Förstanamnet på Klassiskt liberala partiets lista svarar

Ordförande för Klassiskt liberala partiet Tommie Gran är förstanamnet på partiets riksdagslista. Nedan kommer hans svar på våra frågor.

--- 

1.    Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Liberala partiet har för närvarande ingen profilfråga, utan ämnar sprida klassiskt liberala idéer rent generellt. Först när partiet har en omfattande politik blir det aktuellt med "den viktigaste frågan". Personligen anser jag att Riksbankens avskaffande är den viktigaste frågan, eller åtminstone att valutan knyts till guld (och andra ädelmetaller).

2. Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Sverige är ett bra land att starta företag i, men desto sämre på att låta företagen växa. En anställning ska inte betyda att företagaren näst intill adopterar den anställde. Med minskad beskattning vågar fler ta risken att expandera sina företag, vilket gynnar samhället i stort. Det ökar också incitamenten för internationella företag att etablera sig i Sverige. Se även svaret på fråga fem.

3. Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

EU är bra på det viset att handeln i stora drag har förenklats medlemsländer emellan. Däremot är jag skeptisk till den centralstyrning unionen barkar åt. Jag tror att det på sikt kommer missgynna EUs medlemsländer till eurokraters fördel.

4. Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Föga förvånande anser jag att skattetrycket är på tok för högt. Kultur, idrott, sjukvård och utbildning är exempel på verksamheter som inte ska bedrivas i offentlig regi. Det hämmar konkurrensen och kvalitetsutvecklingen, samtidigt som skattepengar slösas bort i ren byråkrati.

5. Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Ja. Även om det är positivt att Sverige inte har en lagstadgad minimilön har företagare problem med lagar som minskar flexibiliteten och möjligheten att växa i optimal takt. Därför vill jag att bland annat LAS och MBL avskaffas.

Man försvarar dagens arbetsrätt med att säga sig vilja ha en trygghet på arbetsplatsen. Jag menar att det finns en större trygghet i att lättare hitta en nytt arbete än att klamra sig kvar vid en anställning som varken arbetsköparen eller arbetssäljaren är nöjd med.

6. Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Jag är principiellt för fri invandring, men inser att det måste finnas begränsningar så länge det finns en omfattande välfärdsstat.

7. Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

I dagsläget ser jag ingen anledning till att göra några större förändringar på varken sjukförsäkring eller a-kassa. Målet är givetvis att båda bedrivs i rent privat regi, när förutsättningarna tillåter det.

8. Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Att stärka äganderätten. Det man äger, tar man hand om. Det är ingen slump att de mest korrupta länderna med minst möjligheter för fattiga att förbättra sin egna tillvaro också lider av en miljöförstöring som är svår att finna i de mer demokratiserade länderna.

9. Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Sverige behöver ett försvar för att kunna skydda medborgarna från kända och okända hot.
Jag är mycket nöjd med beslutet att avskaffa allmän värnplikt, däremot är jag inte lika nöjd med de internationella insatser Sverige deltar i. Jag ser det inte som Sveriges skyldighet att lösa konflikter vi inte är delaktiga i.

10. Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Ja, de misstänkliggör människor utan rimlig grund, vilket är oacceptabelt.
Man kan bara kränka individens integritet om denne är skäligen misstänkt för brott.

11. Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Det är svårt att ge ett tillfredsställande svar utan att det blir alltför långt, men fler riktade insatser och fler patrullerande poliser är en god start. Även om polisen är i behov av större anslag tror jag mer på kostnadseffektivisering.

12. Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Det måste till en attitydförändring, där man uppvärderar sparandet och undviker krediter och lån. Jag är inte främmande för undervisning i privatekonomi från högstadiet och uppåt (huruvida det ska vara frivilligt eller obligatoriskt kan diskuteras).

Hälsningar,
Tommie Gran
Ordförande Liberala partiet

---

Tack!


Kommentarer
Postat av: Liam

Det behövs inte fler patrullerande poliser, och polisen behöver inte mer anslag. Eftersom den överväldigande majoriteten av lagar som finns är lagar som ur liberal synpunkt borde avskaffas, så är det rimligtvis också så att de flesta poliser hade blivit överflödiga och kunnat avskedas om man bara avskaffade dessa lagar. Bara en legalisering av narkotika i sig hade nog kunnat göra enormt många poliser överflödiga.Tills dess att alla "dåliga" lagar avskaffats är jag väldigt obekväm med att ha fler patrullerande poliser på gatorna. I dagsläget är polisens huvudsakliga uppgift att kränka individers rättigheter, genom att upprätthålla oliberala lagar. Med det stora antalet oliberala lagar som finns i dagsläget så ser jag snarare poliser som ett hot än en säkerhet.Jag är också lite skeptisk till idén att man bara kan ha fri invandring efter välfärdsstaten nedmonterats. Statistik och siffror är inte min starka sida, men min magkänsla säger mig att fri invandring är bra även för en välfärdsstat - iallafall om invandrarna som kommer hit jobbar, startar företag och betalar skatt.

2010-06-28 @ 18:18:04
URL: http://www.myspace.com/indianstreammusic

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0