En tredje piratpartist svarar

Jan-Olof Flink innehar 20:e plats på Piratlistan Mitt.

1. Vad är den viktigaste frågan för dig och ditt parti?

Integritet/rättssäkerhet. Integriteten och rättssäkerheten håller på att monteras ner idag och
sverige håller på att förvandlas till en övervakad totalitär polisstat.

2. Hur ska företagsklimatet bli bättre?

Genom att uppmuntra till innovation och nybildning av företag, bland annat
genom att laga dagens trasiga patentsystem.
 
Genom att se till att ordentlig infrastruktur, inklusive fast telefoni och
ordentligt bredband finns över hela Sverige, så att företag kan etablera
sig även på små orter, och för att göra det möjligt att jobba
varifrån som helst för sådana jobb som kan göras på avstånd.
 
Genom att avskaffa lagar som FRA-lagen, som skrämt iväg stora bolag som
google och youtube från planerade satsningar i Sverige, och genom att inte
införa lagar såsom datalagringsdirektivet som kommer att orsaka stora
kostnader för telefon- och internet-leverantörer.
 
Genom att subventionera el till företag som etablerar datacentraler,
istället för att som idag enbart subventionera metall och
pappersindustri.
 
3. Är Lissabonnfördraget bra eller dåligt? Varför?

Lissabonfördraget är dåligt för att det stärker EU som centralmakt och
ger EU-parlamentet ökad makt på bekostnad av de lokala parlamenten.
Väldigt mycket dålig lagstiftning kommer från EU-håll och blir bindande
för Sverige utan att Sveriges riksdag har något att säga om saken. Nu
är tyvärr Lissabomnfördraget ett faktum och inget att göra åt, det
lär inte försvinna.
 
4. Är det svenska skattetrycket för högt eller är skattetrycket  
bra som det är? Varför?

Detta tar jag inte ställning till, det är en typisk "är glaset halvtomt
eller halvfullt"-fråga. De rödgröna kanske vill höja bidragen med en
femtiolapp och Alliansen kanske vill sänka skatten med en femtiolapp. Mig
spelar det egentligen ingen roll på vilket sätt jag fick en femtiolapp
mer i fickan, det är viktigare att ta itu med demokratifrågorna och där
är både de rödgröna och Alliansen en del av problemet, inte en del av
lösningen .

5. Bör svensk arbetsrätt reformeras? Varför?

<Inget svar>

6. Vad är er inställning till arbetskraftsinvandring respektive
flyktingmottagning?

<Inget svar>

7. Finns det behov att förändra sjukförsäkring och a-kassa?
 
Dessa frågor tar vi inte heller ställning till.
 
8. Vad är den effektivaste metoden för att minska miljöhoten?

Effektivaste metoden vore väl att folk slutade konsumera, men det är inte
en reell möjlighet. Det som måste till är nog helt enkelt att folk i
allmänhet börjar tänka på att köpa lokala varor och liknande.
 
De förbättringar som kommer via vår politik är saker som att en
ordentlig bredbandsutbyggnad leder till att folk behöver resa mindre i
arbetet då de kan jobba hemifrån och anordna telefon-/video-konferens
istället för att resa.

Att programvaror, film och musik distribueras via internet, istället för
lastbilar fraktar runt på plastskivor i plastaskar med plastfolie runt,
ger ju även det en miljövinst. Många bäckar små o.s.v.
 
9. Vad är din inställning till vår nuvarande försvarspolitik?

Jag tycker det är synd att grundlagen håller på att ändras så att
Svensk militär skall få sättas in mot svenskar i Sverige. Ett skydd som
lades in i grundlagen efter händelserna i ådalen 31 håller nu på att
tas bort.

10. Ser du några integritetsproblem med FRA-lagen,
datalagringsdirektivet och IPRED? Var drar du gränsen för individens
 integritetsskydd?

Jag ser enorma integritetsproblem med dessa.
 
Den definitiva gränsen går vid brottsmisstanke. Ingen som inte är
misstänkt för något skall avlyssnas och/eller övervakas. Loggar och
personliga uppgifter skall lämnas ut enbart till polis som del av
pågående utredning, aldrig till företag eller annan tredje part.
 
Helst skulle jag se nolltolerans gällande integritetskränkningar, det
finns aldrig någon anledning att kompromissa med integriteten.
Motsättningen mellan att respektera folks integritet och kunna t.ex.
beivra brott är bara påhittad av folk som vill införa övervakning.
 
FRA:s mandat skall vara att övervaka främmande makt, det gör man itne
genom att spionera på och kartlägga de egna medborgarnas kommunikation.

11. Vad anser du behöver göras för att minska brottsligheten och
 snabba på behandlingen av exempelvis ungdomsbrottslingar?
 
Man kan ju återställa lagrummet gällande nedladdning och kopiering för
eget bruk, så kriminaliserar man inte längre 20% av den svenska
befolkningen. det borde då minska brottsligheten rejält. Dessutom kan de
polisresurser som idag slösas bort på låtsasbrott som fildelning,
användas till riktigt polisarbete istället.
 
12. Många ungdomar hamnar hos kronofogden, vad anser du att man bör
göra åt saken?
 
Det är en fråga för föräldrarna och för skolan att utbilda
ungdomarna. Generellt så kan det visst vara för enkelt att få lån eller
på annat sätt ställa sig i skuld, men frågan är om verkligen politiker
skall lägga sig i allt och försöka lagstifta bort alla problem. Just
denna iver att lagstifta kring precis allt är nog ett grundläggande
problem till mycket av det vi ser idag. Myndigheter som skall följa
krångliga lagar, ingen som förstår dem och ändå är var och en skyldig
att följa dem.
 
Mvh
/Jan-Olof Flink, plats 20 Piratpartiets lista Mitt.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0