Socialdemokratiska kandidater att rösta på!

Socialdemokrater som tar sin kandidatur på allvar:

Lars Isacson - Plats 1

Viktigaste frågan är att stävja drogmissbruket bland ungdomar

Pläderar för Avestamodellen 2.0 som strävar efter att stärka självförtroendet och självkänslan hos missbrukare. Handlar om ett närmare samarbete mellan skolan och socialtjänsten.

Vill jobba mer med landstingets folkhälsoplanerare för att få ned kommunens höga ohälsotal.

Vill ha en klimatneutral kommun genom att energieffektivisera dess verksamheter

Investera i att spillvärme från ishallen värmer upp konstgräsplanen vintertid och att den värme som alstras vid konstgräsplanen värmer upp ishallen sommartid.

Seniorcenter ska finnas i alla kommundelar

Löste den infekterade Hedegårdsfrågan genom att låta föräldralösa flyktingbarn bosätta sig där.

Låter föreningarna själva sköta idrottsanläggningarna

Vill investera mer i området mellan Avestavallen och Karlfeldtsgymnasiet såsom frisbeegolf, basketområden och spontanidrott.

Tycker att en flytt av turistbyrån till Åsbo blir för dyrt

Två tågstopp – Folkomröstningen ska följas. Om det bara blir ett tågstopp behövs inte resecentrum i Avesta. Blir det två tågstopp behövs ett resecentrum.

Har prioriterat praktikplatser för unga och minska ungdomsarbetslösheten framför att förbättra kommunens position i Svenskt Näringslivs företagsranking.

Vision om en ungdomsstad: Elever i de lägre klasserna ska få reellt inflytande från utvecklingssamtal till klassråd. De ska få påverka lektioner och hur de ska tenteras.

Vision om kulturstad: Från sport till finkultur, exempelvis en konstakademi.

Gång- och cykelbanor är prioritet. Bland att skapa möjligheter att cykelpendla till Stora Enso i Fors.

Rutboleden från Skogsbo till centrum ska prioriteras.

Möjlighet att måla gång- och cykeldelar på breda vägar, exempelvis mot Karlbo skola.

Brogårdsbron kommer igång först 2013.

Stärka mångfalden i Avestas näringsliv

Skapa en arbetsmarknad som öppnar nya möjligheter till arbete för personer som står allra längst bort från den reguljära arbetsmarknaden.

Arbeta aktivt med näringslivsfrågorna, underlätta för nyetablering och expansion

Lyfta fram det närproducerade

Hans arbete kan man följa på bloggen: http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1781 


Sussie Berger - Plats 2

Pläderar för Avestamodellen Arbetsmarknad där olika aktörer samverkar för att skapa sysselsättning för nedsatt arbetsförmåga.

Genom kulturen skapas tillväxt, kreativitet, god hälsa och social gemenskap i hela kommunen

Är engagerad i Fair-trade city som innebär att kommunen ska verka för dyrare bananer och kaffe utan att det säkert leder till bättre arbetsförhållanden.

Vill prioritera vård, omsorg och försörjningsstöd framför satsningar i teknik och fritid.

Vill att äldre ska få mer inflytande, men vård och omsorg ska bedrivas av kommunen.

Vill ha längre öppettider på förskola

Kritiserar Sverigedemokraterna sakligt angående att de inte offentliggör vad de vill med Avesta kommun

Har en egen blogg: http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1825


Patrik Engström: Plats 3

Anser att kompletteringstrafik ska användas från Karlbo till Krylbo, för vidare transport till Avesta via kollektivtrafiken.

Har följande blogg: http://www.s-info.nu/page/blogg.asp?id=1776 


Ingemar Gustafsson - Plats 5

Vill hjälpa äldre som bor i villor att flytta till nyproducerade lägenheter.

Anser att kommunala bolag såsom Gamla byn och Industristaden följer offentlighetsprincipen.

Två tågstopp – Avesta och Krylbo

Om ingen seriös privat aktör vill ta över lägenhetsbeståndet i Krylbo ska de rivas helst före årsskiftet.


Mikael Westberg - Plats 11

Vill ha längre öppettider på förskola


Göran Edström - Plats 17

Två tågstopp i Avesta och Krylbo.

Bussterminal i centrum i stället för vid Markusskolan


Anneli Palm - Plats 18

Kritiserar det faktum att politiska projekt, oavsett majoritet, blir dyrare än planerat

Vill ha mer insyn för medborgarna

Bättre beslutsunderlag från tjänstemännen.

Ifrågasätter om alla konsulttjänster verkligen behövs

Rensa upp i ytterområden

Marknadsföra kommunen så att utomstående fastighetsägare ser en vinst i att investera i området

Vill att kommunen ska bestämma sig för om Koppardalen ska vara ett industriområde eller ett handelsområde, det kan inte vara både och.


Charlotte Knöös - Plats 32

Förbättra pendlingsmöjligheterna

Välfärd måste få kosta pengar – dvs. skatter

Kollektivtrafiken måste bli bättre


Agneta Thörnqvist finns inte med här för jag trodde att hon inte ställde upp alls i Avesta kommunfullmäktige. Men det gör hon på plats 6. Men eftersom hon har varit kommunalråd i fyra år, så kan väl ingen påstå att hon är anonym. Den som väljer att kryssa för henne vet vad han eller hon får. Hon har även en blogg som medborgarna kan följa: http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=124 

---

Mina personliga favoriter är:

Lars Isacson som verkar kompetent, resonerande och visade sig handlingskraftig i frågan om Hedegården och flyktingmottagning.

Anneli Palm som i text har visat tecken på att vilja driva medborgarnas sak mot systemet genom att kräva mer öppenhet och insyn samt bättre beslutsunderlag. (Beslutsunderlagen behöver verkligen bli bättre - de håller en katastrofalt låg nivå. Ta bara beslutsunderlaget till badhuset och den nya kostorganisationen). Hon ifrågasätter också konsulthysterin och inser det faktum att oavsett politisk majoritet lyckas politiska projekt bli dyrare än planerat.

/Fredrik Runebert


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0