Min röst i kommunvalet!

Av egoistiska skäl kommer jag här att försöka vaska fram vem som ska få min röst i kommunvalet på Söndag. Senare kommer jag att ge er väljare lite vägledning i era val av kandidater.

Det finns fyra viktiga frågor som jag utgår ifrån för att hitta rätt kandidat:

1. Förslag på förbättringar av kommunens företagsklimat.
2. Ett införande av kommunalt vårdnadsbidrag
3. En utökning av öppettiderna från kl. 1 till kl.2 för krogarna i Avesta.
4. Kommunen ska inte bedriva djurparker.

Jag har valt ut centerpartisten Gunilla Berglund, moderaten Ulf Berg, folkpartisten Bo Brännström och någon kristdemokratisk kandidat. Det är dessa som jag kan tänka mig att rösta på då jag har ett allmänt förtroende för dessa kandidater. Att jag inte kan nämna någon kristdemokratisk kandidat beror på att de flesta är anonyma och inte särskilt tydliga. Den enda anledningen till att jag väljer Kristdemokraterna som parti är att de vill införa ett vårdnadsbidrag.

1. Förslag på förbättringar av kommunens företagsklimat.

Moderaten Ulf Berg besvarade vår fråga om företagsklimatet så här:

"Vi vill anställa en näringslivschef och vi vet att vi på ett ärligt sätt tycker om företagande. Svenskt näringslivs rankinglista kan bevisa effekterna av vår politik."

Att anställa en näringslivschef är väl knappast särskilt fascinerande. Det tyder på att Berg tror att företagande kan kommenderas fram genom en kommunal tjänsteman. Men visst, jag ska vara snäll, det kan ju tänkas att det ger en markering till kommunens företagare att de är viktiga. Och kanske kan företagarnas perspektiv få större tyngd inom kommunpolitiken. Kanske skulle de till och med kunna få lite administrativa förbättringar i dess kontakter med kommunen.

När det gäller Svenskt Näringslivs rankinglista är det bevisligen så att Avesta kommun avancerade på rankingen när Ulf Berg var kommunalråd och att kommunen under det rödgröna styret att fallit på rankingen. Det ger en god indikation på att Berg kan omvandla ord till handling och skapa ett bättre företagsklimat.

Vidare svarade Ulf Berg att utmaningsrätt inom Avesta kommun är en god idé. Han har också en positiv inställning till friskolor och privata alternativ inom offentlig verksamhet.

På frågan om privatiseringar och offentliga upphandlingar besvarar Berg frågan med en arrogant besserwisserattityd:

"Vem som utför servicen saknar betydelse, men konkurrens ser till att den bäste och mest effektive sköter sysslorna. Nu kan man inte kombinera privatiseringar och offentliga upphandlingar som ni skriver eftersom om man privatiserar så överför man uppgifterna på den privata marknaden utan inblandning av den offentliga verksamheten."

Frågan var inte om Berg tycker att man både ska privatisera och använda sig av offentliga upphandlingar, frågan var vilken inställning Berg har till dessa fenomen. Här har vi Bergs negativa sida, men den uppvägs med råge av att man vet var man får. Till skillnad från Socialdemokraternas styren.

Ulf Berg får därmed knappt godkänt.

Folkpartisten Bo Brännström, som inte har behagat besvara Brukskapitalisternas frågor, förstår att företag behöver stabila spelregler för att kunna planera sina verksamheter:

"Företag i Dalarna och konsumenter måste kunna lita på att det finns en trygg energiförsörjning. Det förutsätter att energiföretagen får långsiktiga spelregler och stabila villkor för sin verksamhet. Ständigt ändrade spelregler leder till otrygghet och uteblivna investeringar, vilket i sin tur leder till höga elpriser och vi inte kommer någonstans med klimatomställningen."

Men tyvärr handlar detta främst om kärnkraftens framtid, och därmed stora industriföretags framtid. Visst är deras framtid viktig, men det är knappast något som förbättrar företagsklimatet för småföretag inom tjänstebranscherna.

Partiets program för Avesta kommun handlar främst om att skapa ett vackrare Avesta genom att muddra åar, odla blommor, buskar och träd, utöka slyröjningen.

Det är bra förslag och jag förstår tankegången bakom att en fin miljö skapar mer positiva tankar hos människor som gör att initiativkraften ökar hos medborgarna. Det kan också öka sannolikheten för att någon som tillfälligt besöker kommunen skulle kunna tänka sig att bosätta sig i kommunen.

