag som så gärna vill behålla ohälsan.

Sedan ska vi ha en balanserad sjukvård genom en ökad satsning på närvård där vårdcentralerna är i centrum. Öppenpsykiatrin ska ges mer resurser och samarbete ska föras med kommunerna.

I Avesta kommun ska Vänsterpartiet göra följande för ungdomar:

1.      Lokalt krafttag mot ungdomsarbetslöshet.
2.      Ungdomsboende
3.      Fler mötesplatser
4.      Tillsättande av fältassistenter.

Med andra ord, partiet vill att arbeten och bostäder till ungdomar ska uppstå ur tomma intet och att ungdomar ska få fler lekplatser såsom skateparken.

För äldre ska Vänsterpartiet verka för:

1.      Fler heldygnsboenden
2.      Utbyggd service
3.      Utveckla fler former för förebyggande insatser

Och för miljön erbjuds väljaren följande sensationer:

1.      Minskat elberoende
2.      Alternativa lösningar
3.      Gratis kollektivtrafik

Vi har alltså tre partier som vill ha snylt… förlåt, gratis kollektivtrafik.

Vänsterpartiets valfolder är helt klart den sämsta av alla foldrar som jag tagit del av.

/Fredrik Runebert


Kulturskillnaderna i partierna syns i valfoldrarna!

Nu följer en analys av Socialdemokraternas och Vänsterpartiets valfoldrar i Avesta. Båda partierna har mycket mindre matnyttiga foldrar än Centerpartiet och Miljöpartiet. När det gäller bilder är de snäppet bättre än Miljöpartiet men klart sämre än Centerpartiet. Socialdemokraterna kör med en bild på Mona Sahlin, två landstingskandidater och till slut en visent. Vänsterpartiet satsar på en Lars Ohly bild och två landstingskandidater. På kommunnivå finns det ingen bild alls.

Gemensamt för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är att båda partier börjar med riksdagspolitiken för att sedan via landstingspolitiken avsluta med kommunalpolitiken. Det är rena motsatsen till Centerpartiet som börjar nedifrån, dvs. börjar med kommunalpolitiken för att via landstingspolitiken avsluta med riksdagspolitiken. Miljöpartiet har i princip bara satsat på kommunfrågor. Detta uppvisar stora skillnader i synen på hur politiken ska föras. Miljöpartiet och Centerpartiet är mer inne på decentralisering medan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är mer inne på centralisering. Vänsterpartiet är nog värst när det gäller kommunpolitiken där de enbart punktar upp förenklade krav inom tre områden; Ungdomar, Äldre och Miljö. Socialdemokraterna har åtminstone en längre text om kommunpolitiken.

/Fredrik Runebert


Miljöpartiet - Varför vika av åt vänster eller höger? Det är framåt vi ska gå!

Folderns framsida utgörs av vackert gräs, det rimmar väl med Miljöpartiets själ. Men de har tydligen, till skillnad från Centerpartiet, helt glömt bort representanternas betydelse för politiken. Centerpartiet visar stolt upp sina kandidater medan Miljöpartiet gömmer undan dem till anonyma namn på en lista på nästsista sidan. På baksidan får man se en konstig bild på ett rum som antagligen ska föreställa partiets Gröna rummet. Rubriken är intetsägande och abstrakt - Äkta floskelvarning. Miljöpartiet har övertagit den gamla Centerns intetsägande mittenposition, trots att Miljöpartiet så tydligt har allierat sig med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, både i Avesta och på riksnivå. En bättre rubrik hade varit att på något sätt ge väljaren en anvisning eller en liten teaser på vad som menas med att gå framåt.

Miljöpartiets folder är uppdelad i fem rubriker; 1. Livskvalitet och hälsa, 2. Kommunal utveckling och ekonomi, 3. Lärande och omsorg, 4. Klimat, miljö och lika rättigheter och 5. Dina tankar och förslag.

Om läsaren ursäktar ska jag börja med lite sarkasm. Det verkar som att Miljöpartiet och Centerpartiet är överens om det här med lika rättigheter. Undrar om de andra partierna också tycker så.

Om jag ska vara lite mer seriös så kan jag fastslå att Miljöpartiet, precis som Centerpartiet, betonar i inledningen att vi tillsammans i kommunen ska skapa en livskraftig småstad och landsbygd där alla människor får livskvalitet, nya livschanser och möjlighet till försörjning och lärande genom hela livet.

