Vänsterpartistisk avestakandidat svarar på landstingsenkäten

Pia Aronsson är andranamnet på Vänsterpartiets landstingslista och hennes svar följer nedan: 


Vad är din viktigaste politiska fråga?


Den viktigaste frågan för Vänsterpartiet är att alla innevånare i Dalarna skall ha tillgång till en bra och likvärdig vård och omsorg och att det förebyggande hälsoarbetet utvecklas. Det innebär att de lokala lasaretten och vårdcentralerna är navet för en god hälso- och sjukvård.. Avesta lasarett skall självfallet finnas kvar och ges möjligheter att utveckla sin verksamhet.


Hur ser du på privatiseringar och offentliga upphandlingar av vårdverksamheter?

Privatisering och valfrihet av offentlig service är en nyliberal politik som jag inte delar. Genom att privatisera vården förlorar medborgarna sina möjligheter att påverka vårdens innehåll tex. när det gäller det förebyggande hälsoarbetet, genom privatisering skapas även möjligheter för multinationella vårdbolag att skapa vinster och som delas ut till aktieägarna. Det är i grunden orätt att skattepengar omvandlas till vinst. När det gäller upphandling av vård och omsorg är jag således emot att privatisering och upphandling av vård. Jag anser att den allmänna sjukvården skall ges möjligheter att utveckla sina egna former inom landstinget. Eftersom landstinget Dalarna har fattat beslut om att göra upphandlingar anser jag att  underlaget för upphandling och krav på leverantörerna av vård måste skärpas.


Bör landstingsskatten sänkas, höjas eller vara oförändrad? Varför?

Det finns inget utrymmer för skattesänkningar eftersom sjukvården behöver utvecklas istället för att avvecklas. Det är även svårt att argumentera för en skattehöjning men om det är nödvändigt för att få en god häso- och sjukvård är jag intresserad av att undersöka konsekvenserna av en sådan och hur den kan slå för de med låga inkomster.


Kan landstinget Dalarna effektivisera sina verksamheter? Hur?

Landstinget Dalarna har under flera år effektiviserats och enligt min mening finns det inte någon ”luft” i verksamheten. Sjukvården har även centraliserats till Falun för att ge medborgarna specialistkompetent vård där så behövs. En angelägen fråga som kan vara en effekt av effektiviseringen är vårdköerna. Att effektivisera vården för att ha korta väntetiderna och ge människor vård då de behöver denna och inte 1 år senare är viktigt. I övrigt så behöver all verksamhet ständigt ses över för att den skall vara ändamålsenlig och effektiv. 


Vad har du för visioner och förbättringsförslag för vården?

Min vision är en bra sjukvård- och hälsovård till alla innevånare såväl i närområdet som centralt i Falun. Att varje patient får en professionell omvårdnad, att sjukhusen har en god och ändamålsenlig teknologi och att landstinget har en ansvarstagande personal politik där varje medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling.


Vad har du för inställning till att landstinget finansierar kultur och folkhögskolor?

Jag  anser att  kultur och utbildning är en viktig landsting gemensam fråga. Man kan se kultur och utbildning som inslag i ett hälsoförebyggande arbete. Folkhögskoleverksamheten ger människor möjligheter till ett vuxet lärande.  Att studera på folkhögskola ger möjligheter till utbildning, vidareutveckling och kompetensutveckling.  Jag anser således att landstinget gemensamt med staten skall finansiera de tre folkhögskolorna var och en med sina speciella profiler. Jag anser vidare att den regionala kulturen måste förstärkas och att landstinget även i fortsättning bidrar ekonomiskt till kulturen.

Hälsningar
Pia
Pia Aronsson

---

Tack!


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0