Samma tankegång ligger bakom Folkpartiets ambitioner att öka säkerheten och tryggheten i Avesta. Då handlar det om kameraövervakning, bättre belysning och utglesning av buskar. Även här köper jag resonemanget.

Men det är inte tillräckligt för att förbättra företagsklimatet. Den som vill bosätta sig i Avesta måste ju kunna skapa sig en försörjning via anställning och företagande. Det fattas något.

Så Bo Brännström får icke-godkänt.

Gunilla Berglund har inte gjort några särskilda utspel om företagandets villkor, förutom att företagande är viktigt eftersom det ger politiker möjligheter att fördela resurser. Hon har dock gjort klart att hon är för valfrihet inom hemtjänsten och att hon vill ha konkurrens inom vård, skola och omsorg.

Men detta räcker inte. Gunilla Berglund får icke-godkänt.

Kristdemokraterna i Avesta nämner företagandets villkor i sin valfolder men ger inga konkreta förslag. I sina annonser och i insändare har jag inte observerat att de betonar företagens villkor.

Icke-godkänt.

2. Ett införande av kommunalt vårdnadsbidrag

Kristdemokraterna är mycket tydliga med att de vill införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. De skriver om det i sin valfolder och de annonserar om det i lokaltidningen Avesta Tidning och i Annonsbladet.

Kristdemokraterna får mycket väl godkänt.

Gunilla Berglund har inget emot vårdnadsbidrag, men går inte till val på att införa det.

Icke-godkänt.

Ulf Berg har som kommunalråd tillåtit Kristdemokraterna få igenom sitt krav under mandatperioden 2002-2006 att skicka en förfrågan till den dåvarande socialdemokratiska regeringen om att få införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. Det godkändes givetvis inte. Berg har dock inte själv drivit frågan och han har inte nämnt det inför kommande val.

Alltså: Icke-godkänt.

Bo Brännström går inte till val på ett införande av kommunalt vårdnadsbidrag och som socialliberal kan jag bara anta att det sitter väldigt, väldigt långt inne att tillåta familjer att "välja fel" utifrån partiets genusperspektiv. Men å andra sidan Brännström har i en kommunfullmäktigedebatt visat att han vågar utmana genusperspektivstramset.

Tills vidare blir det: Icke-godkänt.

3. En utökning av öppettiderna från kl. 1 till kl.2 för krogarna i Avesta.

Ulf Berg är positiv till att öppettiderna för krogar ska vara kl. 2. Hans partikamrat Henric Schef har lagt in en motion om detta till Avesta kommunfullmäktige.

Mycket väl godkänt.

Bo Brännström har talat om att Avesta kommuns attraktivitet ökar av att öppettiderna för krogar är kl. 2.

Mycket väl godkänt.

Gunilla Berglund motsatte sig som omsorgsstyrelsens ordförande ett införande av längre öppettider för krogar.

Icke-godkänt.

4. Kommunen ska inte bedriva djurparker.

Gunilla Berglund har i en kommunfullmäktigedebatt godkänt att Avesta kommun bedriver djurpark. Kristdemokraterna har inte avvikit. Bo Brännströms uppfattning känner jag inte till och Ulf Berg har besvarat vår enkät med att djurparker är okey ibland.

Således blir alla icke-godkända.

Resultat:

1. Ulf Berg: 1 knappt godkänt och 1 MVG
2. Kristdemokraterna: 1 MVG
2. Bo Brännström: 1 MVG
4. Gunilla Berglund: icke-godkänt.

Därmed borde alltså slutsatsen bli att jag ska rösta på Ulf Berg. Men nu lägger jag en mycket större tyngd på vårdnadsbidraget, och kan jag finna någon kristdemokrat som jobbar hårt för både vårdnadsbidrag och företagandets villkor, då kommer denna kristdemokrat att få min röst. Men även om jag inte finner någon sådan kristdemokrat kommer jag nog att välja kristdemokraterna före Ulf Berg eftersom han ändå bara fick knappt godkänt när det gäller företagsklimatet.

Jag är öppen för att jag har missat några kandidater och jag kommer att försöka hitta någon särskilt kristdemokrat att lägga min röst på. Centerpartisten Rune Berg är emot att kommunen bedriver djurparker och därför kan jag överväga även honom.

/Fredrik Runebert


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0