Under rubriken livskvalitet och hälsa får vi väljare veta följande:

1.      Kvaliteten på den mat som levereras till barn och äldre är viktig. Maten ska vara klimatsmart och råvarorna närproducerade. (Skulle här vara intressant att veta hur partiet tänker förbättra upphandlingarna så att kriterierna för närproducerat blir en av de viktigaste, det har ju varit lite si och så med det i många kommuner.) Partiet vill även ha flera alternativ på lunchmenyerna i kommunens verksamheter. (Men finns det inte redan att beslut på detta?)

2.      Kultur ska kunna upplevas i hela kommunen och partiet vill ha mer kulturaktiviteter för äldre. Här får man också veta att det är bättre att konsumera kultur än att köpa tv-apparater och bilar.

3.      Vården ska vara tillgänglig och därför ska Avesta Lasarett utvecklas som ett strategiskt närsjukhus. (Som jag nämnt tidigare utgör nog Miljöpartiet garanten för att vänstermajoriteten inte centraliserar landstinget mer än vad de redan har gjort. Men å andra sidan får man intrycket av bypolitik när man bara skriver om förutsättningarna för Avesta lasarett).

4.      Äldre ska kunna påverka sina egna liv mer genom fler valmöjligheter inom hemtjänst och boenden. Något som de kallar boenderåd ska inrättas, men av någon anledning finns det ingen beskrivning av vad det innebär. Rättssäkerheten och tryggheten ska öka genom en kommunal samordningstjänst för äldre och för människor med funktionsnedsättningar. (Här har ni ett tydligt exempel på hur Miljöpartiet är mer konkreta än Centerpartiet när det gäller ambitionen att förbättra villkoren för människor med funktionsnedsättningar).

Under rubriken Kommunal utveckling och ekonomi får vi veta att Miljöpartiet vill:

1.      Vässa metoder och resurser för att hjälpa företag att etablera sig i kommunen.

2.      Skapa sammanhängande cykelvägar över hela kommunen. (Det här borde Centerpartiet ha tagit upp i stället för den särintressepolitik partiet vill införa, tillsammans med Miljöpartiet, angående gratisbussar för vissa grupper. Cykelvägar handlar om infrastruktur – således en kärnfunktion för det offentliga.).

3.      Utveckla Karlbo och Krylbo genom planering för attraktiva boenden och tomter för industri. Här påpekar partiet också att kollektivtrafiken ska vara gratis för unga och pensionärer.

4.      Förstärka stödet för de som vill starta företag i Avesta. (Här är partiet mycket vaga och diffusa.)

5.      Att kommunen ska leva efter principen att varje generation tar ansvar för sina egna kostnader. Frågan är då hur denna princip rimmar med tillväxtskepticismen.

6.      Att centrum ska bli en naturlig mötesplats med förbättrad tillgänglighet.

7.      Ha bättre kommunikationer genom exempelvis skytteltrafik mellan Avesta/Krylbo och Avesta station samt anropsstyrd trafik i hela kommunen. (Bra!)

Rubriken Lärande och omsorg erbjuder oss:

1.      Satsningar på pedagoger, tydligare måluppföljningar och kloka skolalternativ för att alla ska kunna nå utbildningsmålen.

2.      Utbildning inom myndigheter, skola och omsorg för att lära ut nolltolerans mot intolerans. Det handlar om sexuell läggning, etnicitet och genderfrågor.

3.      Ett handikappidrottsgymnasium på Karlfeldtsgymnasiet. (Slår skateboardgymnasiet med hästlängder.)

Med rubriken Klimat, miljö och lika rättigheter vill Miljöpartiet att:

1.      Avesta kommun ska bli självförsörjande på energi och bli en så kallad plusenergikommun. Detta ska ske genom smartare energianvändning, klimatvänlig produktion såsom vind- och solkraft, bergvärme och biogas. (Min fråga till partiet blir då: hur? Ska ni tvinga kommunens företag att effektivisera energianvändningen och att tvinga Outokumpu att installera vindkraftverk? Här får vi också en liten insyn i partiets tidigare historia av lokalprotektionistiskt tänkande.)

