Miljöpartisten Nils Gossas svar

Nils Gossas är andranamn på Miljöpartiets landstingslista:

1. Vad är din viktigaste politiska fråga?

Ett utvecklat folkhälsoarbete. En hälsosam miljö, en meningsfull
tillvaro med aktivt deltagande i samhället och ekonomisk trygghet är
grundläggande för en god folkhälsa. Den som har en ohälsosam livsstil
löper flera gånger större risk att drabbas av både psykiska och
fysiska sjukdomar. God och hälsosam mat, fysisk aktivitet, god
arbetsmiljö, restriktiv alkoholpolitik, ett väl fungerande socialt
nätverk är några viktiga delar i folkhälsan. Folkhälsoplaner som
följs upp, forskning och utbildning på området, information, personlig
rådgivning och lokala hälsocentra är viktiga förutsättningar. Att
bevara och förbättra hälsan är avgörande för livskvaliteten hos
varje enskild människa och ger samtidigt stora möjligheter till
besparingar på traditionell sjukvård.

2. Hur ser du på privatiseringar och upphandlingar av vårdverksamheter?

Måste bedömas från fall till fall. Både offentlig och privat regi kan
vara bra eller mindre bra. Viktigt att ta av ev. ideologiska glasögon
innan beslut tas. Objektiva konsekvensanalyser måste göras och de
alternativ som ger störst mervärde för satsade pengar ska väljas.
Viktigt med fokus på patienternas bästa i första hand och mindre på
typ av organisation.

3. Bör Lt-skatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Lt Dalarna har en relativt hög skattesats och vi bör därför undvika
att höja skatten. En förutsättning är dock att det är möjligt att
nå de viktigaste vårdpolitiska målen inom den ekonomiska ram som
föreligger.

4. Kan Lt Dalarna effektivisera sina verksamheter? Hur?

En organisation kan alltid teoretiskt sett effektivisera sin verksamhet
men ett optimalt tillstånd är knappast möjligt att nå. Alla politiker
vill ha en effektiv verksamhet. Lt Dalarna är dock liksom andra landsting
en trögrörlig koloss som är svår att styra politiskt i alla sina
enskildheter. En större och konsekventare satsning på friskvård och
förebyggande folkhälsa skulle bidra till en bättre hälsosituation för
hela befolkningen.(se svar på fråga 1)

5. Vad har du för visioner och förbättringsförslag för vården?

Förutom ett utvecklat folkhälsoarbete, bättre tillgänglighet till
vården, effektivare beroendevård, bort med köerna till barnpsykiatrin,
mer motion på recept istället för medicin i tillämpliga fall. Större
satsningar på rehabilitering.

6. Vad har du för inställning till att Lt finansierar kultur och
folkhögskolor?


MP:s uppfattning innebär en betoning av helhetssynen på människan och
förutsättningar för hälsa. Det betyder att bl.a. kulturupplevelser och
sociala kontakter har viktiga förebyggande effekter. Lt är därför
lämpligt att vara huvudman både för viss kultur och för
folkhögskolorna.

Mvh
Nils Gossas (MP)


---


Tack!

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0