Tiarafeministens service till väljarna

Linnéa "Tiarafeministen" Sjögren är placerad som 12:e namn på Feministiskt Initiativs riksdagslista. Hon levererar en av de hittills mest genomarbetade svaren på våra frågor. Förvisso har piratpartisterna också givit oss genomtänkta svar, men eftersom de bara tar ställning i frågor såsom integritet och fildelning blir det inte lika matnyttigt för väljaren.

Tiarafeministen har påpekat för oss att frågorna var lite vinklade när det gäller ämnesvalen. Inte en enda fråga har vi ställt om jämställdheten. Så här i efterhand tycker jag personligen att vi skulle ha ställt en fråga om frihet från staten contra jämställdhet. Det är ett intressant spänningsfält i svensk politik.

Men trots vår liberalkonservativa slagsida på frågeställningarna hoppas vi att det framgår av Tiarafeministens svar och perspektiv vad hennes värderingar och hjärtefrågor är. Min bedömning är att de gör det. Får ni mersmak kan ni läsa mer om hennes valkampanj och värderingar på Tiarafeministens blogg

Fredrik Runebert.

---

Linnéa "Tiarafeministen" Sjögren


1.            Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Vår valkongress valde ut 6 frågor som vi såg som de viktigaste och lät sedan folk rösta på vilken fråga de ville att vi skulle driva i valrörelsen 2010 och flest röster fick frågorna; jämställda löner, 6 timmars arbetsdag och respekten för kvinnors kroppar. Utöver detta tycker jag också frågan om individualiserad föräldraförsäkring är viktig att driva.  Det kan man läsa mer om här http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=909

2.            Hur ska företagsklimatet bli bättre?

I Fi vill vi att det ska bli lättare att starta eget och vi vill framför allt göra det lättare för kvinnor, som i lägre utsträckning än män startar företag, att komma igång. Det gör vi genom att öronmärka speciella statliga riskkapitalfonder för kvinnliga företagare.

3.            Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Vi ser många problem med Lissabonfördraget bl.a. den positiva särbehandlingen av kyrkan, att den förutsätter en gemensam utrikes- och försvarspolitik samt att den sätter den svenska arbetsrätten på spel. Dessutom fanns det ingen debatt kring detta där folkets röst togs tillvara. En omröstning i frågan hade varit på plats.

4.            Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket bra som det är? Varför?

Skattetrycket är inte för högt om man tittar på det generellt. Jag tycker att man ska se skattetrycket i relation till vad vi får för pengarna. Jag kan ifrågasätta många reformer mm som vi lägger pengar på t.ex. försvaret men hellre än att sänka skatten skulle jag vilja använda de pengarna till annat ex höja kvinnors löner i det offentliga.

5.            Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

Jag ser inte arbetsrätten som ett problem egentligen. Jag jobbar själv som chef och skulle säga att de arbetsgivare som sitter med anställda de inte vill ha, som missköter sina jobb mm inte har gjort det grundjobb i form av stöd och dokumentation som krävs för att avsluta en anställning. Detta ibland p.g.a. okunskap om vad de behöver göra och ibland av tidsbrist. Men det är inte ett arbetsrättsligt problem utan ett organisatoriskt problem.

Jag ser ofta att de medarbetare som inte presterar bra på en arbetsplats ofta saknar entusiasm eller kompetens. De som saknar entusiasm bör man försöka entusiasmera och om det inte går kanske man ska hjälpa folk att komma vidare istället för att försöka bli av med dem. Här bör samhället också hjälpa till så att folk som inte trivs på sitt jobb får hjälp och stöd att komma vidare. Många vantrivs och känner att de sitter fast och mår precis lika dåligt som arbetsgivaren.

6.            Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive flyktingmottagning?

Arbetskraftsinvandring är bra och nödvändig i framtiden men de ska jobba på samma villkor som svenska arbetare och inte utnyttjas till att hålla nere löner. Flyktingmottagning är viktig och alla kommuner borde ställa upp för att göra inträdet i vårt samhälle oavsett hur länge de blir kvar här till en positiv upplevelse.

7.            Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?

Som det ser ut nu har många som är allvarligt sjuka blivit utförsäkrade och förväntas arbeta trots att de inte kan. Vi måste ha ett system som uppmuntrar folk att jobba utefter förmåga, som skapar jobb och får folk att må bra. Att tvinga sjuka in i arbetslivet på villkor de inte klarar av är inte en lösning. A-kassan bör även fortsättningsvis vara frivillig.

8.            Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Den effektivaste metoden är också den mest kännbara, vi måste börja leva, producera och konsumera på ett annat sätt. Detta gäller allt från globalnivå till individnivå. Offentligt och privat alla måste vi ställa om. Detta är svårt, vi har en ekonomi som bygger på tillväxt vilket förenklat är samma sak som ständigt ökad konsumtion. För att systemet inte ska krascha måste vi hitta nya sätt och nya saker att konsumera. Här är tjänstemarknaden ett utmärkt exempel. Köp mindre prylar och mer massage, kurser och kultur. Men även där måste vi konsumera mindre. Därför är 6 timmars arbetsdag även en viktig miljöreform. Vi får kanske mindre löneutveckling men mer tid. Tid gör att vi mår bättre och konsumerar mindre.

9.            Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Vi i Fi är för en nedrustning. Vi vill ersätta värnplikten med en allmän (könsneutral) samhällsplikt som innefattar mer än den nuvarande värnplikten.

10.        Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen, datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens integritetsskydd?

Dessa är otroligt problematiska. FRA är inte bara integritetskränkande, faktumet att dessa uppgifter säljs till andra länder är direkt farligt för personerna som drabbas. All försäljning måste stoppas och utbyte ska endast ske med små mängder information då rimlig misstanke om brott finns och då endast mellan demokratiska stater. IPRED är inte rättssäkert och måste rivas upp. Vi vill inte ha datalagringsdirektivet alls. Läs mer om Fi och interneträtt http://www.feministisktinitiativ.se/artiklar.php?show=904

11.        Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?

Grunden för att komma tillrätta med problemet tycker jag handlar om att minska utanförskap i samhället, vi förstör sällan det som vi känner oss delaktiga i.  Vad gäller ungdomar så måste vi gå in med åtgärder mycket tidigare, om vi åtgärdar när brott redan har begåtts är vi sent ute. Skol- och fritidspersonal måste lära sig att se tendenser. Vettiga aktiviteter ex fritidsgårdar med utbildad personal är en prioriterad fråga som har mycket med detta att göra.

12.        Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör göra åt saken?

Jag anser att det bör var svårare att låna småsummor. Men det ska också vara möjligt att leva ett normal liv utan att låna. Här är arbete för unga en viktig del.

---

Tack!


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0