2.      Jämlikhet ska råda inom kommunens verksamheter när det gäller löner, attityder och värderingar. Givetvis vill de ha lite genustramsutbildningar i skola och kommunala förvaltningar. Varför inte lite postmodernism och marxistisk teori när man ändå är igång?

3.      Internet ska vara fri i hela kommunen via wlan. (Betyder fri gratis?)

4.      Kommunen ska ta ansvar för sin del av klotet genom en samordnad energi- miljö- och klimatstyrning som omfattar hela kommunens verksamheter.

Och under sista rubriken efterfrågar Miljöpartiet medborgarnas tankar och förslag. En trevlig avslutning som skapar en känsla av att partiet är öppet för nya idéer.  

/Fredrik Runebert


Centerpartiet - Byt bränsle byt kurs - Välj centerstyre i Avesta kommun

Rubriken på första sidan är intetsägande. Väljaren ska direkt få svar på frågan varför de ska välja centern i avesta, eller ännu bättre ge en liten teaser om varför man ska välja centern. Åstadkommation står det på framsidan och baksidan. Det finns en bra idé bakom det begreppet, men ingenstans i foldern får man som väljare något riktigt grepp om det. På baksidan kan man bara utläsa att partiet har många starka företrädare som kan driva frågor lokalt, regionalt och på riksnivå. Inga konkreta exempel, bara en massa påståenden.

När man vill ha förtroende att leda demokratiska församlingar, då borde man väl anstränga sig för att verkligen tydliggöra fördelarna med de kandidater som ställer upp inför valet. Ett val kan ju likställas med en anställningsprocess, och jag kan säga direkt att om jag vore arbetsgivare skulle jag inte ha anställt någon på så diffusa uppgifter.

Åstadkommation handlar om att uppvisa ett handlingskraftigt, trovärdigt och tryggt ledarskap. Men inget av detta framgår av foldern. Ett stort misslyckande av en mycket god idé. Ni kan läsa mer om partiets misstag, men också partiets lyckosamma folderbyggande här.

Bilderna är folderns största styrka. Där möts läsaren av glada och energiska kandidater som skapar en känsla av att kunna åstadkomma saker och ting. Kandidaterna blir mer levande och synliggörs på ett för demokratin vitalt sett. Här kan identifikation uppstå med väljarna. Synd bara att texten inte harmonierar med bilderna.

Vad erbjuder då foldern innehållsmässigt?

Partiet punktar upp fem viktiga områden som kommunen behöver bli bättre på.

1.      En kommun som tar lika stor hänsyn till landsbygden som till staden.

2.      Bättre kollektivtrafik, inklusive skolskjutsar.

3.      Tydliga resultat vid behandling av psykisk ohälsa och missbruk.

4.      Jobbfrågan – Utanförskapet måste minskas.

5.      Kommunledningen ska bli mer entusiastisk och utåtriktad.

I inledningen får vi veta att Centerpartiets politik handlar om varje människa, oavsett bostadsort, oavsett ålder osv. Alla är vi lika värdefulla slår Centerpartiet fast. Några däremot?

Det som står ut jämfört med vänsterpartierna är att Centerpartiet betonar att kommunen nödvändigtvis inte måste göra allt själv. De är öppna för andra aktörer såsom kooperativ, föreningar och företag. Den passagen är bra eftersom det skiljer ut partiet från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Vidare slår partiet fast att en välskött ekonomi är en prioritet och att en ansvarsfull ekonomistyrning är behövlig. Tolkar man detta generöst kan man se det som att de gärna vill ha mer transparens och effektivitet i kommunens verksamheter. Här får väljaren veta att partiet anser att kommunens ekonomi måste hålla sina budgetar och att ett fokus är att hålla i skattebetalarnas pengar.

Något om företagande finns inte med bland dessa punkter. Inte heller något om miljön. Budskapet från riksnivån håller inte ihop med budskapet i Centerns Avestapolitik. Vill man veta vad de ska göra för företagandet får man leta länge.

I inledningen står det om företagsamheten: ”Aktiva och framgångsrika företag är grunden för tillväxt och trygghet”.

Sant, men på vilket sätt konkretiseras det i partiets valprogram? Inte alls.

