Kristdemokraterna - Ett mänskligare Sverige

Kristdemokraternas rubrik lyder som följer: ”Öppna och läs om ett mänskligare Sverige”. Det tangerar gränsen till floskel, men på något sätt känns det trovärdigt och det väcker en nyfikenhet. När man öppnar får man se Göran Hägglund till vänster och en buffel till höger som stirrar på varandra. Bilden avslöjar ett ideologiskt djup som visar att Kristdemokraterna tror på människans frihet att välja mellan att vara människa eller ett djur. Det som skiljer oss från djuren är att människor är rationella och kan ta ansvar. Ett djur kan man inte moralisera över eftersom djuret inte kan reflektera över sitt beteende. En människa kan man dock utkräva ansvar av.

Kristdemokraterna vill stärka de svaga, de som blir utträngda och nedtystade på grund av buffliga människor som trängs mest och hörs mest. Tyvärr går Kristdemokraterna i fällan och sätter likhetstecken mellan egoism och kyla. Egoism handlar om att människor har rätt att leva för sin egen skull, och att solidaritet och vänskap uppstår mellan två parter som erbjuder varandra jämbördiga värden. Att först ta avstånd från egoism och sedan skriva om solidaritet innebär att Kristdemokraterna anser att solidaritet är lika med altruism, dvs. att människor ska leva för andras skull, inte för sin egen. Jag uppskattar dock partiets krav att människor ska ta ansvar för sig själva och sina medmänniskor och att ett mänskligare Sverige inte måste innebära mer politik.

På nästa sida får vi veta att Hägglund inte är nöjd med vårt samhälle även då vi statistiskt sett aldrig har haft det bättre. Att vi är friskare och rikare än aldrig förr. Det finns nämligen fortfarande problem med arbetslöshet, familjer som har svårt att få ekonomin att gå ihop samt sjuka som får vänta i vårdköer. Dessa problem existerar samtidigt som de politiska pekpinnarna har blivit alltfler.

Därför vill Hägglund dra en gräns för politiken. Skatten ska inte vara högre än att man kan leva på sin lön. Familjerna ska få bestämma över sin egen vardag och de äldre ska få välja sin omsorg och inte betraktas som klienter.

Avslutningsvis slår han fast att med mer frihet får vi också mer ansvar. Här får vi en berättelse om Sverige, något som de andra partierna hittills har misslyckats med att skapa.

Tyvärr anar jag att partiet inte helt har befriat sig från sitt helikopterperspektiv eftersom de, precis som Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, startar med rikspolitiken för att via landstingspolitiken landa i kommunpolitiken.

Inom rikspolitiken får vi veta att vi kan få ett tryggare samhälle utan att skatterna blir högre. Därefter får vi inte veta hur, utan vi får veta att partiet vill satsa på vägnätet i hela länet och på Dalabanan. Här anar jag särintressepolitiker som kommer att kämpa för det egna länet i stället för att i rikspolitiken se till helheten.

Dalarna behöver medmänsklighet är nästa rubrik under rikssidan. Partiet slår här ett slag för valfriheten inom sjukvård och äldreomsorg. En fråga som de delar med Centerpartiet och som skiljer från de övriga partierna jag har analyserat. Vårdköerna ska elimineras, skatten ska sänkas för pensionärer i ett fjärde steg och fler poliser behövs. Det enda jag invänder emot är att skattesänkningar för pensionärer prioriteras när Hägglund tidigare har slagit fast att arbetslösheten är ett stort problem. Hur minskas arbetslösheten genom sänkt skatt för pensionärer? Och varför förklarar inte partiet hur vårdköerna ska försvinna? Vilket parti vill inte det? Det är väl inte viljan som skiljer partierna åt i den frågan?

Nästa rubrik är Stärk familjen och valfriheten. Här finns inget matnyttigt alls att läsa om. Varför står det inget om ett obligatoriskt vårdnadsbidrag i alla kommuner? Det försämrar förvisso det kommunala självstyret, men har vi obligatorisk maxtaxa i alla kommuner, då ska vi även ha obligatoriskt vårdnadsbidrag.

I sista rubriken vill partiet underlätta för företagen. Här får vi läsa om det Centerpartiet redan har talat om för oss, dvs. att fler företag ger fler jobb och bättre välfärd. Partiet säger sig förstå värdet av entreprenörer och att integration handlar om arbetslinjen. Det ska bli enklare att anställa och få jobb. Inte ett enda konkret förslag som visar att de faktiskt vet vad de skriver om. Hur ska det bli lättare att anställa? Ska de reformera LAS?

Under landstingsavsnittet får vi veta att jämlik vård i Dalarna är viktigt. Partiet förklarar för oss att det inte bara är kroppen som kan bli sjuk, utan även själen. Sjukvården ska se helheten och vara hälsofrämjande och bla,bla,bla…

Konkreta krav är att BB och förlossningsvård ska finnas på Mora lasarett. De kräver även att en familjecentral och en ungdomsmottagning ska finnas i varje kommun.

Partiet vill även ha lägre personalomsättning för att öka möjligheten för gamla och multisjuka att möta samma vårdpersonal. Det ger trygghet. De vill även ha fler läkemedelsgenomgångar och fortsätta kampen mot infektioner. Behöver jag nämna att svaret på hur inte framkommer?

Vidare ska sjukresorna förbättras och väntetiderna kortas. Maxtid på akuten genom en akutgaranti.

I kommundelen möts vi av rubriken: ”Ett tryggare och medmänskligare Avesta”. Barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen ska komma först. Innebär det att de vill avsluta satsningar på djurparker och lekparker?

För att skapa resurser till kommunens, enligt partiet, kärnverksamheter ska företagandet uppmuntras och kommunens ekonomi hållas i god ordning. Inga konkreta förslag på hur företagandet ska uppmuntras. Ett konkret krav är att skatten inte ska höjas.

För familjerna vill Kristdemokraterna införa ett kommunalt vårdnadsbidrag. Skolan ska vara trygg och ha tydliga mål. För att uppnå det ska lärartätheten vara hög. Inom äldreomsorgen betonas vikten av rätt omvårdnad och en pratstund eller en promenad. Hur en stressad personal ska få tid över till det nämns inte i foldern. Avslutningsvis ska alla politiska beslut ta hänsyn till hur miljön påverkas.

Kristdemokraternas folder ligger på samma nivå som Centerpartiet och Miljöpartiet när det gäller floskler. De är med andra ord godkända. Ett plus får foldern för att det finns en röd tråd genom hela foldern, något som Centerpartiet har haft som mål men misslyckats med. Ett minus är att Kristdemokraterna har en uppifrån-ned-perspektiv på politiken. Ett plus får de för förslaget om kommunalt vårdnadsbidrag och ett minus för att de anser att människan inte har rätt att leva för sin egen skull. Folderns största fördel är att den är djupare än de andra partiernas foldrar.

/Fredrik Runebert


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0