Fjärdenamnet i Klassiskt liberala partiet svarar

Hrafn Steiner står på fjärde plats det Klassiskt liberala partiets riksdagslista.

---

1.      Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Idag har Lp ingen specifik profilfråga, utan strävar efter att sprida klassiskt liberala värderingar på alla politiska plan. För min del är frågor som rör rättssäkerhet, immigration och äganderätt mycket viktiga.

2.      Hur ska företagsklimatet bli bättre?

För att förbättra företagsklimatet så måste man anpassa förutsättningarna att uppmuntra företagare att investera. Detta gör man bäst genom att minska skattetrycket och en förenklad och mer flexibel anställningslagstiftning.

3.      Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Lissabonfördraget medför en hel del bra förändringar inom EU samarbetet, men jag tycker fortfarande att det är viktigt att man kritiskt granskar vårt medlemskap. Jag är skeptisk till den centralstyrning unionen går åt och jag tycker det är viktigt att man från politiskt håll bestämmer sig var gränsen för EUs kompetens att stifta lagar skall gå.

4.      Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Det svenska skattetrycket är aldeles för högt. Dels så sker det ett omfattande resursslöseri i form av onödig byråkrati och dels så tycker jag att staten spenderar pengar på verksamhet som inte skall bedrivas i offentlig regi.

5.      Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Ja, arbetsrätten måste bli mer flexibel och göra det enklare för företag att anställa och avskeda folk. Den tämligen rigida arbetslagstiftningen leder idag till att många människor klamrar sig fast i jobb man inte trivs i och folk utan arbetslivserfarenhet har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

6.      Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Invandring har alltid varit en källa till kunskap och utveckling. Av princip anser jag att alla ska ha rätt att bosätta sig vart man vill, men man måste även konstatera att så länge man har ett samhälle baserat på en välfärdsstat så kommer resursbegränsningar att tvinga oss till asylkvoter.

7.      Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

På sikt bör sjukförsäkringen liksom a-kassan överlåtas till privat regi.

8.      Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Genom att stärka äganderätten så skapar man ett incitament för medborgare att se efter sin egendom. 

9.      Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Huvudsyftet med försvarsmakten är att skydda invånarna i sverige från yttre militära och säkerhetsrelaterade hot från både stater och andra organisationer.  Det är viktigt att man alltid utvärderar våra åtaganden internationell och väger de strategiska fördelarna, och den humanitära vinningen, med internationella insatser med kostnaden både i liv och pengar.

Jag tycker det även är oroväckande att man i och med den föreslagna grundlagsändringen bereder en möjlighet att sätta in trupper mot svenskar i Sverige.

10.  Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Ja, jag ser ett antal problem  med de lagändringar som kallas FRA-lagen samt de regleringar som innefattas av IPRED. Framförallt att innebär FRA-lagen att man ges rätt att avlyssna svenskar utan brottsmisstanke. Jag tycker även att det är viktigt att man har en tydlig gräns mellan försvarsverksamhet och polisiär verksamhet. En myndighet skall inte arbeta med bägge. IPRED tycker jag innebär stora problem för rättssäkerheten. Brottsutredning skall bedrivas av en myndighet och ingen annan.

11.  Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Jag ser dels ett behov av en resursökning till polisen men resurser räcker inte hur långt som helst. Jag tror även att det måste ske en omprioritering där man tidigt går in och med kraft agerar mot småbrott, som idag har en relativt låg upplösningsfrekvens.

12.  Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Idag finns det en attityd, inte bara bland ungdomar, där man hellre tar lån, eller köper på kredit, än att spara och den ekonomiska framförhållningen är relativt kortsiktig. Det har diskuterats om strängare reglering för sk SMS lån och andra åtgärder, men jag tror att det enda säkra sättet att minska antalet människor som får ansökningar om betalningsförelägganden är att upplysa folk om konsekvenserna av att hamna hos kronofogden. Jag tror mest på en attitydförändring, där man undviker krediter och lån till förmån för sparande, utom när man verkligen kan rättfärdiga det och vet med sig att man har råd med lånet.

Vänligen,
Hrafn Steiner

---

Tack!

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0