När minskat utanförskap ska förklaras fokuseras rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Det enda konkreta som väljaren får fram här är att färdtjänstavtalet, som Centerpartiet faktiskt var för under förrförra mandatperioden, ska sägas upp. Barnen ska också få tillgång till sommarkollo. Ja, det är väl trevligt med sommarkollo, men varför ska kommunen betala det. I Stockholm erbjuder Stockholms Stadsmission sommarkollon via privata donationer. Jag är med och finansierar dessa verksamheter, jag kan göra detsamma här.

I texten finns en extremt vänstervriden text som avslöjar centerpartiets lokala brist på ideologisk ryggrad: ”Alla har rätt till arbete…”. Okey, vem har då skyldigheten att leverera dessa rättigheter? Företagen? Är de skyldiga att anställa alla som vill ha jobb? Eller är det kommunen som ska ansvara för den rättigheten? Eller är det bara tomma floskler som inte har någon egentlig betydelse? Oavsett svar uppvisar denna text en sjuk syn på företagandet. De borde åtminstone kunna ange vilken myndighet som ska ansvara för att kontrollera att denna rättighet upprätthålls.

När man ska försöka konkretisera partiets Dalaslogan Åstadkommation tar man upp skateparken som ett exempel där kommunen har finansierat en lekplats där ungdomar kan leka med sina skateboards. Det är alltså allt! Partiet slår även fast att de tar kommunens ungdomsråd på allvar som om att ungdomars initiativ alltid måste kanaliseras via kommunens filter för att räknas. Körkortsteori ska vara en valbar kurs i gymnasieskolan och därmed ska alltså kommunens skolor konkurrera med privata aktörer, dvs. trafikskolorna. Ett plus är att Centerpartiet något diffust tar upp Centerpartiets mål att företagande ska bli mer naturligt i skolans värld. Det ska inte längre vara så att eleverna blir itutade att det enbart är anställningar som gäller. Konkreta förslag för att uppnå detta är att kommunen ska skapa kontakter för ungdomar så att de kan få praktik efter avslutad skolgång samt att mentorskap ska uppmuntra till ungdomars företagande. Kanske inte alltför vågade satsningar för att uppnå målet att öka ungdomars företagande, men visst mentorskap är inte fel.

Vänder man på bladet får man veta att Centerpartiet vill ha ett grönt Avesta. Här kommer alltså miljöfrågan in. Vad vill då partiet göra? Grunden är att naturen ska brukas utan att förbrukas. För att uppnå det ska Avesta kommun påbörja planläggningen av en ekostad i Krylbo. Vad en ekostad innebär och vilken nytta man kan få av det avslöjas inte. Vidare vill partiet främja landsbygdens gröna näringar för att hålla landskapen öppna och det är ju trevligt, men hur? Avslutningsvis vill partiet utveckla biogas till ett användbart tankställe i Avesta. Hur då? Ska kommunen starta en mack?

I nästa rubrik får man en utveckling av det partiet tidigare har slagit fast, dvs. att landsbygden är lika viktig som staden. Här slår partiet fast att kommunen ska ha lika höga ambitioner att ge service till invånarna i byar och bruksorter. En tydlig prioriteringsanvisning, men vad innebär det och var går gränsen? Jo, att barn- och äldreomsorg och skolor ska finnas på plats i alla kommundelar och att kultur- och fritidslivet på landsbygden uppskattas av partiet. Vad trevligt, men vad skiljer målet från dagens verklighet angående barn- och äldreomsorg och skolor? Man menar alltså att man vill att det ska vara som det är i dag? Och vad innebär det att partiet uppskattar kultur- och fritidslivet? Till slut påpekar partiet att det är viktigt med bra och flexibla resemöjligheter via kollektivtrafik i hela kommunen. På svenska betyder det att vi ska få se fler tomma bussar åka runt på landsbygden.

Under rubriken vital demokrati talar partiet om vad de gjorde under mandatperioden 2002-2006 med medborgarförslag, rådslag i kommunens alla delar, mobila fullmäktigesammanträden, satsningar på ungdomars delaktighet, landsbygdsforum och program för landsbygdsutveckling. Några egentliga visioner, mer än att återgå till tidigare arbete, nämns inte. Men här vill jag ändå ge partiet ett plus eftersom de har frångått den konstiga idén att fullmäktigesammanträden alltid måste ske i Avestas stadsbebyggelse. Även rådslagen gav mycket dynamik som antagligen fick många människor att känna ett större ansvar för sin egen bygd.

