Klassiskt liberalpartist vill avskaffa statliga medier

Andranamnet på Klassiskt Liberala Partiet, Staffan Ovesson besvarar här våra frågor:

---

1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Liberala partiet har inte någon enskild viktigaste fråga. För egen del tycker jag exempelvis det är viktigt att avskaffa statligt kontrollerade medier, dvs. Sveriges Radio och Sveriges Television.

2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Färre regleringar och lägre skatter och avgifter. Liberala partiet vill minska de offentliga utgifterna radikalt och avskaffa de flesta av regleringarna av näringslivet. Bland annat vill vi avskaffa LAS och MBL.

3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

I praktiken innebär det inte så hemskt stor förändring. Att EU:s institutionella struktur förenklats är bra. Att man infört en juridiskt bindande rättighetsstadga, som bl.a. innehåller diverse positiva ”rättigheter” såsom anställningsskydd, är dåligt.

4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Skattetrycket är för högt. Skatt på arbete innebär att människor tvingas arbeta för andra. Det är en moraliskt tveksam företeelse som man på sin höjd kan betrakta som något nödvändigt ont. Till det nödvändiga räknar jag polis, rättsväsen, försvar och inte så mycket mer. Resten bör etappvis avvecklas som offentliga verksamheter.

5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Ja, innehållet i t.ex. LAS finns det inget skäl att lagstifta om, utan det hanteras bäst av arbetsmarknadens parter. Det bästa regelverket utformas i fri institutionskonkurrens där ingen tvingas följa avtal som någon annan slutit. Jag tycker därför att LAS och MBL ska avskaffas.

6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Jag är för fri invandring. Att vi idag har en stor välfärdsstat behöver inte vara ett hinder om vi gör det möjligt för invandrare att avsäga sig rätten till offentliga förmåner. Man ska dock kunna utvisa invandrare som begår brott. Flyktingmottagning tycker jag ska bedrivas ungefär som idag.

7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

A-kassorna bör lämnas tillbaka till fackförbunden, samtidigt som subventioneringen av a-kassa avskaffas. Givetvis ska det stå var och en fritt att starta en ny a-kassa. På sikt bör även sjukförsäkringen privatiseras.

8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Det beror på vad som menas med effektiv. Att förbjuda utsläpp är förmodligen det effektivaste mot just miljöhoten men sällan det bästa för samhället. Generellt gäller att det bästa är att inrätta regelverk för miljöskadlig verksamhet som gör att externa miljökostnader internaliseras, dvs. drabbar den som orsakar dem. Ett typexempel är miljöavgifter. Till de minst effektiva metoderna hör subventioner, grön upphandling och detaljreglering av enskilda produkter – som tyvärr alla är metoder som används flitigt i dagens miljöpolitik.

9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Jag tycker att svensk försvarspolitik ska präglas av ickeinterventionism, och jag ser i de ökande internationella insatserna en utveckling i fel riktning.

10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Jag ser integritetsproblem med alla de lagarna och vill verka för att de upphävs. Det är svårt att dra en generell gräns för integritetsskyddet, men överlag tycker jag det är viktigt att det finns privata sfärer.

11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Jag tror att det behövs ökade resurser för polisen, men jag tror inte att det kommer att leda till någon dramatisk minskning av brottsligheten. I övrigt är jag inte så insatt i frågan och har inga särskilda krav på förändringar på området.

12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Jag är inte så insatt i frågan och har inga särskilda krav på förändringar på området.

---

Tack!


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0