I landstingspolitiken ligger fokus på ledarskapet och att få ordning på landstingets ekonomi samt minska de långa vårdköerna. I dag är Dalarna på en bottenplacering, partiet vill lyfta landstinget till Tio-i-topp. En bra målsättning. Men hur?

Jo genom att skapa bättre förutsättningar för att vårdcentraler ska kunna öppnas på orter som Lima, Gustafs, St Skedvi, Torsång, Grängärde och Söderbärke. Vidare ska patienterna få datumbesked för operation och behandling direkt när läkaren skriver remissen. De vill även utreda om Mora BB ska öppnas igen.

I nästa rubrik får man veta att partiet vill ta bort remisstvånget för barn- och ungdomspsykiatrin BUP. Ett bättre stöd ska åstadkommas redan från början. Här tänker partiet helt rätt, de tar här avstånd från föreställningen att folk söker vård i onödan. En tankeföreställning som varit vanlig inom partiet under årens lopp.

Love istället för losec är nog den bästa rubriken. Tyvärr är texten under rubriken bara en massa floskler om att det är viktigt att vara frisk, pigg och lycklig. Ja visst, men hur? Ska landstingen erbjuda kärlekskonsulter eller ska politikers kärlek genomsyra alla anföranden i landstingsfullmäktige? Det enda konkreta, om jag nu ska vara generös, är att partiet vill arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande. Synd att texten är så intetsägande när rubriken är så slagkraftig. Man känner sig liksom lite lurad...

För riksdagsvalet får man veta att partiet prioriterar jobben, miljön och friheten. I miljödelen betonas klimatsmart teknik och förnybar energi för att erhålla bättre miljö och fler jobb. Här betonas entreprenörsandan på landsbygden som en viktig kraft. Med frihet avser partiet valfrihet när det gäller vårdcentral, äldreomsorg och skolan. Under rubriken jobben får vi veta att jobb skapas av företagande och entreprenörskap. Wow! Konkret föreslår partiet att reglerna måste bli enklare och det måste bli lättare för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden. Hur ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden avslöjas inte. Att reglerna måste bli enklare gick partiet till val på redan 2006, och än har det inte hänt särskilt mycket. Varför ska vi tro att det kommer bli skillnad efter 2010?

/Fredrik Runebert


Genomgång av partiernas valfoldrar i Avesta!

Nu börjar valfoldrar så sakteligen droppa in i brevlådorna och jag har därför företagit mig uppgiften att göra en allmän genomgång av dessa alster. Hittills har jag fått tillgång till Centerpartiets och Miljöpartiets valfoldrar och en genomgång av dessa följer på detta inlägg. Här nedan gör jag en första jämförelse av Centerpartiets och Miljöpartiets foldrar.

Miljöpartiets valfolder är något mer konkret och matnyttig än Centerpartiets. Framförallt är det lägre floskelvarning på den. Nackdelen är att det är för mycket text vilket tyder på att partiet har svårt att prioritera olika frågor. Det framgår nämligen inte vilka politiska frågor som är viktigast för partiet, ja om man nu inte räknar med de beskrivande begreppen modern, mänsklig och miljövänlig som inte får någon riktig definition. En annan nackdel är att foldern bara omfattar Avestapolitiken, det finns ingen sammanhängande tråd mellan det lokala och rikets styrning.

Centerpartiet får plus för många fina bilder som lättar upp läsningen, medan Miljöpartiet får ett minus för att de enbart erbjuder tre bilder och en massa textsjok. Centerpartiet gör misstaget att tro att folk inte vill läsa mycket text, utan mest se på bilder. Miljöpartiet gör misstaget att inte inse att bilder är viktigt för att skapa identifikation med partiets representanter. Miljöpartiet får ett plus för att de skriver mer intressant och konkret. Centerpartiet har gått på myten om att människor inte orkar läsa långa texter. Konsten är nämligen att skriva så intressant att folk vill läsa foldern. Det spelar ingen roll om man använder 200 tecken eller 1 000 tecken om man skriver ointressant. Skriver man medryckande och ger konkreta exempel på tydliga ideologiska ställningstaganden, då kan man skriva 20 000 tecken om man vill. Det är genom intressanta bilder, intresseväckande rubriker och en bra första mening som får folk att läsa, inte antalet tecken.


RSS 2.0